Katedra p.w. św. Jakuba i św. Agnieszki

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Ogólny widok kościoła

Kościół św. Jakuba i nigdy nie ukończona kamienna dzwonnica. Kościół św. Jakuba i św. Agnieszki istniał wg miejscowej tradycji już w XI wieku. Dokument historyczny z 1198 roku mówi o konsekracji kamiennej romańskiej świątyni, wzniesionej na miejscu drewnianego kościółka za fundację biskupa Jarosława Piasta. W podziemiach dzisiejszego kościoła św. Jakuba można jeszcze oglądać resztki owej romańskiej budowli. W latach 1401-30 wzniesiono na jej miejscu katedrę gotycką, istniejącą do dziś. Jest to budowla halowa o trzech nawach równej wysokości z różowej cegły i szarego kamienia. Wyrafinowany efekt przestrzenny stanowi wyjątkowe na Śląsku osiągnięcie późnego gotyku. Budowniczym katedry był Piotr z Ząbkowic, fundatorem - biskup Wacław Piast. Przy drzwiach zakrystyjnych znajduje się jego płyta nagrobna z drugiej połowy XV w. przeniesiona tu z kolegiaty otmuchowskiej. W dookolnych kaplicach znajdują się tablice i nagrobki biskupów wrocławskich, jak np. Jana Sicza, Baltazara z Promnicy, Kaspra z Łagowa i in. Renesansowe nagrobki wykazują swą zależność od wzorców wawelskich. Po pożarze w 1945r. w latach 1956-60 przykryto katedrę nowym dachem, wzmocniono fundamenty i sklepienia oraz wmontowano trzy nowe witraże prof. A. Stalony-Dobrzańskiego. Przy kościele św. Jakuba znajduje się czterokondygnacyjna dzwonnica, wzniesiona w latach 1474-1516. Mieści ona m. in. jeden z najstarszych dzwonów Śląska, tzw. Macieja z 1498r.

