Kościół p.w. św. Józefa Robotnika

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Chocianowskimi dobrami ponad wiek władali przedstawiciele rodu von Stosch (1613 – 1723). Pierwszym, który rozpoczął panowanie na chocianowskim zamku był Aleksander Hiob von Stosch. Urodził się w 1547 roku – jego rodzicami byli Christoph von Stosch z Kriedlewitz (Krzydłowice – powiat Głogów) i Elizabeth von Sack z Nietschutz (Rzeczyca – powiat Polkowice). Oprócz Krzydłowic był również właścicielem Altwasser (Stara Rzeka – powiat Polkowice). Rodzina matki von Sack wywodziła się z Saksonii i tam nosiła nazwisko Sacke. Dobra chocianowskie zostały kupione przez Aleksandra od Zygmunta von Nostitz za 58 tysięcy talarów.
Aleksander ożenił się z Eleonorą von Rotkirch. Z tego małżeństwa urodziło się dwóch synów: starszy Hans Georg późniejszy właściciel Chocianowa oraz Aleksander Hans, który zmarł w wieku niespełna 23 lat.
Aleksander Hiob von Stosch zmarł 17 marca 1616 roku i został pochowany w kościele – obecnie p.w. św. Józefa – w Chocianowie na Placu Wolności. We wschodniej nawie kościoła znajduje się jego płyta nagrobna.

Kościół ten jest kolejnym przykładem jak rekatolizacja ujemnie wpłynęła na jego wnętrze, które całkowicie zatraciło swój zabytkowy charakter. Szkoda, że takie sprawy załatwia się ze szkodą dla obiektu, jakby nie było, zabytkowego.

Płyta nagrobna Aleksandra Hioba von Stosch † 1616

Widok ogólny płyty
Widok górnej lewej części płyty Widok dolnej lewej części płyty Widok górnej prawej części płyty Widok dolnej prawej części płyty
[Rozmiar: 33914 bajtów]

Herby wg. kolejności: von Falckenhain, von Knobelsdorff, von Niebelschütz, von Sack, von Stosch oraz von Dyherrn

Płyta nagrobna przedstawia Aleksandra w zbroi tzw. płytowej, z odkrytą głową, z lewą ręką przytrzymującą miecz. U dołu płyty znajduje się hełm.
Na płycie są również umieszczone herby. Jest ich osiem, z których cztery to herby ojczyste zaś pozostałe cztery są herbami macierzystymi. Herby ojczyste znajdują się po lewej stronie, kolejno od góry: von Stosch, von Falckenhain, von Dyherrn, von Knobelsdorff. Herby macierzyste po prawej stronie, kolejno od góry: von Sack, von Sack, von Niebelschütz, niezidentyfikowany. Identyfikacji herbów dokonał dr Tomasz Andrzejewski.  • Zdjęcia oraz tekst pochodzą z portalu Dolny Śląsk
  • Autorem zdjęć oraz materiałów jest Zbigniew Machoń, twórca wspaniałej strony o Chocianowie

Widok ogólny płyty               Widok ogólny płyty

Zamknij okno