Kościół p.w. św. Marcina z Tours

Widok ogólny kościoła

Kościół pod wezwaniem św. Marcina z Tours wzmiankowano po raz pierwszy w źródłach w roku 1376, a parafię św. Marcina w roku 1399. W czasach reformacji kościół przejęli ewangelicy. W 1654 r. zwrócony katolikom. Obecny kościół zbudowany został z kamienia i cegły, wzniesiony prawdopodobnie około 1500 roku, następnie przebudowany w 1813 r. - obniżono dach. Wyposażenie wnętrza jest w większości późnobarokowe, z XVIII wieku. Ołtarz główny i ołtarze boczne są w stylu barokowym.
Kościół składa się z trzyprzęsłowej głównej nawy wraz z ołtarzem ( przedstawiającym patrona świątyni Św. Marcina z Tourus a nad nim obraz Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny), prostokątnego prezbiterium i chóru. Od strony zachodniej zbudowana jest kwadratowa wieża kościelna. Pod koniec lat 90. XX wieku dach wieży pokryto miedzią. Wejście na wieżę znajduje się od strony północnej - są to dobudowane kręte schody. Dawniej parter wieży służył jako hala spowiedzi. U podstawy wieży znajduje się 5 wmurowanych płaskorzeźb pochodzących z kapliczek różańcowych. Na chórze znajdują się mechaniczne organy z 1861 r., wybudowane przez firmę Walter Gebrüder z Góry Śląskiej.
Po stronie południowej figura św. Anny Samotrzeciej umieszczona w ołtarzu bocznym cieszyła się kultem pielgrzymów udających się do sanktuarium Maryjnego w Grodowcu, a od strony północnej ołtarz poświęcony Świętej Rodzinie.
W latach 2004-2010 kościół został kompleksowo wyremontowany.

  • Tekst pochodzi z tablicy informacyjnej umieszczonej na kościele.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabstein für Siegmundt von Loos auf Grambschütz, † 1597 mit der Figur des Verstorbenen in Lebensgröße.
  • Epitaph für den kaiserlichen Rat Hans von Loß und Simbsen auf Grambschütz † 1631. Grundform aus Sandstein, in späten, verschnörkelten Renaissanceformen mit figürlichem Schmuck, von welchem einiges fehlt.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -


Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

  • 1592. Looss, Adam v., auf Simbsen.
  • 1594. Looss, Urs., geb. Sackin von Drogelwitz.
  • 1597. Loss, Sigm. v., zu Gramschütz.
  • 1627. Looss, Sigm. v., auf Simbsen etc.
  • 1628. Looss, Hedw. v., geb. v. Niebelschütz.
  • 1637. Looss, Hedwig v., geb. Stoschin.
  • 1659. Looss, Sigm. v., auf Simbsen, Bautsch, Dammer.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Płyta nagrobna Siegmundta von Loos † 1597

Ogólny widok płyty
Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna Siegmundta von Loos, pana na Grębocicach, zmarłego w 1597 roku. U góry po lewej stronie umieszczony jest herb rodziny von Loos.

Epitafium Renata Lucasa Gattin † 1790

Ogólny widok epitafium
Widok fragmentu epitafium Widok fragmentu epitafium
Widok fragmentu epitafium

Epitafium Renata Lucasa Gattin, urodzonego 29 kwietnia 1750 roku a zmarłego 12 lutego 1790 roku.

Epitafium Ernsta Karsch † 1779

Widok fragmentu epitafium Widok fragmentu epitafium

Barokowe epitafium Ernsta Sigismunda Karsch, urodzonego 22 listopada 1729 roku, ożenionego w wieku 29 lat, posiadającego 3 synów i 6 córek, a zmarłego 14 lipca 1779 roku w wieku 49 lat i 8 miesięcy.

Płyta nagrobna NN osoby † 1752

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN osoby, pochodzącej z Grębocic, zmarłej w 1752 roku.

Zamknij okno