Sarkofagi, mauzolea, epitafia i relikwiarze
Nagrobek biskupa WacławaW kościele pochowano ośmiu biskupów wrocławskich – Wacława Piasta, Jana Sicza, Baltazara z Promnicy, Kaspra z Łagowa, Jakuba Salzę, Sebastiana Rostocka,Martina Gertsmanna i Pawła Alberta. Ponadto jest tu jeszcze złożone serce biskupa Fryderyka von Hessen. W świątyni znajduje się w związku z tym szczególnie bogaty i o wyjątkowej wartości zespół rzeźby nagrobnej z XV-XVIII wieku, obejmujący sarkofagi i epitafia nie tylko biskupów, ale także licznych innych duchownych oraz wielu rycerzy i mieszczan.
Gotycka płyta nagrobna biskupa Wacława II legnickiego została przeniesiona w 1491 roku z Otmuchowa do nyskiego kościoła św. Jana Chrzciciela. W latach 1663-1682 znajdowała się w kościele św. Mikołaja, skąd dotarła do kościoła św. Jakuba. Podczas tych przeprowadzek pomnika, związanych ze zmianami siedziby kapituły kolegiackiej, dokonano w nim wielu zmian – obecnie epitafium ma formę marmurowej płyty i przedstawia biskupa w stroju pontyfikalnym, z pastorałem i mitrą, a także odlane z brązu figury świętych Piotra i Pawła, wizerunki psów (symbol wierności), orłów (symbol cnót) oraz dziewięcioramienną gwiazdę. Te zachowane elementy sugerują, że pierwotne epitafium stanowiło unikat, będąc w całości odlane z brązu.
Renesansowy nagrobek biskupa Jakuba Salzy przedstawia na pokrywie tumby płaskorzeźbioną w czerwonym salzburskim marmurze postać zmarłego w pozycji leżącej, na katafalku, ubranego w szaty liturgiczne. Obok znajduje się portret Karola V, wizerunki trzech bliżej niezidentyfikowanych rycerzy oraz aniołów z kadzielnicą i kropidłem, co nawiązuje do typowych egzekwii. Ziemski wymiar życia biskupa podkreśla umieszczony na ścianie czołowej drugi jego portret w rokiecie – stroju noszonym wówczas przez biskupów –starostów Śląska.
Na nagrobku Baltazara z Promnicy znajduje się także leżąca figura zmarłego w szatach biskupich, pod baldachimem, jako osoba śpiąca – jest to pochodzący z Włoch typ rzeźby sansowinowskiej. Ujawnia się tutaj jednak nowy sposób rozumienia śmierci jako snu, czyli oczekiwania na wzbudzenie do życia wiecznego. Baldachim symbolizuje niebo, zaś umieszczone obok przedstawienie lwa pożerającego kulę ziemską wprowadza eschatologiczny wątek ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem.
Późnorenesansowe reliefowe epitafium Kaspra z Łagowa, zostało wykonane w piaskowcu, prawdopodobnie przez Michała Kramera. Leżącą postać biskupa w stroju pontyfikalnym otaczają figury dwóch świętych Janów – Chrzciciela i Ewangelisty, pomiędzy którymi stoi Chrystus Zmartwychwstały. W zwieńczeniu znajduje się herb biskupa z wizerunkiem Boga Ojca oraz alegorie Wiary i Sprawiedliwości.
Przyścienne epitafium Marcina Gertsmanna , opatrzone kolumienkami i zwieńczone gzymsem z figurami świętych Jana Chrzciciela i Jakuba Starszego, jest zapewne również autorstwa Michała Kramera. Realistyczne popiersie zmarłego biskupa wyrzeźbił jednak w czerwonym marmurze inny, nieznany artysta. W skład kaplicy-mauzoleum tego biskupa oprócz epitafium wchodzi także ołtarz, w kierunku którego zwrócone są oczy hierarchy na rzeźbie nagrobkowej. Ma to w sposób symboliczny przypominać o wieczystej adoracji, duchowej obecności zmarłego i zbawieniu. Sam zaś renesansowy ołtarz zawiera przedstawienia Ostatniej Wieczerzy, Ukrzyżowania, Zmartwychwstania, cztery sceny pasyjne (Modlitwa na Górze Oliwnej, Biczowanie, Ecce Homo i Chrystus niosący krzyż) oraz figury Apostołów Piotra, Pawła i Jana.
Manierystyczne epitafium biskupa Jana Sicza z popiersiem zmarłego wykonano w kamieniu i częściowo w stiuku. Wokół umieszczone są figury Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty, a powyżej – wizerunki świętych Wawrzyńca i Jadwigi, herb biskupi oraz trzy sceny biblijne, wyrażające wiarę w zmartwychwstanie i zbawienie – Przemienienie Pańskie, Wizja Ezechiela i Jonasz z rybą. Znajdujący się w kaplicy ołtarz, konsekrowany w 1612 roku, ukazuje motywy adoracji oraz obcowania świętych i zawiera następujące przedstawienia: Zwiastowanie, Pokłon Pasterzy, Maryja z Dzieciątkiem na półksiężycu w towarzystwie św. Katarzyny i św. Jadwigi, figury świętych – Jana Chrzciciela, Jana Ewangelisty, Henryka i Wincentego, a w zwieńczeniu – rzeźbę pelikana karmiącego pisklęta (symbol ofiary Krwi Chrystusa). Tak silne wyeksponowanie potrydenckiej idei obcowania świętych nawiązuje do poglądów i działalności biskupa, który był zdecydowanym zwolennikiem kontrreformacji.
Epitafium biskupa Sebastiana Rostocka ufundował w 1674 roku proboszcz kościoła św. Jakuba prałat Jan Henryk Heymann. Składa się ono z oprawionego w medalion portretu zmarłego, przedstawienia insygniów pontyfikalnych hierarchy oraz putta trzymającego jego herb w otoczeniu rogów obfitości i tablicy z opisem zasług biskupa.
W prezbiterium znajduje się kamienna tablica, pod którą złożono serce biskupa Fryderyka von Hessen, fundatora Wielkiego Ołtarza.
Niezwykłym dziełem sztuki jest pomnik nagrobny Wincentego Hortensiusa, prepozyta katedry wrocławskiej, (zm.1555). Przedstawia on młodego boga greckiego Chronosa jako dziecko z klepsydrą i czaszką, leżące w bramie zwieńczonej muszlą. Symbolika tego dzieła koncentruje się na motywach przemijania czasu i przejścia do innej rzeczywistości.
Inspirowane twórczością Corneliusa Florisa jest manierystyczne epitafium nyskiego lekarza Jakuba Schorensiusa, (zm. 1590), wykonane z alabastru i zawieszone na filarze chóru mieszczańskiego. Obok klęczących postaci zmarłego, jego żony Anny i dziecka przedstawia ono Drabinę Jakubową, wizerunek Boga Ojca, oraz scenę Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, z krzyżem, w otoczeniu aniołów trzymających chustę i kielich (alegoria Ofiary Krwi Zbawiciela).
Renesansowe nagrobki wykazują duże podobieństwo do wzorców wawelskich.
W kościele znajduje się również relikwiarz z doczesnymi szczątkami błogosławionej Marii Luizy Merkert.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen für:
 • 1) Bischof Wenzel (1382-1417); Herzog von Liegnitz, eine mittelgroße Figur, dargestellt als Flachrelief in weißgrauem Marmor, in Bischofstracht die Rechte zum Segen erhoben, mit der Linken den Krummstab haltend In den erhöhten Rand sind Einlagen aus Bronzeguss gesenkt, die teil weis (in Marmor!) ergänzt sind, nämlich viermal das Liegnitzer Wappen (nur einmal, heraldisch oben rechts, echt), zwei Heiligenfigürchen, zwei Adler, ein Stern und anderes Ornament sowie unten die in erhabenen Majuskeln geschriebene Schrift: WENCESLAO PRIMO EPiscopO WRATiSlaviensi DVCIQue LEGNICENsi QUI COLLEGIVM HOC IN OTMVCHAW EREXIT SEMPiternE MEmoriE POSITVm OBIIT A°
 • Ebenso sind innerhalb des Rahmens nnmittelbar an der Albe, gewissermaßen an ihr hinauf kriechend zwei Bronze-Hündchen eingelassen, endlich über der Mitra ein Spruchband mit Majuskel-Inschrift: TRANSLATvS EX OTMVCHAW 1479, wo das Stift nach Neiße zunächst in die Altstädter Johanneskirche verlegt ward.
 • 2) durch die Trittstufe eines Altars etwas verdeckt, mit dem Wappen der Reibnitz und der Inschrift:
  . . cristi gepo(r)t M . . erber heintz Ni
  . . xxx na(ch) freytag .... (abgetreten)
  . . schwartn(n) so(n)tag . . marschalk ge (?)
  . . storben d(er) nam . . de(m) qot genod.
 • 3) für Herrn George Hondorf von Starpel † 1580, in charaktervoller Zeichnung. Flachrelief, in Kunzendorfer Marmor.
 • 4) für zwei Knaben. Söhne Herrn Heinrichs von Buchta und Bugtitz, Hofrichters zu Neiße, zehn- und vierjährig, † 1600. Grauer Marmor.
 • 5) für einen Ritter Schildberg (Wappen: Hirschhorn mit Büffelhorn verbunden).
 • 6) für einen Ritter, die beiden letzten aus der Zeit um 1600, jetzt verstellt.
 • Grabtumba für den Bischof Jacob von Salcza (1520-1539) aus rotbraunem, gesprenkelten Marmor. Sie war früher wohl im Chore aufgestellt, wurde später, obwohl eins der bedeutendsten Denkmäler der Kirche, ungünstig neben der Sakristei untergebracht, wobei einige Platten zerbrachen. - Der Bischof liegt in Lebensgröße als Relief auf einer 1,27 : 2,59 m großen Tafel; ihm zu Füßen eine von Engelchen gehaltene vierzeilige Inschrifttafel. Hinter ihm ist ein reichgemusterter Teppich ausgespannt; oben rechts (heraldisch) ist sein bischöfliches Wappen angebracht; im übrigen zieht sich rings herum eine reiche Frührennaissance-Zierleiste. - Diese Deckplatte ruht auf Pilastern mit stark ausladendem Simengesims; sie stehen auf einem ebenfalls kräftig vorspringenden Sockelgesims und haben (teilweise noch) Füllungen aus hellgelbem Marmor. Sie fassen auf den Langseiten je zwei, auf den Schmalseiten je eine geviertförmige Tafel ein, welche iu Laubkränzen Brustbilder von vier römischen Kriegern in Lebensgröße zeigen, ferner am Fußende nochmals das ausdrucksvoll gezeichnete Portrait des Verstorbenen ohne Amtstracht, zu Häupten einen Engel mit Weihwasserkessel und Weihrauchsgefäß. Neben einem Kriegerrelief stehen die Anfangsbuchstaben des Meisters: K I.
 • Epitaph für den Ratsverwandten Philipp Neumann † 1540, der nebst seiner Familie unter dem Crucifix knieend dargestellt ist. Schlichte Umrahmung.
 • Epitaph für zwei Frauen des Herrn Hans Strubicz, von denen die erste 1534 starb, die zweite 15 . . (nicht ausgefüllt). Gefertigt in den fünfziger Jahreu, von etwas steifer Gesamtbehandlung, früher mit Farben bemalt. Das Mittelfeld, von gedoppelten, mit Ornament gefüllten Pilastern flankirt, stellt in Relief die Taufe dar, zur Seite, wenig glücklich, eine kleine Fides und Spes. Auf dem dreiteiligen Gebälk sitzen zu Seiten des oberen, von Atlanten getragenen Aufbaues zwei Figuren, eine männliche und eine weibliche mit senkrechtem Ober-, wagerochtem Unterkörper; das Mittelfeld stellt die Auferstehung Christi dar. Die Kragsteine unter dem Sockelfries sind fortgeschlagen.
 • Epitaph, dem vorgenannten in Aufbau- und Größenverhältnissen verwandt, von reiferer Behandlung, von 1553. Das Mittelfeld stellt die Besiegung des Todes durch den Auferstandenen dar, im Hintergrunde eine reichbetürmte Stadt, oben Engel, zum Gericht blasend, unten zwei Männer (LOREN' PRAVS, WEN' RITTER) nebst Söhnen und eine Frau (die Hauptinschrift war der Dunkelheit wegen unlesbar). Das Mittelfeld wird von zwei phantasievoll gezeichneten Hermen (Mann und Weib) flankirt, die das dreiteilige Gebälk mit schöngezeichnetem Aufbau tragen. Die untere Endigung unter dem Inschriftfriese ist weggehauen.
 • Epitaph für den Probst der Breslauer Kathedrale Vincencius Hortensius († 1555), seine Gattin Anna und sechs verstorbene Kinder. Es ist ein Wandaufbau in edlen Frührenaissanceformen auf niedrigem Unterbau. Zwei Rundsäulen auf halbcylindrischen Sockeln tragen ein wohlgeformtes dreiteiliges Gebälk, gekrönt mit einem Flachbogen, dessen Scheitel eine Muschel als Palmette übersteigt, während die Voluten sich an den Enden zu einer Blüte aufrollen. Hinter den schöngeschwellten und verjüngten Säulen stehen reichgeschmückte Pilaster, eine fast zu schlichte Inschrifttafel einfassend, während darunter zwischen den Sockeln ein Chronosknabe schlummert; mit der üblichen Beischrift: HODIE MIHI CRAS TIBI. Wie die Pilaster so sind auch der Fries und die Unterfläche des Architravs mit reichem Frührenaissanceschmuck belebt. Die gemuschelte Bogennische zeigt in der Mitte das Wappen des Verstorbenen.
 • Epitaph für Bischof Balthasar von Promnitz † 1562, aus polirtem roten Marmor. Der Verstorbene ruht, das Haupt auf die Linke gestützt, in Lebensgröße, einen Löwen mit Kugel in den Pranken zu Füßen, auf hoher, einfach gehaltener Tumba, mit seinem Wappen im Mittelfeld der Vorderseite. Darüber ist ein zweiachsiger, edel gezeichneter Baldachin auf kurzen, stämmigen Säulen errichtet, so dass die Figur des Verstorbenen von der Mittelsäule überschnitten wird. Mit der Hinterseite steht das Epitaph an der Wand, in die zwei Inschrifttafeln eingelassen sind. Die nicht ganz voll-halbkreisförmig gezeichneten Arkadenbogen sind mit trefflichen Frührenaissance-Ranken geschmückt, die sich am Kämpfer aus Tierköpfen entwickeln; ähnlich sind die Zwickel ausgefüllt.
 • Inschrifttafel, in Solenhofer Schiefer eingeritzt, für Stanislaus Weiskopf, Leibarzt Bischof Balthasars, † 1571, eingefasst von zwei verjüngten, mit pflanzlichem und figürlichen Schmuck verzierten ionischen Pilastern als Stützen eines kleinen Hauptgesimses, darauf Kartuschenwerk als Krönung, seitlich zwei phantastisch-gezeichnete Figürchen, unten wieder in Ornament ausklingend.
 • Epitaph für Bischof Caspar von Logau (1562-1571). Der Verstorbene ruht in etwas über Lebensgröße auf einer von zwei schön gezeichneten, weit ausladenden Kragsteinen getragenen Platte, auf der ein niedriger, mit Gehängen verzierter Sarkophag steht. Die Rückwand ist in drei durch Pilaster geteilte Felder zerlegt, in deren Nischen die beiden Johannes und der Heiland stehen, edelgezeichnete Figuren. Darüber erhebt sich, getragen von zwei, unten mit plastischem Ornament verzierten, oben aus rotem Marmor bestehenden Säulen, die mit der Hinterwand durch dreiteilige, zahn schnittverzierte Gebälkstücke verbunden sind, eine weiter in der Mitte noch zweimal von weitausladenden Konsolen unterstützte Baldachin-artig wirkende Platte, sodass nun die Hauptfigur frei daliegt. Über diesem Abschlusse baut sich dann weiter, die Höhe der Kapellenwand einnehmend, ein kleineres Architekturgehäuse auf, das von Putten gehaltene Wappen des Bischofs umschließend, oben von einem Stichbogen begrenzt, in dessen Segmentfelde Gott Vater dargestellt ist, über das Weltall dahinfahrend. Seitlich klingt der Aufbau ebenso wie das Mittelfeld in heraldischen, unten weiter durch Spitzpfeilerchen bereicherten Schmuck aus. Unter der Häugeplatte, deren Unterseite mit plastischem Flächenschmuck verziert ist, eine große von den Hauptkonsolen begrenzte Inschrifttafel, darunter eine kleinere mit reichem Schnörkelwerk umrahmt. Das Epitaph gehört zu den vollendetsten Werken deutscher Hochrenaissance; der Aufbau ist edel und klar, die Ornamentik ist nicht überladen, auch die Figuren sind überzeugend. Die Ausführung ist vortrefflich, aus weißen, teilweis schön gelben Sandsteinquadern bewirkt.
 • Epitaph für den Küchler Hans Harttlieb, † 1573, seine Hausfrau Petronilla, † 1566 und seine Frau Elizabeth, † 1590. Gefertigt 1574. Die Drei knieen unter dem Crucifix. Volkstümliches Frührenaissanceornament.
 • Gehäuse um das in Lebensgröße aus rotem Marmor gehauene Relief-Bildnis des bischöflichen Rats George Stentsch † 1571, gesetzt 1575. Darüber in einem kleinen Aufbau das Brustbild des Erlösers. Früher bemalt.
 • Dreizehn sehr zierlich modellirte Rundfigürchen in knieender Stellung, aus Alabaster mit einzelnen vergoldeten Linien. Von einem gegen das Ende des XVI. Jahrhunderts gefertigten Epitaph.
 • Epitaph für Bischof Martin Gerstmann (1574-1585), von seinen Testamentsvollstreckern gesetzt. Mittelpunkt des bei dem dunkelgrauen Anstrich des XIX. Jahrhunderts tot wirkenden Wandaufbaues ist das aus rotem salzburger Marmor in Lebensgröße als Relief ausgeführte Halbbildnis des Bischofs. Der die Umrahmung bildende Wandaufbau beginnt bereits am Fußboden. Auf niedrigem Sockel stellt je ein Paar Vollsäulen aus Serpentin bzw. im untern sculpirten Drittel und mit den Kapitellen aus Alabaster; die Zwischenringe, früher wahrscheinlich aus Bronze, sind ungeschickt ergänzt. Darauf lagert ein dreiteiliges Gebälk. Uber dem Bilde selbst steht oben eine Inschrifttafel und ein reicherer Aufbau mit dem Mitragekrönten Wappen als Mittelpunkt, zur Seite Genien mit Fruchthörnern, über den Säulen die Figuren Johannes des Täufers und Nicolaus.
 • Altarwerk aus Sandstein, Stiftung des Bischofs Gerstmann, der in einem der vorspringenden. Seitenteile knieend dargestellt ist, gegenüber sein Wappen, ein Gegenstück zu den aus Holz hergestellten Altaraufbauten in evangelischen Kirchen des Jauer'schen Fürstentums, von denen es sich auch inhaltlich nicht unterscheidet. Es ist vollständig den Epitaphien verwandt. Der Predellaähnliche Unterbau ist gestützt durch Volutenfüße, die am Erdboden beginnend, jetzt durch einen Altarvorbau verdeckt sind. Das Mittelfeld der Predella bringt eine Darstellung des Abendmahls; im Hauptfelde darüber ist die Kreuzigung vorgeführt in den von Säulen flankirten Seitenfeldern vier Ereignisse der Leidensgeschichte. Der obere, stark eingezogene Aufbau enthält eine Auferstehung Christi und darüber eine nicht näher gekennzeichnete Figur, während zwei andere sich am Ende des Hauptgebälks erheben.
 • Epitaph für Frau Martha Scholtzin, Heintschkin genannt, von Lewenstein, Witwe Herrn Andreas Neumanns, † 1587. Gute, etwas schlanke Formen der Hochrenaissance in schönen Verhältnissen. Das Mittelfeld enthält eine symbolische Darstellung des Erlösungswerks Christi in Relief, ebenso der obere Aufbau Christi Himmelfahrt, das Giebeldreieck einen Gott Vater. Zierliche Einzelformen, zum teil reich vergoldet. Die Säulen des Gehäuses bestehen aus polirtem Marmor; die übrigen, aus Sandstein hergestellten Architekturteile sind leider grau überstrichen.
 • Gehäuse in Hochrenaissanceformen, von Vollsäulen getragen, zur Umrahmung des in Lebensgröße vorgeführten Bildnisses des Probstes und Commissars von Neiße Joachimus Rudolphi; die untere Hälfte der Figur wird von der Inschrifttafel bedeckt.
 • Epitaph in Spätrenaissanceformen als Umrahmung einer geäzten Inschrifttafel, für Adam von Saywet † 1595, mit den in Öl auf Kupfer gemalten Bildnissen des Verstorbenen und seiner Ehefrau.
 • Epitaph für Herrn Balthasar Heinrich, † 1615, Fleischhauer und des Rats gewesenen Gerichtsverwalter und seine Frau Anna, geborene Staudin + 1595. Es ist in seinem Hauptteil zweiachsig; die von Säulen mit etwas hohem Gebälk getrennten Hauptfelder enthalten Reliefs, die Geburt Christi und Anbetung der Weisen schildernd, darüber in einem kleinen Gehäuse eine Kreuzigung, von kleinen Atlanten flankirt, mit Figuren-überstiegenem Giebeldreieck. Die Säulen sind auf Voluten ausgekragt, zwischen denen eine längere Relieftafel mit der Familie dargestellt ist, darunter die Widmungs-Inschrift. Das Werk ist leider grau überstrichen, wobei die Fries-Inschrift zu Grunde ging, welche die beträchtliche Höhe des letzteren rechtfertigte. Errichtet nach 1595.
 • Gehäuse zur Umrahmung eines in Lebensgröße gehaltenen Reliefbildes des Canonicus Nicolaus Neumann † 1596, welches von einem zierlichen, ausgegründeten Rankenfries umzogen ist; zu Füßen eine Inschrifttafel, zu Häupten ein kleiner Aufbau mit ziemlich wertlosem Kreuzigungsrelief.
 • Von derselben Hand gearbeitet ist ein Gehäuse zur Umrahmung eines Reliefbildes des Canonicus Mathäus Appelbaum † 1603, wo der der Frührenaissance näher stehende Rankenfries plastisch behandelt ist.
 • Epitaph für Jacob Schoresius, † vor 1606. Leibarzt des Bischofs; reichster, etwas zerrissener Aufbau. Der mittlere (Haupt-) Abschnitt ist zu ganz geringer Höhe zusammengeschrumpft. Hier steht auf dem weit ausladenden, um seine Kragsteine verkröpften Grundgesims ein Sarkophag, über dem unmittelbar die von zwei als Spes und Robur gekennzeichneten Hermen getragene Hängeplatte mit Obergliedern ruht. Darüber ein kleines, ebenfalls von symbolischen Hermen, Caritas und Justitia (?) getragenes Gesims, in dessen Giebeldreieck ein Brustbild Gott Vaters angebracht ist, während auf den Giebelkanten zwei weibliche Gewandfiguren liegen. Das von diesem Gehäuse eingerahmte Feld enthält ein Alabaster-Relief: dem Auferstandenen naht Magdalena, während ihm zwei Engel das Gewand halten. Im Mittelfelde ist in der Mitte eine kleine Alabastertafel frei aufgestellt: Jacob sieht die Himmelsleiter, davor ist (vermutlich von der obern, jetzt fehlenden Krönung des Epitaphs) ein Pelikan angebracht. Unter dem Grundgesims sind an der Rückwand Inschrifttafeln mit phantasievoller Umrahmung eingefügt. Das Werk verläugnet nicht die Hand des Meisters vom Denkmal Bischof Caspars.
 • Reicher Wandaufbau für den Bischof Johannes VII Sitsch (1600-1608) a Stübendorf (seinem Geburtsort), Oberlandeshauptmann von Schlesien, von seinen Erben gesetzt. Das im einzelnen stark zerstoßene und beschmutzte Epitaph gehört zu den prächtigsten Denkmälern der schlesischen und deutschen Hochrenaissance. Nach italienischen Vorbildern ruht der in Überlebensgröße als Rundfigur dargestellte Verstorbene in seiner Amtstracht, das Haupt mit der Linken gestützt, auf einem Sarkophag-artig geschweiften, durch Löwenkragsteine vor die Wandfläche mächtig vorgeschobenen Unterbau, an dessen Enden die Patrone des Verstorbenen, Johannes ev. und bapt. in 3/4-Lebensgröße aufgestellt sind. Die sich hinter dieser, durch die entschiedene Betonung der Wagerechten das Gesamtbild beherrschenden Gruppe aufbauende Wandarchitektur, welche die Gesamtfläche einer 3,4 m breiten, sieben Meter hohen Kapellenwand einnimmt, ist ansprechend gegliedert. Zunächst über dem Sarkophag erscheint eine Pilaster-Architektur mit dreiteiligem, verkröpften Gebälk als Umrahmung eines die Verklärung Christi darstellenden Reliefs, darüber eine freiere Architektur mit Nischen für die Heiligen Laurentius (?, Rost fehlt) und Hedwig in den Pfeilern, die ein um das Mittelfeld im Stichbogen herumgeführtes Kranzgesims tragen; dies stellt in Relief das Gesicht Ezechiels von der Auferstehung der Toten dar. Unter dem Sarkophag ist eine Rechteckstafel mit der Inschrift auf den Verstorbenen angebracht. Seitlich, oben und unten klingt die Architektur in eine Fülle freibewegten plastischen Schmucks edler Linienführung aus, selbst in dem im übrigen stark manirierten Figürlichen leidlich gehalten; Engel, Putten, Frauenmasken und Löwenköpfe vereinigen sich hier mit Frucht gehangen, Voluten, Vögeln, Schnörkelwerk, dies namentlich auch auf den freien Flächen des Sarkophags, der Pilaster und Wandstreifen, zu berauschender Üppigkeit - ein großartig componirtes Stück Kleinkunst. Das Ornament und die Buchstaben sind mindestens in den Hauptlinien vergoldet; im übrigen ist das aus schönem weißgelben Sandstein gefertigte Denkmal in späterer Zeit weiß getüncht, daher jetzt schmutzig grau. Wie in der Deutschrenaissance üblich, war auch hier der Wandgrund mit einem tiefen, blauen Tone gestrichen, so dass sich das Denkmal von ihm wirkungsvoll abhob.
 • Kleiner Denkstein für ein Töchterlein des Kammerherrn und Oberstallmeisters Hans Christof von Promeck auf Puxgopelsbach, Popentorf und Sneberg, † 1612, welches unter dem Crucifix knieend dargestellt ist.
 • Ähnlich für ein Knäblein, einen Sohn Herrn Christof Welsers, † zu Neiße 16 ..
 • Kleines Epitaph für ein unter dem Crucifix knieendes Ehepaar in einfachem Spätrenaissance-Rahmen. Um 1620.
 • Epitaph für ein Magdlein Maria Magdalena Saywetänina † 1622, mit ihrem frischgezeichneten Brustbild als Flachrelief unter einem von zwei nackten Knaben zurückgeschlagenen Baldachin, wahrend es unten als liegende eingewickelte Leiche wiederholt ist. Vgl. Band I. S. 216, Epitaph für Daniel Schilling und die Abhandlung Ernst Wernicke's im Christlichen Kunstblatt 1801 'das Zeitglöcklein'.
 • Epitaph für den Bürger und Pfefferkichler Georg Klehr † 1633 und seine Hausfrau, † 16.. (nicht ausgefüllt); beide sind in Lebensgröße dargestellt, vor ihnen eine Inschrifttafel, die sie halb verdeckt, zu Häupten ein kleiner Aufbau mit einer Kreuzigungsgruppe in flachem Relief, von Spitzpfeilern flankirt.
 • Inschrifttafel für 'Sigmund Freyherrn von Schellendorff zu Klitschdorf und Halbau, Erbherrn auf Könichsbrügk, röm. k. May. bestalten Haubtman über ein Fähnlein hochteütscher Knecht vnder dem löbl. Illawischen Reg. † zu Neis 1633,' - von derben Renaissanse-Voluten umrahmt, darüber Wappen- und Trophäenschmuck. Westvorhalle.
 • Portraitbildnis des Pfarrers und Domprobstes Johannes von Lohr, von ihm selbst - vermutlich für ein Epitaph - gestiftet 1645. Es ist sorgfältig in Öl auf Kupfer gemalt. Darunter die durch Ätzen hergestellte Inschrifttafel vom Kannengießermeister H. K.
 • Epitaph für den Weihbischof Balthasar Liesch von Hornau, † 1661. Es zeigt die etwas gedrungene Gestalt des Verstorbenen, das Crucifix in der Rechten (der bronzene Christus fehlt), Buch und Rosenkranz in der Linken, den Bart etwas geckenhaft gekämmt, als Halbfigur, lebensgroß - in neuerem polirten Rahmen, zu Häupten sein Wappen, unter dem Gesims eine Inschrifttafel, von Engeln gehalten; ebenso eine Inschrifttafel unter dem Grundgesims.
 • Epitaph für den Canonicus Adam Hieronymus Heltzel † 1662, der knieend in 1/3-Lebensgröße vor dem Gekreuzigten dargestellt ist; wildes Schnörkelwerk zur Umrahmung. Grauer Marmor, teilweise vergoldet.
 • Epitaph in Barockformen für Bischof Sebastian Rostock † 1671, von 1674 mit dem lebensgroß dargestellten Profil bilde des Verstorbenen in Flachrelief - das Bild eines kalten, ernsten, klugen Mannes, lebenswahr aufgefasst.
 • Unbedeutendes Epitaph für den bischöflichen Rat Henricus Fernandus Entzman de Widtmar, + 1708, seine Frau Anna Margaretha Kanckin, † 1675, und seine Mutter Susanna Katharina Germersheimin, † 1689. Grauer Marmor. Mit den Ölbildnissen des Ehepaars.
 • Epitaph aus Holz für den Bürger Simon Schalkel † 1633, ein reicher von zwei vollrund gearbeiteten Propheten-Figuren flankirter Rahmen um ein unbedeutendes Bild, darüber ein kleiner Aufbau mit einem (nicht erkennbaren Bilde). Das Ganze wird von spätem, aber noch elegantem Schnörkelwerk umrahmt, welches auch die obere und untere Inschrifttafel einschließt. Einzelnes fehlt, das Ganze beschmutzt.
 • Epitaph aus Holz in stark übertriebenen Formen, etwa aus gleicher Zeit mit dem vorigen, stark beschädigt.
 • Altarwerk bzw. Epitaph in Spätrenaissanceformen, dreiachsig. Im Mittelfelde Anna selbdritt in 3/4-Lebensgröße, innerhalb einer tiefen Nische, in den von Pilastern mit verkröpftem Gebälk abgegrenzten Seitenfeldern kleinere Heilige, darüber ein kleinerer Aufbau mit einem Relief des Auferstandenen, zu dem ein Wappen und ein in Öl gemaltes Brustbild (des Stifters) den Übergang vermitteln. Erst im Barockzeitalter, dann im XIX. Jahrhundert ist das Werk modemäßig zugestutzt.
 • Bruchstücke eines reichgeschnitzten Epitaphs für die Familie Rottenburg vom Ende des XVI. Jahrhunderts. Das Mittelfeld stellt den Fall der Mauern Jericho's dar.
 • Epitaph-artiger, geschnitzter Wandaufbau, eine Stiftung Bischof Balthasars, gegenüber seiner Grabtumba, reich gehalten, aber etwas manirirt, namentlich im Figürlichen. Der untere Teil ist leider einem Altar zu Liebe fortgeschlagen; ebenso fehlt die alte (durch einen erschrecklich hüsslichen Christuskopf ersetzte) Füllung des Mittelfeldes. Dies wird umsäumt von zwei Säulchen und Hermen-pilastern bzw. Konsolen mit Löwen- und Jungfrauenköpfen, nach vorn und zur Seite gerichtet. Über dem dreiteiligen Hauptgesims ein niedriger Aufbau mit einer Anbetung der Weisen; seitlich zwei phantastische Engel. Das Ganze, früher vergoldet und bemalt, ist jetzt leider grau überstrichen.
 • Epitaph für Frau Susanna Wassermann, geborene Duchzin † 1628 und ihren Mann, der erst Schulrector, dann Bürgermeister, endlich bischöflicher Rendtmaister war, gebürtig von Kürchhain aus dem Landt zu Hessen. Ein unbedeutendes Mittelbild wird von je einem Paar gedrehter, laubumwundener Säulen flankirt; zwischen den Säulen standen in Nischen kleine Figuren, von denen nur noch eine erhalten ist. Darüber ein kleines Gehäuse zur Umrahmung eines ebenfalls schlechten Bildes. Die untere Endigung des Hauptrahmens ist beschädigt.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Oppeln - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1894. -

