Mauzoleum rodziny Yorck von Wartenburg

Widok ogólny Mauzoleum Widok ogólny Mauzoleum

Grobowiec rodziny Yorck von Wartenburg położony jest w kompleksie parkowo-leśnym niecałe 300 metrów od pałacu. Zostało wybudowane na zlecenie właściciela oleśnickich dóbr, hrabiego Hansa Ludwiga Dawida Yorcka von Wartenburg.
Projekt mauzoleum przypisuje się znakomitemu, niemieckiemu architektowi i malarzowi – Karlowi Friedrichowi Schinkel, chociaż w innych materiałach podaje się, że projekt oleśnickiego mauzoleum wykonał inny niemiecki architekt – Carl Ferdinand Langhans, który zaprojektował m.in. wrocławską operę. Budowę mauzoleum rozpoczęto latem 1828 roku pod kierunkiem radcy budowlanego Juliusa Schultze. Prace ukończono w 1829 roku.
Kaplica grobowa reprezentuje, często stosowany w architekturze cmentarnej w XIX wieku, typ neogotyckiej ośmiobocznej budowli o średnicy około 9 metrów. Zbudowana jest z cegły. Wysoki cokół jest licowany piaskowcem. Wcześniej na samym szczycie ocynkowanego dachu znajdował się żeliwny, złocony krzyż (obecnie niestety tylko żelazny), którego ramiona o rozpiętości 90 cm wskazywały wschód i zachód. Do mauzoleum prowadzą ciężkie, dwuskrzydłowe kute drzwi, autorstwa wrocławskiego mistrza ślusarstwa – Plassa.
Nad wejściem do mauzoleum znajduje się pięciopolowy herb hrabiowski rodziny Yorck von Wartenburg. Dla podkreślenia zasług dla kraju w polu pierwszym i czwartym znajduje się czarny pruski orzeł, a w polu drugim i trzecim znajdują się pionowe miecze ujęte w skrzyżowane dołem wieńce laurowe – symbol chwały żołnierskiej. Tarczę zwieńcza dziewięciopałkowa korona hrabiowska. Nad koroną znajdują się trzy hełmy turniejowe – czarny orzeł, głowa lwa i miecz w wieńcu laurowym. Całą tarczę podtrzymują lew i jednorożec. Pod tarczą znajduje się wstęga z łacińską sentencją NEC CUPIAS, NEC METUAS, co w wolnym tłumaczeniu znaczy: „nie pożądaj ani nie lękaj się”.
Feldmarszałek zmarł 4 października 1830 roku. Pochowano go w krypcie grobowej mauzoleum. Obok sarkofagu ustawiono trumny wcześniej zmarłych członów rodziny. Po prawej stronie spoczął syn Heinrich, po lewej żona Johanna, zmarła w czerwcu 1827 roku, i córka Johanna Berta hrabina von Hoverden, zmarła w 1819 roku. Kronikarz rodu ksiądz Carl Stehr pod datą 4 października 1830 roku zanotował: Zmarł David Ludwig Yorck hrabia von Wartenburg, pruski generał, feldmarszałek, rycerz Pruskiego Królewskiego Orderu Czarnego Orła, Orderu Czerwonego Orła z Liśćmi Dębu, Krzyża Wielkiego I i II klasy, Orderu z Żelaznym Krzyżem, Cesarskiego Austriackiego Krzyża Komandorskiego, Orderu Marii Teresy, carskich orderów: Aleksandra Newskiego, św. Jerzego II klasy, św. Włodzimierza II klasy, Medalu za Odwagę z Brylantami, francuskiego Oficerskiego Orderu Wielkiego Legii Honorowej. Dalej następowało wyliczenie jego bogatych dóbr.
Rodzina Yorcka kultywowała pamięć dzielnego antenata. W oleśnickim parku wystawiono mu piękny pomnik, autorstwa rzeźbiarza Raucha. Stanął tam także pomnik konwencji tauroskiej, ufundowany przez jego prawnuka Heinricha Yorcka von Wartenburga w setną rocznicę jej podpisania. W mauzoleum, które szczęśliwie przetrwało burze dziejowe, znajduje się sarkofag ze szczątkami generała. W parku przetrwał też nagrobek Siwka, ukochanego konia, na którym przebył swój szlak bojowy.

Herb rodziny York von Wartenburg
Drzwi wejściowe do Mauzoleum Herb rodziny York von Wartenburg nad drzwiami
Zwieńczenie Mauzoleum Jedna z płyt grobowych obok Mauzoleum
Krypta grobowa z trumnami Krypta grobowa z trumnami
Krypta grobowa z trumnami Krypta grobowa z trumnami

Zamknij okno