Kościół p.w. św. MikołajaKościół parafialny św. Mikołaja, wzmiankowany w 1376 r., obecny gotycki posiada prezbiterium pochodzące z początków XIV w., powiększony o nawę w XV w., wieżę w XVI w., restaurowany ok. 1700 r., częściowo zniszczony w 1945 r., odbudowany w latach 1956-1958. Orientowany, murowany, jednonawowy, z wieżą od zachodu, z prostokątnym prezbiterium nakrytym dwuprzęsłowym sklepieniem krzyżowym, w całości oskarpowany. Zachował we wnętrzu późnobarokowy ołtarz z 2. poł. XVIII w.

Kapliczka

               

Kapliczka św. Józefa z dzieciątkiem Jezus na ręce.

Grobowiec

Grobowiec NN osoby pod murami kościoła.

Cmentarz

               

Fragment cmentarza przykościelnego z resztkami nagrobków dawnych mieszkańców Würben.

Krzyże

               

Fragmenty krzyży pokutnych znajdujących się w murze przykościelnym oraz obok niego.

Zamknij okno