Wykaz płyt nagrobnych według rejestru sporządzonego dla Grafa von Hoverdena

 • 1489. Pritwicz, Heinze Reimnitz v.
 • 1520. Thurson, Joh., Bischof von Breslau.
 • 1539. Salza, Jacob, Bischof von Breslau.
 • 1567. Promnitz, Balth., Bischof.
 • 1571. Stentsch, George v.
 • 1574. Logau, Caspar, Bischof.
 • 1580. Hondorf, George v., Starpel zu Arnsdorf,
 • 1585. Gerstmann, Martin, Bischof von Breslau.
 • 1587. Cortner, Casp., von Hennersdorf.
 • 1589. Rudolphi, Joachimus, J. U. Dr.
 • 1590. Weiskop, George, und Frau.
 • 1600. Buchta, Heinrich's Söhne.
 • 1600. Buchta, Joh, und Joach. Frdr. v.
 • 1608. Sitsch, Joannes, Bischof.
 • 1612. Proneck, Anna Maria v„ Kind.
 • 1633. Schellendorf, Frhr. v., zu Klitschdorf u. Halbau etc.
 • 1655. Farrusius, Dominic, Canonicus.
 • 1661. Liesch, v. Hornau, Joh. Balth., Weihbischof.
 • 1671. Sebastian, Fürstbischof (Rostok).
 • 1682. Friedrich v. Hessen, Kardinal.
 • 1753. Dorn, Ludw., Regiments-Chyrurgus.
 • 1784. Lindner, H. Ferd. v., Hptm. im Infant.-Regiment v. Schwartz.
 • 1785. Neumann, v., Bruder u. Schwester.
 • 1790. Freund, B. Henr. v,, geb. v. Reder.
 • 1792. Kluge, W. Dor. Elis., Braut.
Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften - Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72

Płyta nagrobna biskupa Wacława II legnickiego † 1419

Widok ogólny płyty Widok ogólny płyty
Widok ogólny płyty Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna biskupa Wacław II Legnickiego (Wenzel). Urodzony w 1382 roku, zmarł 30 grudnia 1419 r. w Otmuchowie i został pochowany w tamtejszej kolegiacie św. Mikołaja. Wobec przeniesienia kapituły do Nysy szczątki biskupa wraz z nagrobkiem zostały przeniesione do tego miasta. Od 1682 nagrobek znajduje się w Katedrze św. Jakuba i św. Agnieszki.

WENCESLAO • PRIMO • EPO • WRATS • DVCIQ
LEGNICEN • QVI COLLEGIVM HOC IN OTMVCHAW
EREXIT SEMP • ME • POSITV OBIIT Ao 1419

Nad mitrą umieszczona jest sentencja:

TRANSLAT EX OTMVCHAW 1479

Sarkofag biskupa wrocławskiego Jakoba von Salza † 1539

Widok ogólny sarkofagu Widok ogólny sarkofagu
Widok ogólny sarkofagu

Jakub von Salza (ur. sierpniu 1481 w Pisarzowicach, zm. 25 sierpnia 1539 w Nysie) – biskup wrocławski w latach 1520-1539.

REVERENDISS : IN CHRO PRINCEPS
ET DNS • D • IACOBVS A SALCZA EPVS
WRATISLAVIEN • OBIIT ANNO
DNI MDXXXIX DIE XXV MENSIS AVG •

Sarkofag biskupa wrocławskiego Balthasara von Promnitz † 1562

Widok ogólny sarkofagu Widok ogólny sarkofagu
Widok ogólny sarkofagu Widok ogólny sarkofagu
Widok fragmentu sarkofagu

Baltazar von Promnitz (ur. 1488, zm 20 stycznia 1562 w Nysie), syn Caspara von Promnitz, biskup wrocławski od 1539 r., tolerował protestantyzm na Śląsku. Właściciel dóbr w Żarach i Pszczynie. Starosta generalny Śląska od 1540 r.

