Kościół p.w. św. Wawrzyńca

Widok ogólny kościoła

Początki miejscowości sięgają XIII w. Początkowo wioska należała do dóbr biskupów wrocławskich, w nieznanych okolicznościach została majątkiem rycerskim. W XVII w. właścicielami Malerzowic Wielkich była rodzina von Rohr. W późnogotyckim kościele p.w. św. Wawrzyńca znajdują się kamienne epitafia Jerzego von Rohr (zm. 1618 r.) i jego małżonki Anny Marii z domu von Prittwitz (zm. 1612 r.). Następnie w XVIII i pierwszej połowie XIX w. majątek należał do rodu von Pückler. Kolejnymi właścicielami dóbr malerzowickich byli: Pan Pritsch, baron von Hoiningen, kapitan von Hune i rodzina von Thielmann. W księdze adresowej z 1937 r. jako właściciel majątku wymieniony został baron Günter von Thielmann in Scharfenberg. Po drugiej wojnie światowej posiadłość została upaństwowiona.
Malerzowice są wioską katolicką przynależną do parafii Bielice. Kościół, stojący w środku wsi przy cmentarzu, wybudowany został w XVII wieku przez ówczesnych właścicieli, rodzinę von Rohr; wzmiankowany był jednak już wcześniej w dokumentach w XIV wieku. O

Płyty nagrobne

Ogólny widok płyt nagrobnych

Płyty nagrobne Georga von Rohr oraz jego żony Anny Marii zd. von Pritwitz, umieszczone na ścianie kościoła.

Płyta nagrobna Georga von Rohr † 1618

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Georga von Rohr und Steinau, zmarłego 2 lutego 1618 roku.

Ao 1618 DEN 2 FEBRVARI . . . . . DER EDLE GE STRENGE EHRENVESTE WOLBENAMBTE HERR GEORG V. ROHR VND STEINAU DES MAHLERDORF VND BRETLAV IHR IVRET DIVCH IM CAROLINER HERTZOG ZV OSTERREICH BISCHOFE BRIXEN VND BRESLAV RVHET DER GOT GNADE

Płyta nagrobna Anny Marii von Rohr † 1612

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Anny Marii von Rohr zd. Prittwitz, żony Georga von Rohr, zmarłej 6 sierpnia 1612 roku w wieku 37 lat.

Ao 1612 DEN 6 AVGVSTI ENTSCHL SELIG DIE EDLE VIL EHREN TVGENTREICHE FRAV ANNA MARIA ROHRIN G: PRITWITZIN DES EDLE . . . . . ERENVESTEN WOLBENAMBTEN H: GEORG V. ROHR DES STEINAV AVF MAHLERDORF UND PREILAV ELICHE HAVS FRAW IRES ALTERS 37 IAR DER GOT GNADE

Zamknij okno