REVERENDISSIMVS PRIN
CEPS ET DOMINVS DOMINVS
BALTHASARNEX CLARISSIMA
PROMMICIORVM FAMILIA DOMVS LESS
ENDORF GLOGOVIENSIS DVCATVS
VIR SINGVLARIS INGENII MAGNI CON
SILII ET RARAE ELOQENTIAE IN RE
BVS AGENDIS STRENVVS ET VIGI
LANTISSIMVS, PRVDENTIA ORNATISSI
MVS ET LABESCENTIS RELIGIONIS
PROTECTOR, CONCORDIAE ET PACIS
AMANTISSIMVS FLAGRANTE BELLO
INTESTINO SVB CAROLO V IMPERATORE SIN-
GVLARI INDVSTRIA PATRIAM A SEDITIO
NE INTER IGNOBILE VVLGVS IAM GLIS
CENTE LIBERAVIT. OFFICIO CAPITANE
ATVS A CAESARE FERDINANDO TVM COM
MISSO PRINCIPIBVS ET HAEROIBVS

OB MIRAM COMITATEM
PERGRATVS. IN RELIGIOSOS ET
PAVPERES LIBERALIS, CONSANGVINE
ORVM QVOQVE HAVD IMMEMOR. ER
GA FAMILIARES BENIGNVS, SVBDITO
RVM PARENS ET EPISCOPATVS HVIVS
ADAVCTOR. ELIGITVR ANNO DOMINI MD
XXXIX DIE XVII SEPT. FVIT IN GVBER
NATIONE ANNOS XXII MENS IIII DIES
III. MORITVR PLACIDE INGENTI PI
ORVM OMNIVM LVCTV CORREPTVS
FEBRICVLA QVARTANA NISSAE XX
IANVARII ANNO SALVTIS MD
LXII HIC SEPVLTVS AETATIS
SVAE LXXIIII.

Epitafium biskupa wrocławskiego Caspara von Logau † 1574

Widok ogólny epitafium Widok ogólny epitafium

Kaspar von Logau (ur. 1524 w Nysie, zm. 4 czerwca 1574 we Wrocławiu) – biskup Wiener Neustadt w latach 1560-1562, a następnie biskup wrocławski w latach 1562-1574, starosta generalny Śląska.
Kaspar von Logau był synem Mateusza von Logau, kanclerza księstwa biskupiego. Studiował w Lipsku i Padwie. W 1541 r. został kanonikiem wrocławskim, a 10 lat później prepozytem kapituły w Litomierzycach. W 1560 r. na podstawie prezenty cesarskiej został biskupem Wiener Neustadt. 16 lutego 1562 r. wrocławska kapituła go na biskupa. Jako rządca diecezji wydał zarządzenia zmierzające do odbudowy katolicyzmu, ale nie zawsze doczekały się one realizacji. Był tolerancyjny wobec protestantów co nie podobało się kapitule, która ponaglała go do walki z nowym wyznaniem. Kaspar von Logau zmarł na gruźlicę i został pochowany w kościele św. Jakuba w Nysie.

Inskrypcja na dużej tablicy:

CASPARVS A LOGAV SPLENDORE GENERIS INGENII PRAE-
STANTIA BELLI PACISQVE ARTIBVS AB ADOLE
SCENTIA INTER AEQVALES PVEROS REGIOS NOBILISSIMOS
SEMPER CONSPICNVS OMNIVM BON
ARVM DISCIPLINARUM DIVERSARVMQVE LINGVARVM SCI-
ENTIAE CVLTOR INSIGNIS, VIRTVTIS VERO GLORI
A DOMI FORISQVE CLARVS, MAGNO INCLYTI AC POTEN-
TISSIMI REGIS FERDINANDI DESIDERIO SERENISSIMI ARCHI
DVCIS CAROLI FILII CHARISSIMI PRAECEPTOR, DEIN AN-
TISTES NEAPOLI AVSTRIAE DESIGNATVS MOX WRATIS-
TE POSTVLATVS, ANNOS XII ECCLESIAE ET PATRIAE,
TAM EPISCOPALI DIGNITATE QVAM SVPREMI PER
VTRAMQVE SILESIAM CAPIT
ANEATVS MVNERE SINGVLARI FIDE, PRVDENTIA AC
PIETATE, SVMMAQVE CVM LAVDE FELICITER PRAEFVIT.
VIXIT ANNOS XLIX MENSES X DIEM I. MORITVR PLACIDE
MAGNO PIORVM LVCTV ET
DESIDERIO. VIRIBVS CORPORIS MORBI DIVTVRNITATE
PLANE EXHAVSTIS VRATISLAVIAE IV
DOE MENSIS JVNI ANNO REPARATAE SALVTIS HVMANAE
MDLXXIV. HIC SEPVLTVS QVIESCIT
IN SPE RESVRRECTIONIS ET VITAE SEMPITERNAE. CVI
MATTHIAS SCHWIDNICENSIS ET JAVRIENSIS PRAEFE
CTVS, GEORGIVS IN FRID. ET KINS. HENVICVS CAPITA-
NEVS PROVINCIALIS IN BECHAV, GOTTHARDVS IN SKOT
SCHOW ET SCHWARTZWASSER FRATRES GERMANI MV-
TVAE BENEVOLENTIAE ERGO HOC MONVMENTVM PO-
SVERVNT.

Inskrypcja na małej tablicy:

EXPECTAMVS SALVATOREM DOMI
NVM NOSTRVM IESVM CHRISTVM QVI RE
FORMABIT CORPVS HVMILITATIS NOS
TRAE CONFIGVRATVM CORPORI CLARI
TATIS SVAE SECVNDVM OPERATIONEM
VIR TVTIS SVAE QVA ETIAM POSSIT SVBIICE
RE SIBI OMNIA ANNO MDLXXIIII.


Zdjęcia wykonane 1 października 2013 roku podczas remontu kaplicy i epitafium.

Widok ogólny epitafium Widok fragmentu epitafium
Widok fragmentu epitafium Widok fragmentu epitafium
Widok fragmentu epitafium Widok fragmentu epitafium
Widok fragmentu epitafium

Epitafium biskupa wrocławskiego Martina von Gerstmanna † 1585

Widok ogólny epitafium Widok ogólny epitafium
Widok ogólny epitafium Widok ogólny epitafium
Widok ogólny epitafium Widok fragmentu epitafium

Martin von Gerstmann (ur. 8 marca 1527 r. w Bolesławcu, zm. 24 maja 1585 r. w Nysie) – biskup wrocławski w latach 1574-1585, starosta generalny Śląska. Martin von Gerstmann urodził się w rodzinie protestanckiego sukiennika. Studiował we Frankfurcie nad Odrą i Padwie, gdzie uzyskał doktorat obojga praw. W Padwie przeszedł na katolicyzm. W 1561 r. został kanonikiem wrocławskiej kapituły katedralnej, a w 1571 r. jej dziekanem. Od 1558 r. był kanclerzem biskupstwa ołomunieckiego, a następnie wychowawcą synów cesarskich i sekretarzem cesarza Maksymiliana II. W 1571 r. został nobilitowany. 1 lipca 1574 r. kapituła wybrała go na biskupa. Jako rządca diecezji starał się o dobre stosunki z protestantami i zezwalał na wolność wyznania w księstwie biskupim. Z drugiej strony na synodzie w 1580 r. przyjął postanowienia Soboru trydenckiego.

Inskrypcja na dużej tablicy:

DE ROMANORVM IMPERATORIBVS ET BOHEMIAE REGIBVS PRAECIPVE VERO
DE ECCLESIA, CAPITVLO SVO ET HAC PATRIA OB INSIGNES FELICITER OBITAS LE
GATIONES, QVARVM NOMINE MAGNAM EXISTIMATIONEM ET LAVDEM PROMERVIT, LI
BERALITATEM DENIQVE NON POSTREMAM AC REBVS IN VTROQVE FORO AGENDIS SVMMAM VIGI
LANTIAM, INDVSTRIAM, ET DEXTERITATEM OPTIMO ET BENE MERITO PRINCIPI MARTINO GERSTMANNO
EPISCOPO WRATISLAVIENSI, SVPREMO PER VTRAMQVE SILESIAM CAPITANEO
CAPITVLVM ET EXECVTORES TESTAMENTO DESIGNATI GRATITVDINIS ERGO P (OSVERE).

Inskrypcja na małej tablicy oznaczająca datę jego śmierci:

OBIIT 24 MAI ANNO MDLXXXV. CVIVS ANIMAE DEUS
SIT PROPITIUS:

Epitafium biskupa wrocławskiego Johannesa von Sitsch † 1608

Widok ogólny epitafium Widok ogólny epitafium
Widok ogólny epitafium Widok fragmentu epitafium
Widok fragmentu epitafium Widok fragmentu epitafium
Widok fragmentu epitafium

Johann von Sitsch (ur. 18 sierpnia 1552 r. w Ściborzu koło Otmuchowa; zm. 25 kwietnia 1608 r. w Nysie) – biskup wrocławski w latach 1600-1608, starosta generalny Śląska.
Johann Sitsch uczył się w gimnazjum w Nysie, a następnie studiował w Krakowie i Wiedniu. W 1569 r. został kanonikiem kapituły katedralnej, a w 1585 r. jej prepozytem. Był także kanonikiem głogowskim. 18 lipca 1600 r. kapituła wybrała go na biskupa. Podczas swojego krótkiego pontyfikatu prowadził intensywną rekatolizację zwłaszcza nyskiego księstwa biskupiego. Zmarł na gruźlicę i został pochowany w kościele św. Jakuba w Nysie.

Inskrypcja na tablicy:

BONI CVIVSQVE IVDICIO PIETATE PRAESTANTI, NOBILI-
TATE EXCELLENTI MORIBVS INTEGRO, CONSILIO
RECTO, IN SENATV GRAVI, DOMI CIRCVMSPECTO, VBIQVE
VENERANDO ILLVSTRISSIMO AC RMO PRINCIPI DOMINO DOMINO
LOANNI SITSCHIO A STüBENDORF, LIBERE
ELECTO EPISCOPO VRATISLAVIEN. INTEGERRIMO
SVPERIORIS ET INFERIORIS SILES. CAPITANEO SVPREMO,
FIDELISSIMO SAC. CAES. MTIS. CONSILIARIO BENE
DE ECCLESIA CAPITVLO ET PATRIA MERITO, A SVMMIS
PONTIFICIBVS SIXTO V ET CLEMENTE VIII
BENEFICIIS AVCTO, A CAESARIBVS, REGIBVS ET PRINCI-
PIBVS ORNATO ET LAVDATO DOMI ET
FORIS CLARISSIMO, HAEREDES, NEPOTES ET EXECV-
TORES, PATRI PATRIAE LONGIORI VITA DIGNO NON
SINE LACHRYMIS POSVERVNT, CVM VIXISSET ANNO LV
MENSES VIII DIES VII ECCLESIAM PACIFICE ET VNIVER
SAM PATRIAM HANC REXISSET ANNOS VII MENSES II ET DIES III.

Tablica pamiątkowa - epitafium biskupa wrocławskiego Sebastiana von Rostock † 1671

Widok ogólny epitafium Widok ogólny epitafium

Sebastian von Rostock (urodzony 24 sierpnia 1607 roku w Grodkowie, zmarł 9 czerwca 1671 roku we Wrocławiu) - biskup wrocławski. Ojciec Sebastian był rzemieślnikiem, matka miała na imię Anna. Gimnazjum parafialne ukończył w Nysie. W latach 1627-1633 w akademii jezuickiej w Ołomuńcu studiował filozofię i teologię. 26 marca 1633 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1633-1635 był wikarym w Nysie. W 1635 roku został proboszczem i dziekanem oraz rektorem seminarium duchownego w Nysie. Był kanonikiem kolegiaty św.Krzyża w Opolu, kapituły katedralnej we Wrocławiu oraz kolegiaty św. Jakuba w Nysie. W 1645 cesarz Ferdynand III wynosi go do godności szlacheckiej. 21 kwietnia 1664 roku kapituła katedralna wybiera go na biskupa wrocławskiego. W tym samym roku został także starostą generalnym Śląska.
Jako biskup m.in.:
troszczy się o odzyskanie od protestantów świątyń katolickich,
dąży do naprawy życia i obyczajów kleru,
przypisuje wielką wagę w wychowaniu przyszłych duchownych (z własnych funduszy utrzymywał 12 alumnów).
Pochowany został w katedrze wrocławskiej. Epitafium wystawione zostało dzięki staraniom prałata Johanna Heinricha Heymanna de Rosenthal w 1674 roku.

Inskrypcja na tablicy:

Hoc monumentum A • MDCLXXIV
Reverendissimi et Celsissimi Principis Sebastiani
Episcopi Vratislaviensis et Supremi Capitaneatus per utramque
Silesiam Administratoris
Qui
Grotgovia oriundus per virtutum tramites ad altiora evectus
Parochus Nissensis factus, abinde propter fidem Augu
stissimo Caesari iuratam a Suedico milite captus, postea
Archidiaconus Cathedraticus promotus utramque Silesiam ad ortho
doxam fidem per reformationem cumpericulo vitae peraetam
perduxit, adque ideo Serenissimorum Archiducum
Leopoldi Guilelmi et Caroli Josephi
Episcoporum Vratislaviensium Administrator Plenipotentiarius
declaratus, tandem cum applausu universali Episcopus electus
Symbolum gerens: Secura mens juge convivium, omnem vitae
suae rationem pro Deo Ecclesia et Caesare dirigens in
conscientia, recte factorum ultimam diem clausit Vratislawiae die nona
Junii Ao MDCLXXI posuit
debitae gratitudinis ergo, ab alte memorato Principe
praesidio excelsi Nissensis Regiminis honoratus, et
praelatura Custodiae Cathedralis donatus
Joannes Henricus Heymann de Rosenthal
Casparus Henricus Liber Baro de Rosenthal haeres perfecit.

Epitafium Johanna von Lutzenkirchen † 1798

Widok ogólny epitafium Widok fragmentu epitafium
Widok fragmentu epitafium

Epitafium umieszczone na filarze a poświęcone Johannowi Christophowi Aloysiusowi von Lutzenkirchen, sędziemu nyskiemu, urodzonemu 12 lutego 1724 roku a jego matką była Maria Lipka z Węgier, zmarłemu 23 czerwca 1798 roku w Nysie.

Inskrypcja na tablicy:

JOHANN CHRISTOPH ALOYSIVS VON
LÜTZENKIRCHEN WARD DEN 12 FEBR
AR 1724 ZU MARIA LAPKA IN UNGARN
GEBOREN • ER STARB ZU NEISSE DEN 23 JUNI
1798 ALS FÜRSTBISCHÖFLICHER REGIH
RUNGS-RATH UND HOFRICHTER BEY WEL
CHEM AMTE ER 49 IAHR DIENTE • ICH LEB
TE MIT DEMSELBEN 14 IAHR 21 TAGE IN
DER GLÜCKLICHSTEN EHE • DIE HOFFNUNG IHN
IENSEITS DES GRABES WIEDER ZU SEHEN IST MEIN
EINZIGER TROST • SANFT RUHE HIER SEINE ASCHE •

Epitafium Lorenza Therer † 1718

Widok ogólny epitafium
Widok fragmentu epitafium Widok fragmentu epitafium

Epitafium Lorenza Franza Therer von Theremheimb, doktora filozofii i medycyny, rycerza złotej ostrogi, cesarskiego palatyna i lekarza dostojnego księcia elektora i arcybiskupa von Trier, a także biskupa wrocławskiego, fizyka i senatora w Nysie, zmarłego 10 września 1718 roku. Jego matką była Juliane Maximiliane zd. Naas von Lohr. Epitafium wystawili synowie Carl Sigfrid i Josef Ernst Thern von Therenheimb.

Inskrypcja brzmi następująco:

Ad
MAJOREM
Dei Opt. Max. Gloriam
ac perennem memoriam
dilectissimis suis parentibus Dno Laurentio
Francisco Therern de Thernheimb Philosoph, et Med. Doctori
Auratae Militiae Equiti et Comiti Palat. Lat. aulae Caesar.
et celsissimi electoris ac Archi Episcopi Trevirensis nec non
Epi Wratislaviensis Medico, Physico et Senatori Nissensi
Emerito Anno 1718 die 10 Septembris
postremum ac ultimum vitae diem obeunti Patri: Matri
vero dominae Julianae Maximilianae natae Naasin
de Lohrin, anno 1705 mense Decembri pie in Domino
de Functae in gratitudinem Filialem hoc pietatis
amoris et doloris monumentum posuere par maestissi
morum relictorum Filiorum
CAROLUS SIGRFI
DUS
et
JOSEPHUS ERNESTUS
Thern de Thernheimb.

Epitafium Hansa Strubicza i jego dwóch żon

Widok ogólny epitafium Widok fragmentu epitafium
Widok fragmentu epitafium Widok fragmentu epitafium

Epitafium Hansa Strubicza, burmistrza w Nysie, zmarłego 25 marca 1568 roku w wieku 68 lat oraz jego dwóch żon Anny i Magdaleny.

Inskrypcja na górnym fryzie:

IM IAR 1568 DEN 25 TAG DES MONATS MARTII
IST IN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFFEN DER EHR VND
VESTE VND WOLWEISE HERR HANS STRVBICZ DIESER
STADT NEIS GEWESENER BVRGERMEISTER SEINES ALTERS
IM 68 IAR DEM GOT GNEDIG VND BARMHERZIG SEI •

Poniżej na gzymsie napis:

HIC EST FILIVS MEVS DILECTVS IN QVO
MIHI COMPLACVI . MAT . 3

Inskrypcja na cokole:

IHM IAHR 1534 AM ABEND GEORGI IST IN GOT SELIGLICH
VERSCHIEDEN DIE ERBAR TVGENDSAM
ME FRAV ANNA VND IM IAHR 15 DEN TAG
DIE ERBARE TVGENTSAME FRAV MAGDALENA BEI
DE HERR HANS STRVBICZES EHELICHE HAVSFRAW
DENEN GOT GENEDIG VND BARMHERCIG SEI .

Epitafium Marthy Scholtz † 1587

Widok ogólny epitafium Widok fragmentu epitafium
Widok fragmentu epitafium Widok fragmentu epitafium
Widok fragmentu epitafium Widok fragmentu epitafium

Epitafium Marthy Scholtz Heintschkin von Lewenstein, wdowy po Andreasie Neumann, zmarłej 27 kwietnia 1587 roku.

Inskrypcja górna:

ANDREAE SVPERVM NEVMANNI CESSIT AD AVRAS
SPIRITVS. HIC FATO MEMBRA RECONDIT HVMVS
CONSVL ERAT PATRIAM MVLTO COMPLEXVS AMORE
TVTAM SENSERVNT DIVES INOPSQVE FIDEM
LVSTRA SIMVL VITAE PERAGENS DVODENA CADVCAE
IN VERA CLAVSIT FATA SVPREMA FIDE ANNO 1586.

Inskrypcja dolna:

ANNO 1587 DEN 27 APRILL IST IN GOT
SEELIGLICHEN VORSCHIEDEN DIE EREN
TVGENDSAME FRAV MARTHA SCHOL
TZIN HEINTSCHKIN GENANNT VON
LEWENSTEIN WEILAND HERRN
ANDREAE NEVMANNIS SELIGEN
HINTERLASSENE WITTIB DE
RER SELEN GOTT GENEDIG SEY

Epitafium Johannesa i Joachima Friedricha Buchta † 1600

Widok ogólny epitafium Widok ogólny epitafium

Epitafium z szarego marmuru przedstawia dwóch chłopców - Johannesa lat 10 oraz Joachima Friedricha lat 4, zmarłych w kwietniu i maju 1600 roku, synów pana Heinricha Buchty z Buchtitz, sędziego dworu za czasów bpa von Sitscha i Arcybiskupa Carla, pana na Sulisławicach, Lubczy i Gałązczycach.

Inskrypcja na tablicy:

1600 IM APRIL VND MAY : SEINT DES EDLEN
GESTRENGEN ERNVESTEN HERN HEINRICH
VON BVCHTA VND BVCHTIZ F • G • RATH VD
HOFRICHTER ZVR NEIS VILGELIBETE ZW
ENE SEHNE IOHANNES SEINES ALTERS
IM • 10 • VND IOACHIM FRIDRICH IM 4 IA
RE VON DIESER WELT SELIGLICH
ABGESCHIDEN • LIGEN VND RVHEN • IN
EINER GRVFFT VNDER DIESEM STEIN •

Epitafium Carla Christopha Welsera † 16 . .

Widok ogólny epitafium Fragment epitafium
Fragment epitafium Fragment epitafium

Epitafium Carla Christopha Welsera, zmarłego w Nysie 27 marca 16 . ., syna Wilhelma Georga Welsera v. Meltringen.

Inskrypcja u góry epitafium:

To mihi clausurum sperabam lumina Patri
At te praereptum funere, Nate fleo
Haec tibi sors facilis moesto mihi dura Pa (rente)
At uenit in reliquis haec toleranda malis

Inskrypcja u dołu epitafium:

GVILHELMVS GEORGIVS WELSERVS
A MELTRINGE FILIOLO SVO DVLCISSIMO
CAROLO CHRISTOPHORO WELSERO TAM NO
BILITATE QVAM ANTIQVITATE FAMILIAE
PRESTANTI HOC VLTIMVM AMORIS
MONVMENTVM EREXIT • OBYT NISSA ANO DOMI 16 - - - - - MARTY 27
AETATIS        MENSI

Epitafium Anny Marii von Promeck † 1612

Ogólny widok epitafium
Fragment epitafium Fragment epitafium

Epitafium Anny Marii von Promeck, urodzonej 26 maja 1612, która zmarła po roku i ośmiu miesiącach, córki Hansa Christopha von Promeck, szambelana dworu i wielkiego koniuszego księcia austriackiego Carla oraz Marii Anny von Promeck zd. von Colaus.

Inskrypcja u góry epitafium:

LASSET DIE KINDERLEI ZV MIR KOMME
DA SOLCHER IST DAS HIMMELREICH
MATTH: XVIIII.

Inskrypcja u dołu epitafium:

HANS CHRISTOF VO PROMECK AVF PVXGO
PELSBACH POPENTORF VND SNEBERG
RITTER IHR FV. DV. ERTZHERZOG CARLs
ZV OSTERREICH CAMMERHERR V OBRISTEN
STALMEISTER VD MARIA ANNA VO PROM
ECK. GEBORNE VO COLAVS HABEN IHRE
TOCHTER FREVLE ANNA MARIA VO PRO
ECK A. 1612 DEN 26. MAY IHRES ALHIER
EIN IAHR VD ACHT MONAT ALTERS
SELIG VORSCHIDE DISE GEDECHTNVS AVF
RICHTEN LASSEN.

Epitafium Georga Klehra † 1633 oraz jego żony Susanny

Widok ogólny epitafium Fragment epitafium
Fragment epitafium Fragment epitafium

Epitafium Georga Klehra zmarłego w wieku 58 lat, zmarłego 21 marca 1633 roku oraz jego żony Susanny, u której nie podano daty śmierci. Być może to ona była fundatorem tego epitafium.

Inskrypcja u góry epitafium:

CHRISTVS IST MEIN LEBEN
STERBEN IST MEIN GEWIN.

Inskrypcje u dołu epitafium:

GLEICH WIE
SCHLANGE • IN DER
HAT ALSO MVS AVCH
ERHOHET WERDEN
IHM GLEYBEN NIGHT
SONDERN
LEBEN
ANNO 1633 DEN 21 MARTII
IST IN GOT SELIGLICHEN ENT
SCHLAFEN DER EHRENVESTE
VND WOLGEACHTE HERR GEORGE
KLEHR BVRGER VND PFEFFER
KICHLER ALHIER SEINES
ALTERS 58 IAHR DER
SEHLEN GOTT GNEDIG
VND BARMHERZIG
SEIN WOLLE
AMEN.


MOSES EINE
WISTEN ERHÖHET
DES MENSCHEN SOHN
AVF DAS ALLE DIE AN
VERLOHREN WERDEN
DAS EWIGE
HABEN.
VND ANO 16 • DEN
IST IN GOTT SELIGLICH ENT
SCHLAFE DIE ERBARE VIEL
EHREN DVGENDSAME FRAVW
SVSANNA, DES EHRENVESTEN
VND WOLGEACHTEN HERREN
GEORGE KLEHRES SEINE
EHLICHE HAVS FRAVW
IHRES ALTERS IAHR
DER SEHLEN GOTT
GNEDIG SEIN WOLLE
AMEN.

Epitafium Marii Magdaleny von Saywet † 1622 oraz jej brata Andreasa

Ogólny widok epitafium Fragment epitafium
Fragment epitafium

Epitafium Marii Magdaleny von Saywet, zmarłej w 1622 roku mając trzy lata i 13 dni oraz jej brata Andreasa.

Inskrypcja w środku epitafium:

Mariae Magdalenae Saywetaeninae
triu Annou XIII dieu
Andriolo Fratri . . . orto
mortuo
Parens Puerpera liberis
loco paternae haeredi
tatis
Cum . . . . ? . . . clcdcxxii
P. P.

Inskrypcja u dołu epitafium:

Esse Esse desii sum quasi non Fuissem
de utero translatus ad tumulum.

Epitafium NN małżonków

Ogólny widok epitafium

Epitafium NN małżonków, zmarłych prawdopodobnie na początku XVII wieku.

Epitafium Susanny von Saywet † 1603

Ogólny widok epitafium Fragment epitafium
Fragment epitafium Fragment epitafium

Epitafium Susanny von Saywet zd. Hulsius, zmarłej 19 września 1603 roku po przeżyciu 25 lat 11 miesięcy i 10 dni. Epitafium ufundował Tobias von Saywet, wdowiec, papieski palatyn oraz rycerz złotej ostrogi w 1606 roku. Caspar Rauch, mieszczanin wrocławski napisy te wyrzeźbił w kamieniu.

Inskrypcja u góry epitafium:

TALIS ERAM QUALIS NUNC SUM, QUALISQUE FUTURUS
TALIS QUI LEGES HAEC, POST BREVE TEMPUS ERIS,

Inskrypcja pośrodku epitafium:

S • TRINITATI • S
SVSANNA HVLSIAE
FRANCOSTEIN • FOEMI • NOBI • ET SINGVLAR •
VIRTVTVM DOTIBVS INPRIMIS
RELIGION • IN DEVM
FIDE IN MARITUM
AMORE ERGA LIBEROS
BENEFICENTIA IN PAUPERES
HUMANITATE ERGA OMNES
ORNATISSIM •
IN IPSO AETATIS FLORE, UNIVERSAE FAMILIAE ET
BONORUM OMNI • SUM • CU LUCTU POST TRIPLICEM
ABORTUM ORTHOPNEA KACHEXIA HUMANIS
MDCIII DIE XIX SEPT : PIE ET PLACIDE EXEMPTAE
POSTQUAM VIXISSET ANN • XXV MENS XI DIES X
CONIUGI EX OPTATISSIMAE
ANIMAE SUAE DIMIDIO
CORDIS SUI MEDULLAE
CUM LACHRYMIS LARGISSIMIS
TOBIAS A SAYWET
PONT • LAT • AUL • COMES ET EQUES VIDUUS
HOC MONUMENTUM P •
ANNO MDCVI
(CASPARUS RAUCH CIVIS VRATISL.SCRIPSIT ET SCULPS1T)

Inskrypcja u dołu epitafium:

QVAE DVO CORDA VNVM FVERANT MORS INVIDA SOLVIT
IVNGET AT IN COELIS VTRAQVE CORDA DEVS

Epitafium Adama von Saywet † 1614 oraz jego żony Margarethy

Widok ogólny epitafium Fragment epitafium
Fragment epitafium Fragment epitafium
Widok fragmentu epitafium

Epitafium rodziców Tobiasa von Saywet, Adama von Saywet zmarłego 3 sierpnia 1614 roku po przeżyciu 71 lat oraz jego żony Margarethy zd. Petzold, zmarłej 2 maja 1595 roku po przeżyciu 48 lat i 11 miesięcy.

Inskrypcja u góry epitafium:

MARMORE COLEGIT CORPVS SED CORPORI SOLI
HIC VVLTVS FVERAT CAETERA MORS LACHRIMA

Inskrypcja pośrodku epitafium:

DEO VNI TKIO S • VIATOR
QVIS FVERIM QVAERIS? FVI NON SVM
TIBI IDEM RESTAT . VIXI VT MORITVRVS
QVID AGAM REQVIRIS? TABESCO .
ROGAS QVAE CONDIMENTA VITAE FVERINT MEAE
LABOR, DOLOR, AEGRIMONIA, CVRAE .
QVIS FINIS .
SERVIRE DEO. PATRIAE, POSTERITATI, VIRTVTI .

ADAMO A SAYWET
HVMANIS REBVS EXEMPTO 3 AVG . AO . MDCXIV AETAT . LXXI
MARGARETAE PETZOLDINAE PRAEMORTVAE 2. MAY
AO . CHRISTI MDXCV AETATIS XLVIII MENS XI
PARENTIBVS SVIS ChARISSIMIS
TOBIAS A SAYWET
VNICVS HERES SVPERSTES HOC DEBITI AMORIS ET
OBSERVANTIAE MONVMENT . P
C. R.

Inskrypcja u dołu epitafium:

FAC DEVS QVANDO REDIVIVI INCARNE RESVRGENS
AETERNA IN COELO SEDE SALVTE FRVI •

Epitafium rodziny von Oberg

Widok obydwu epitafiów
Widok płyty inskrypcyjnej Widok płyty inskrypcyjnej

Inskrypcja górnego epitafium:

Reverendissimo et perillustri Dno
Casparo Henrico ab Oberg
Haereditario in Malckwitz, Kalckau
Wiese, Briesen et Damirig, Cathed. ecc.
Vrat. Canonico, viro gravi reli
gionis avitae et aequitatis
Zelatori
Qui substantiam suam
Tum ex haereditate tum frugiali
vita conquisitam in pauperes
et amicos divisit.
Illis tamen hoc praecipuum
constituens
Quod Obergiis et Rottenbergiis abs
que herede masculo decedentib .
ex asse successores voluerit
Haereditatem integram
Studiosis pro stipendiis
cognatis affinibus
Primum, patriotis secundum adea
Locum obtinenti . transcribendo .
Bene igitur piis manibus praecare quisqu
Ejus beneficio jam fruaris, vel in
seris posteris fruendum
exspectas .
Interim nos nolenti quidem, merenti
tamen ob rarum exemplum hauc
solemnem memoriam ereximus
Grati cognati et senatus reipubl.
Nissen: perpetuus executor
Obiit Vratisl .
MDCLXXIX die XXVII Martii .

Inskrypcja dolnego epitafium:

Montes cadere
et Caesarum privilegiis munitos liberos dirae legi mortis
subjacere hae parvae docent fossae .
Imo una exhibet fossula magnos duorum in utroque foro
sublimium virorum capiens cineres
Attn excelsae virtutis et rarorum meritorum sublimitas tegi non
potest semper eminet, et si lingua houm
et immortalis fama tacerent Lapides loquuntur sub quibus duo
magna capita prius vinculo sanguinis et affectus
arcte cuniuncta convenere . Praecessit Casparus ab Oberg
magnus in summo Wratislavieno Sacerdos subsecutus
I° Martii Anno 1716 annorum agens 76 ejusdem et testamenti
executor et deficientibus Obergiis masculis
in fidei commissariam successionem cum descendentibus suis
masculis vocatus consobrinus .
Illustrissimus D. D. Melchior liber baro a Rottenberg
et Endersdorff Episcopatus Wratislaviensis ad excelsum
regimen Nissae annis 33 meritissimus cancellarius principi aeque
ac populo semp. gratissimus, ab episcopatu ad publica et a
statibus Silesiae ad Aulam Caesaris
deputatus. Sicut autem unus casus et ruina couiter trahit
alteram, ita eodem fato
praemature absorptus est 5to Jan. 1717 ad alta natus et a
Caesaribus applicatus eiusdem filius unicus
Illustrissimus D. D. Casparus Henricus liber baro
a Rottenberg haereditarius in Enders- et Voisdorff
Sacrae Caesareae Regiae que majestatis ad inclytum regimen
Brigae actualis consiliarius in optimo aetatis suae vigore
Anno nim. 44to relictis post se duobus filiis et totidem filiabus
exantlatis pro religione, Caesare et republica
Wagnis laboribus et superato extremo vitae discrimine, quod
eidem intentavit plebeius furor haereticae pravitatis.
Tu Viator
Perpendens casum tam praeclarorum montium annos aeternos
ad mentem revoca
et precare Deum ut e tumulo eleventur in caelum et in monte
dei pingui
sine fine pascantur et requiem capiant sempiternam.

Epitafium Jacoba Schoresiusa † 1590

Ogólny widok epitafium                    Widok fragmentu epitafium

Epitafium Jacoba Schoresiusa urodzonego w Głogowie, zmarłego 1 kwietnia 1590 roku w Nysie. Był on do 1566 roku rektorem nyskiego gimnazjum parafialnego. Następnie studiował medycynę, zostając lekarzem. Po latach praktyki został lekarzem przybocznym biskupów wrocławskich Jerina i Gerstmanna. Epitafium to wystawiła jego żona Anna, córka nyskiego burmistrza Martina Grußa.

Inskrypcja u góry epitafium:

TVMVLVS JACOBI SCHORESII GLOGOVIEN. MED.
DOCT. I APRIL. ANNO MDXC DEFVNCTI.

Inskrypcja u dołu epitafium:

HAC SVB IACOBVS SITVS SCHORESIVS VRNA
QVIS FVERIT ROGITAS? VIR MEDICVS QE BONVS
PROPTEREA HIC ASTANT VIRTVS ANTIQVA FIDESQVE
ET QVERVLO COMPLENT MVRMVRE VTRVMQVE LATVS
NVLLA ADEO CONTRA FATVM MEDICAMINA IVRIS
MORS ETIAM MEDICOS ATRA SVI FACIAT
HAEC ANNAE SVPREMA TVAE SVNT DONA IACOBE
MOX EGO TE FATO NON RENVENTE SEQVAR
VNA FVIT NOBIS MENS HIC TORAX VNVS ET ARDOR
VNA IGITVR IVNGET NOS DOMVS ANTE DEVM.

Epitafium Joachima Rudolphi † 1589

Widok ogólny epitafium Widok fragmentu epitafium

Epitafium Joachima Rudolphi, doktora obojga praw, apostolskiego katedralnego protonotariusza, superintendenta i komisarza w Nysie, zmarłego 7 stycznia 1589 roku

Inskrypcja na epitafium:

ANNO 1589 DIE 7 IANVAR
OBIIT REVERENDVS AC
CLARISSIMVS VIR D. IOA
CHIMVS RVDOLPHI I. V.
DOCTOR SEDIS APOS
TOLICAE PROTHONOTARIS
PRAEPOSITVS ET COM
MISSARIVS NISSEN IN
HOC LOCO QVEM SIBI
AD SEPVLTVRAM COR
PORIS SVI VI VENS ELEGIT
EXORNAVITQE SEPVLT. CVIVS
ANIMAE DEVS SIT PROPITIVS.

Epitafium Sigmunda von Schellendorff † 1633

Ogólny widok epitafium                    Widok fragmentu epitafium

Epitafium Sigmunda von Schellendorff z Kliczkowa i Iłowy, pana na Ługach, zmarłego 23 sierpnia 1633 roku w wieku 22 lat.

Inskrypcja na epitafium:

DER WOHLGEB • H • H • SIGM •
FREYH • V • SCHELLENDORF ZV
KLITZSCHDORF • VND HALBAV ERB
HER AVF KÖNIGSBRVCK • R • K • MAY • BESTALT • HAVBTM • VBER EIN
FAHNL: HOCHTEVTSCHER KNE
CHT • VNDER DEM LÖBL • JLLAWIS
CHEN REG • STARB ZVR NEIS •
DEN 28 • 8 bris ANNO 1638
SINES ALTERS 22 JAHR DE
SEN SEEL DER BARMHER •
GOTT GENEDIG SEIN WOLLE •

Poniżej na owalnej tabliczce są następujące słowa:

WIE ICH BIN WIRS DV
WERDEN DER DV BIST
BIN ICH GEWESEN.

Epitafium Georga Weiskopf oraz jego żony Kathariny

Ogólny widok epitafium                    Widok fragmentu epitafium

Epitafium Georga Weiskopf, zmarłego 3 wrzesnia 1553 roku oraz jego żony Kathariny zd. von Pyrn, zmarłej 3 października 1555 roku, rodziców biskupa wrocławskiego Adama Weiskopf.

Inskrypcja na epitafium:

GEORGIVS WEISKOPF SE
NIOR SEPTAGINAR -0- ANN
GRATAE 1553 D • 3 • SEPT • ET• CA
TIRINA PIRNESIN IPSIVS
FIDISS • GONIVNX
GENAR • 1555 D • 31 OCTOBR •
XI LIBEROR • PARENTES RE
QVIESCVNT A LABORE SV
IS CVM POSTERIT • SUA SUB
HOC VESTIBVLO IN SPE RE
SVRECT ET VITAE AETERNAE

Poniżej na małej owalnej Płycie następująca inskrypcja fundatora epitafium, czyli biskupa Adama Weiskopf.

ADAM WEISKOPF EPVS NICOPL
SVFFRAGAN WRATISLAWI • I • MONASTERII
B • VIRGINIS • IBID • IN ARENA ABBAS • PA
RENTIBVS CHARISSIMIS E FAMILIAE P •
ANNO SALUTIS MDLXXXX

Epitafium Caspara Naas † 1685

Ogólny widok epitafium
Widok fragmentu epitafium                    Widok fragmentu epitafium

Epitafium zmarłego w wieku 72 lat, 11 lipca 1685 roku nyskiego burmistrza Caspara Naasa, urodzonego w 1613 roku

Inskrypcja na epitafium:

D. O. M.
et
Perenni Memoriae
V. JRJ
Generis Virtutis et Eruditionis Splendore Illustris
CASPARIS NAAS
Quem
Germania et Italia nitidissimis Doctrinis poliverunt
Clomentia summi Rom. Praefulis URBANI VIII Auratum militem
Gratia VI Reverend, et Ser. Silesiae Episcoporum Nissensem
Consulem
Favor celeberrimorum Iustitiae Antistitum I. U. Doctorem
Solemniter proclamarunt
Quas Dignitates
Altioribus quoq. modeste spretis
Sat diu omnium cum applausu gloriosissime
Mediam per VI integra Lustra ad invidiä dexterrime
sustinuit
Cunctas A.. Aetatis LXXII O. R. vero MDCLXXXV xi Cal. Iulii
Simul cum Vita
placidissimo doposuit
Sublimiores inter Coelites occupatur
Quo et
Utrius Fortunae Fidissimam Sociam
E Nobili BUDAEORUM de LOHR Prosapia oriundam
MARJAM MAGDALENAM
tristiore et pectore olim praemisit
Iam
Almae Mortalium Matri Sequiorem SUJ partem
Lugenti Civitati
Prudentiae Iustitiae et Liberalitatis suae ducumenta
Eruditio orbi
Aeternaturam Nominis Famam Memoriae piae aestimatorib:
Par moestissimarum Filiarum generorumq:
relinquens
Quibus
Hoc pietatis Monumetum moerenti manu ponere visum fuit.
Sta legens Viator animae eius Requiem precure.

U dołu epitafium w owalu znajduje się inskrypcja poświęcona zmarłemu nagle w wieku 13 lat w dniu 28 kwietnia 1677 roku Sebastianowi Xaveremu Naas oraz zmarłej 20 kwietnia 1668 roku jego matce a żonie Caspara Naas, Magdalenie zd. Budin von Lohr.

OPT.
DEO. MAX.
NOBILI SEBASTIANO XAVERIO NAAS HVMANITATIS
STVDIOSO PRAECLARAE
SPEI ADVLESCENTI CVI 13 AETIS ANNO MORS
INTEMPESTIVE 28 APRILIS
AI 1677 VITAM ADEMIT, QVEM EIVS DNA MATER
MAGDALENA NATA
BVDIN A LOHR NOBILISSIMA ET PRVDENS FOEMINA
ANNO 1668 MENSE 20
APRILIS ANTECESSIT QVIBVS MOESTVS PARENS ET
RESPECTI
VE CONIVX HOC MONVMETVM GRATITVDIN
IS ERGO POSVIT
ANNO 1678.

Epitafium Carla Leopolda Tauber † 1614

Ogólny widok epitafium

Epitafium Carla Leopolda Tauber, zmarłego 18 czerwca 1614 roku.

Inskrypcja na epitafium:

MORS TENERO CAROLVM LEOPOLDVM HEV OCCVPAT AEVO
TAVBERYQE VETAT STEMMATIS ESSE IVBAR
NIL GENEROSAE ILLI PROFVIT INDOLIS ARDOR
VI ROSA PRAECIPITI TVRBINE SPARSA IACET
OBIIT ANO 1614 XVIII Iuny.

Epitafium Martina Schaeferta † 1591, jego żony Marty oraz dwóch synów

Ogólny widok epitafium                    Widok fragmentu epitafium

Epitafium Martina Schaeferta zmarłego 8 kwietnia 1591 roku, jego żony Marty zd. Petzeit, zmarłej 8 października 1592 roku, syna Bartolomeusa zmarłego 12 kwietnia 1585 roku oraz trzyletniego syna Simona zmarłego 29 kwietnia 1592 roku.

Inskrypcja na epitafium:

ANNO 1591 DEN 8 APRIL IST IN GOT
SELIG ENTSCHLAFFEN DER VORSICH
TIGE HERR MARTIN'S SCHAEFERT BVRGER
A HIER ANNO 1592 DEN 8 OCTOBER
FRAV MARTA PETZEITIN ELICHE
HAVSFRAW ZVVOR 1585 DEN 12 APRIL
BARTOLOME SEINS ALTERS . . . DEN
29 DITO SIMON SEINS ALTERS IM 3 IAR
IR BEIDER GEWESENE SENE WELCHE
ALHIER BEGRABEN DEN GOT VND
VNS ALLEN GENEDIG SEIN WOLLE.

Płyta nagrobna Marii Cathariny Ernst

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Marii Cathariny Ernst

Inskrypcja na płycie:

AVER LIGT HIER BEGRABEN
MARIA CATHARINA
ERNSTIN
GEBORNE DEPERSIE
O
EINIGER GOTT VERLEIHE
IHR
EIN EWIGES LEBEN

Epitafium Anny Siebenhar † 1598

Ogólny widok płyty

Epitafium Anny Siebenhar zd. Hulsius, żony Martina Siebenhar z Nysy, doktora medycyny, zmarłej w wieku 18 lat w dniu 16 maja 1598 roku pozostawiając męża oras syna Wenzeslawa mającego rok, 8 miesięcy i 4 dni. Drugi syn zmarł przeżywając jedynie 24 dni.

Inskrypcja na epitafium:

TOTA HOMINIS VITA EST GEMITVS
LABOR VMBRA DOLORQe
VT IVCVNDA VENIT SIC PROPERANTI ERABIT
D. I. M • M • S
ANNAE HVLSIAE FOEMINAE PVDI
CISS : PIETATIS COETERARVMQe
VIRTVTVM AMANTISS : CLARISS :
VIRI MARTINI : SIBENHAR NISSEN
MEDICINAE DOCTOR : ET REIPVB :
PATR : PHYSICI ORDIN : ETC : CON
IVGI FIDISS : QVAE MARITO NVPTA
VIRG • AN : AGENS IIXX CVM EO
VIXIT SINE PROLE : A • II • M • XI • DXXV
DEINDE WENCESLAI FILI MATER
FACTA ET POST A • IMIIX DIV
ALTERIVS FILIOLI IN VTERO EMOR
TVI DIFFICILI PARTV DEFESSA
POST D • XXIV • DESIT IN MVNDO
VIVERE • D • XVI MAI • A • A • SALVTE
REPARATA M D IIC MARITVS
MOESTISS : HOC PIETATIS ET FIDEI
CONIVGALIS MONVMENTVM
INDEFESSO MOERORE PRAE
TER VOTVM P (OSVIT)

Epitafium Susanny Tilpp † 1746

Ogólny widok płyty

Epitafium Susanny Tilpp, zmarłej 5 kwietnia 1746 roku przeżywając 55 lat i 7 miesięcy. Pozostawiła męża Frantza Josepha oraz pięcioro dzieci.

Inskrypcja na epitafium:

HIER • RVHET • IN • GOT • DIE
VIEL • EHR • VNDT • TVGENDT • SAMME
FRAV • SVSANNA • TILPPIN • BVRGERLIECHE
GERICHTS • SCHOEPPIN • SIE STARB •
DEN • 5 • APPRIL • ANNO • 1746 • IHRES
ALLTERS • 55 • IAHRS • 7 • MONAT
HINTERLIS • IHREN • EHEMAN FRANTZ
IOSEPH • TILPP • MIT • 5 • KINDERN •
GODT • SEI • IHR • VNDT • VNS • ALLEN •
GNAEDIG • VNDT • VERLEIHE •
VNS • EINE • FREHLICHE •
AVFER STEHVNG •

Epitafium Andreasa Guttinhincko † 1559 oraz jego żony Hedwigis

Ogólny widok płyty                    Widok fragmentu płyty

Epitafium Andreasa Guttinhincko von Pieskowicz, zmarłego w wieku 82 lat w dniu 8 czerwca 1559 roku oraz jego żony Hedwigis zd. Koliatsch von Seifensdorf.

Inskrypcja na części płyty dotyczącej męża:

1559 IARE DEN 8 IVNII
IST IN GOT SELIG-
LICH ENTSCHLAF-
FEN DER EDLE EREN-
VESTE HERR ANDRE-
AS GVTTINHINCKO
GENANT VON PIES-
KOWICZ SEINES
ALTERS IM 82
IARE DEM GOT GE-
NEDIG SEI.


Inskrypcja na części płyty dotyczącej żony:

15 - IARE DEN
IST ENTSCHLAFFEN
DIE EDLE TVGET-
SAME FRAW HED-
WIGIS GEBORNE
KOLIATSCHIN VON
SEIFENSDORF SEINE
DES HINCKEN EHE-
LICHE HAVSFRAW
ALHIE BEGRABEN.

Epitafium Antoniusa Gapin † 1619

Ogólny widok płyty

Epitafium zmarłego w wieku 42 lat w 1619 roku Antoniusa Gapin.

Inskrypcja na epitafium:

Daß Man auch sterben kan nach 42 Jahren
Hat Herr Antonius Gapin Recht Erfahren
Alß nun der Maius Zum Ende kommen war
Im 16 Hundert und Neintzigisten Jahr.
Mühsau in Schweitzerlandt hat Ihn der Welt vertrauet
Dem Edlich Schlesien Allhier Ein Grab Gebauet.
Nachdem durch seine Kunst Zerhauen Manchen Stein
Und Manche Maner steht fiel Endlich Selber Ein.
Dieß war noch nicht Genung November Mußt auch sehn
Wie seiner 12ten tag Beim Vater Sollte Stehn
Joannis Petri Leich, Der Mutter Beste Zier
Daß Allerliebste Kind und Vater Ligt Dahier.

Epitafium Caspara Herberga oraz jego żony Marii Magdaleny

Ogólny widok epitafium
Widok fragmentu epitafium                    Widok fragmentu epitafium

Epitafium zmarłego w wieku 63 lat mieszczanina nyskiego i kamieniarza Caspara Herberga oraz jego żony Marii Magdaleny, zmarłej w wieku 67 lat 4 września 1737 roku.

Inskrypcja na epitafium:

SEHET
SO IHR VORBEY GEHET
WELCHEN
BRVN GEBOREN
PRAG ERZOGEN
DIESEM
HAT NEYSS SEINE LETZTE HERBERG
GEGEBEN
DEN 21 MERTZ IST IN DEM HERRN SELIG ENTSCHLAFFEN
DER WAYL
VIEL-GEACHTE VND WOHL-ERFAHRNE MEISTER
CASPAR HERBERG
BURGER VND STEINMETZ
SEINES ALTERS LXIII IAHR
NACHDEM ER ANDERER NAHMEN VIELMAHL
IN MARMOR EINGEGRABEN
IST AUCH ENDLICH
DER SEINIGE
IN DIESEN STEIN
GEHAUEN WORDEN
DAMIT ALSO
SEIN RUHMWÜRDIGES ANDENCKEN
DER SPATEN NACHWELT
UNVERGESSEN
BLEIBE
DESSEN SEELE GOTT GNÄDIG SEIN WOLLE.

W dolnej części w owalu umieszczona jest inskrypcja dotycząca żony Caspara Herberga - Marii Magdaleny:

ANNO 1737 DEN 4 SEPT.
IST IN DEM HERREN SEELIG
ENTSCHLAFFEN DIE EHR-VND
THUGENDSAMME WIEDTFRAU
MARIA MAGDALENA HERBERKIN
STEINMETZERIN IHRES ALTERS
67 IAHR DEREN SEELE GOTT
DIE EWIGE RUHE VERLEIHEN
WOLLE AMEN.

Epitafium Hansa Hartlieba Küchlera † 1573 oraz jego dwóch żon Petronilli i Elisabeth

Ogólny widok epitafium                    Widok fragmentu epitafium

Epitafium Hansa Hartlieba Küchlera, zmarłego 7 kwietnia 1573 roku oraz jego dwóch żon, Petronilli, zmarłej 16 stycznia 1566 roku oraz Elisabeth, zmarłej 3 maja 1590 roku.

Inskrypcja na epitafium:

Im Jar 1573 am 7 April ist in
Gott seliglich entschlaffen den vor
sichtige M: Hans Hartlieb Küchler al
hier. Im Jar 1566. den 16 january
petronilla seine eheliche Hausfraw
Im jahr 1590 den 3 may Elisabeth
auch seine eheliche Hausfraw denen
und uns Gott genade.

Epitafium Philippa Neumana † 1540 oraz jego żony Barbary

Ogólny widok epitafium

Epitafium Philippa Neumana, mieszczanina i rajcy nyskiego zmarłego 30 listopada 1540 roku w wieku 77 lat oraz jego żony Barbary, zmarłej 22 maja 1569 roku w wieku 78 lat.

Inskrypcja na epitafium:

ANNO 1540 Ist am tage An-
dreae in Gott entschlaffe der Ehrbah-
re herr Philippus Nauman Bürger
und des Roths alhier seines alders
77 Johr Und zm 1569 den Son
tag Exaudi welcher war der 22
man Zwischen 1 und 2 uhr zur nacht
die Tugendsame Fraw Barbara sein
Eheliche Haüsfraw Ihres alders 78 Jahr
alhie begraben. Denen und uns allen
Gott der Allmechtige genedig und bar-
hertzigt sey Amen.
1569

Płyta nagrobna Kathariny Tschernink † 1560

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Kathariny Tschernink zd. Dambach, zmarłej w 1560 roku, żony Hipolita Tschernink.

Inskrypcja wokół płyty:

ANNO • 1560 • DENN • ANDERN • MÄRC•
IST • IN • GOT • VORSCHIDEN • DIE • EDLE •
TVGENTSAME •
FRAW • KATHARINA • GEBORNE • DAMBACHIN •
DES • EDLEN • GESTRENGEN • HERN • HIPOLIT •
TSCHERNINK• UNDESHAVBTMANS • ETC • EHELICH • GEMHAL •
DER • GOT • GENODE •
LIGT • ALHIE • BEGRABEN •

Płyta nagrobna Urbana Schittenhofera † 1583

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Urbana Schittenhofera, zmarłego 17 lutego 1583 roku.

Inskrypcja na płycie:

ANNO 1583 : A • DI • DEN 17 FEBR RII : IST IN GOTT SELIGLICH ENTSCHLAFFEN • DER ERBARE HERR VRBAN SCHITTE NHOFER BVRGER AHLI • GOTT WOLLE IHM VND VNS ALLEN GENEDIG. VND BARMHERZIG SEIN VND IM EIN FROEHLICHE AVFFERSTEV NG GEBEN VND VERLEIEN AMEN.

Płyta nagrobna George Hondorfa von Starpel † 1580

Ogólny widok płyty                    Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna George Hondorfa von Starpel z poznańskiego, zmarłego 18 marca 1580 roku.

Inskrypcja na płycie: ANNO 1580 DEN 18 MARTII IST IHN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFFEN DER EDLE GESTRENGE VND EHRENVESTE HERR GEORGE HONDORF VON STRAPEL VARNSTORFF F . G . DES H . BISCHVFFES ZV BRESLAV RAT DEM GOT GENEDIG SEI

Epitafium Stanislausa Weiskopfa oraz jego żony Appollonii

Ogólny widok epitafium                    Widok płyty z inskrypcją

Epitafium Stanislausa Weiskopfa, doktora filozofii i medycyny, osobistego lekarza biskupa Balthasara Promnitza oraz jego żony Appollonii zd. Tachawer, z którą przeżył 17 lat, 3 miesiące i 22 dni a urodziło im się dziesięcioro dzieci, zmarłej 3 września 1568 roku w wieku 35 lat. Stanislaus zmarł 21 grudnia 1591 roku przeżywszy 72 lata, pozostawiając drugą żonę Rosinę zd. Scholtz z sześciorgiem dzieci.

D. O. M. S.
STANISLAVS WEIS
KOPF PHILOS. ET MEDIC
DOCTOR Rmi. OLIM D. D. EPI
WRATISL. BALTH. PROMNICZ
ET INCLYTAE HVIVS SVAE PATRIAE
MEDICVS PHYSICVS SIBI AC LE
CTISSIMAE FOEMINAE APOLLONIAE
TACHAWERIN VXORI OPTIMAE AC
FIDISSIMAE QVACVM ANNOS XVII
MENS • III D. XXII VIXERAT DECEM EX
EA LIBERORVM PATER P. QVAEEX
ABORTVM MORITVR ANNO SAL
MDLXVIII DIE III SEPT
AETATIS SVAE XXXV
OBIIT D. STANISLA WEISKOPF
ANNO CHRISTI MDXCI XXI
DECEMB • AET • SVAE LXXII
CONIVGE ALTERA ROSINA
SCHOLTZIN EX QVA VI
SVSCEPIT LIBEROS
SVPERSTITE
RELICTA •

Poniżej płyty głównej umieszczono takie oto słowa:

Viximus O Vitam fragilem charissima Coniux
Vnanimes unus nos tegat usque lapis
Donec in aethereas redivivos corpore sedes
Nos secum ducat filius ipse Dei.
Hic aeternum morituri tempore nullo
Vivemus laeti prospiciente Deo.

Epitafium Nikolausa Neumanna † 1596

Ogólny widok epitafium
Widok fragmentuepitafium                    Widok fragmentu epitafium

Epitafium Nikolausa Neumanna, kanonika wrocławskiego i dziekana nyskiego kolegium, zmarłego 9 listopada 1596 roku

REVERENDO ATQVE INTEGERRIMO VIRO D. NICOLAO NEVMAN CATH. ECCLESIAE WRATISL CANONICO COLLEG. NISSENSIS DECANO ET HVIVS TEMPLI PAROCHO VI GILANTISSIMO ANNO 1596 DIE NONA NOVEM BRIS PIE DEFVNCTO REQVIEM AETERNAM CATHOLICE LECTOR GRATVITO PRECARE.

Epitafium Johanna Liesch von Hornau † 1661

Widok ogólny epitafium Fragment epitafium
Fragment epitafium Fragment epitafium

Epitafium Johanna Balthasara Liesch von Hormau, sufragana, syna Johanna Jakoba Liesch von Hornau oraz Clary Johanny von Puech, urodzonego 4 stycznia 1592 roku a zmarłego 13 października 1661 roku.

Inskrypcja u góry epitafium:

D. O. M.
IMMORTALIQVE MEMORIAE
REVERENDISSIMI DNI DNI
IOANNIS BALTHASARIS LIESCH DE
HORNAV IN ZINDEL SVPER ET INFE
KVEHSCHMALTZ
HIC A IOANNE IACOBO LIESCH DE HOR
NAV ET CLARA IOANNE DE PVECH NOBILI
BVS PARENTIBVS HORNAVIAE SVEVORVM
AO M.D.XCII DIE IV AVGVS.
DATVS TEMPORI.

Środkowa inskrypcja:

GRATIAE ET NATVRAE DONIS AD GERMANAM VIRTVTEM
ET DOCTRINAM INVITATVS AM
BAS RELIGIONE ZELO COMIQ Z MORVM NTEGRITATE
ANIMO AD HAEC CANDIDO ET MAGNO
CONSECVTVS
SERMOS ET RMOS ECCLESIAE VRATISLAVIENSIS EPISCO-
POS CAROLVM ARCHIDVCEM
AVSTRIAE, CAROLVM FERDINANDVM POLON • ET SVEC •
PRINCIPEM, LEOPOLDVM GVILELM
MVM ARCHIDVCEM AVSTRIAE IN SVI AMOREM PERTRAXIT.

Inskrypcja u dołu epitafium:

EPISCOPVS NICOPOLITANVS
SVFFRAGANEVS AB ANNO 1626 PRAEPOSITVS ET AD
MINISTRATOR EPISCOPATVS. VRATISLAVIENSIS AB ANN:
1635 IN MAXIMIS BELLORVM TVMVLTIBVS DEI GLORIA
ECCLESIAE DECORE: ANIMARVM SALVTE SVAVITES FOR
TITERQVE PROMOTIS SPE MAGNA FELICEM AETERNI
TATEM ADIIT NISS SILACORVM AO MDCLXI
MENSE SEPT. DIE XIII AETATIS SVAE
ANNO LXX LECTOR
TV PRECIBVS PROSEQVERE MOR
TVVM ET BONA VITA SE
QVERE MORITVRVS.

Epitafium Matheausa Appelbaum † 1603

Ogólny widok epitafium
Fragment epitafium Fragment epitafium

Epitafium Matheausa Appelbaum, kanonika nyskiego i legnickiego, zmarłego 3 listopada 1603 roku.

Inskrypcja u góry epitafium:

MATHAEVS APPELBAVM CANON. NISS. ET LEGNIC.

Inskrypcja u dołu epitafium:

Viuus mihi hanc domu uiator paraui, sine Quiesca et pace fru
ar placida, morboru uitia et ui
tae mala maxia effugi. fui-non su
Es non eris. neo immortalis. mortuo
iniurius no sis. quod mihi opta
ueris, tibi eueniat uiuo et mor
tuo. Vale et conditionis tuae ne
sis immemor!

MORIOR ANO DNI 1603 DIE 5 ME. NOVEMB.

Epitafium Joachima Neimanna i jego żony Evy

Widok ogólny epitafium Fragment epitafium
Fragment epitafium Fragment epitafium

Epitafium Joachima Neimanna, mieszczanina nyskiego, zmarłego 7 września 1595 roku oraz jego żony Evy, zmarłej w 1586 roku.

Inskrypcja na epitafium:

IM • 1595 • DEN 7. TAG DES • MO
NATS • SEPTEMBRIS • IST • IN • GOT • SELIGLICH •
ENTSCHLAFFEN • DER • ERBAR • WEISE •
HERR • IOACHIM • NEIMAN • BVRGER • VND
RATHSFREVND • ALHIER • VOR • IHM • ABER
IM • 1586 AM • SONTAGE • IVDICA • 23 • DIE
ERBARE • TVGENTSAME • FRAW • EVA
SEINE • EHLICHE • HAVSFRAW • IRES
ALTERS • IM • EIN • VND • FVNFZIGSTEN
IARE • IN • GOTT • SELIGLICHEN • ABGE
SCHIDEN • DEHNEN • BEIDEN • GOTT
GNEDIG • VND • BARMHERZIG • SEI
VND • EINE • FROLICHE • AVFFER
STEHVNG • ZVM • EWIGEN
LEBEN • VORLEIHEN
WOLLE.

Płyta nagrobna Jacoba Schittenhofera † 1522

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Jacoba Schittenhofera, zmarłego 5 maja 1522 roku, jego żony Magdaleny, zmarłej 5 stycznia 1560 roku oraz żony Urbana, Anny zmarłej 9 lutego 1560 roku.

Inskrypcja na płycie:

AN • 1522 • 5to MAY•
IST DER EHRBARE IAC0B SCHVTEN
HOFER IN GOT VORSCHIDEN DEM GOT
GENADE•
AN • 1560 • 5to IANVARY •
IST DIE ERBAR TVGENDSAME FRAWE
MAGDALENA IACOB SCHVTENHOFE
RIN IN GOT VORSCHID E DER GOT GENADE
AN • 1560 : 9no FEBRVARY •
IST DIE ERBAR TVGENDSAME FRAW ANA
VRBAN SVTENHOFERIN IN GOT VORSCHI
DEN DER GOT GENADE :•



 • Treść inskrypcji pochodzi z książki Dra Dittricha - Die Epitaphien und Grabsteine der kath. Pfarrkirche zu Neisse, Neisse 1913, stamtąd też pochodzą grafiki.
 • Przedwojenne zdjęcia nagrobków oraz epitafiów biskupów pochodzą z książki Dra J. Jungnitza - Die Grabstätten der Breslauer Bischöfe, Breslau 1895.

Katedra p.w. św. Jakuba

Ogólny widok kościoła

Epitafium George von Stentscha † 1571

               

Epitafium biskupiego marszałka i radnego George von Stenstch vom Stenstch, zmarłego 27 sierpnia 1571 roku.

Inskrypcja:

1571 . DEN . 27 . AVGVSTI . IST . IN . GOTT . SELIGLICHEN . ENTSCH
LAFFEN . DER . EDLE . GESTRENGE . VND . ERNVESTE . HERR . GEORGE .
STENTSCH . VOM . STENTSCH . ZV . WALMERSDORF . F . G . BISCHOFF .
BALTHASARS . HOCHLÖBLER . GEDECHTNVS . GEWESE
SENER . RADT . VND . HOFMARSCHALK . AVCH . IZTO . REGIREND
ER . F . G . HERRN . CASPARS . BISCHOFS . ZV . BRESLAW . Z . G . RA
TTS . DESSEN . SEHLE . GOTT . GENEDIG . VND . BARMHERCZIG . SEIN . WOLLE



 • Zdjęcie przedwojenne pochodzi z książki "35. Jahres-Bericht des Kunst- und Altertums-Vereins Neisse 1931 - Die Meister der Neisser Figuren-Grabmäler gegen ende des 16. Jahrhunderts - Werner Grundmann"

Płyta nagrobna Caspara von Cortner † 1587

               

Płyta nagrobna Caspara Cortner von Hennersdorf auf Hennersdorf (Osiek k. Oławy) zmarłego 4 sierpnia 1587 roku.

Inskrypcja:

IM 1587 IAR DEN 4 AVGVSTY IST IN GOT SELIG ENTSCHLAFEN DER EDLE EHRENVESTE AVCH WOLBENAMPTE HER CASPAR CORTNER VON VND AVF HENNERSDORF DEM GOT GENEDIG VND BARMHERTZIG SEI



 • Zdjęcie przedwojenne pochodzi z książki "35. Jahres-Bericht des Kunst- und Altertums-Vereins Neisse 1931 - Die Meister der Neisser Figuren-Grabmäler gegen ende des 16. Jahrhunderts - Werner Grundmann"

Płyta nagrobna George von Tschammer † 1580

               

Płyta nagrobna George von Tschammer auf Schildberg (Kazanów) und Lamsdorf (Łambinowice) zmarłego 18 września 1580 roku a pochowanego w podziemiach nyskiego kościoła.
Co ciekawe, nic o nim nie piszą zarówno Hans Lutsch jak i Hoverden.

 • Zdjęcie przedwojenne pochodzi z książki "35. Jahres-Bericht des Kunst- und Altertums-Vereins Neisse 1931 - Die Meister der Neisser Figuren-Grabmäler gegen ende des 16. Jahrhunderts - Werner Grundmann"

W tym miejscu pragnąłbym bardzo podziękować pani Małgorzacie Stankiewicz za pomoc przy ustalaniu osoby na płycie nagrobnej Tschammera.

Zamknij okno