Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół św. Jana Chrzciciela wybudowany został w latach 1702-24 z wykorzystaniem murów starszego z początku XVII wieku. Prostokątna budowla posiada trzy nawy i wąskie prezbiterium. Nawa główna nakryta jest sześcioprzęsłowym sklepieniem kolebkowym z lunetami, nawy boczne sklepieniami żaglowymi. Prostą architekturę zewnętrzną ożywiają dwie kruchty ze schodami i płytami nagrobnymi, głównie renesensowymi. Kruchta zachodnia (baptysterium) posiada w narożach balustrady Najśw. Maryi Panny i św. Jana Neopomucena, ufundowane w roku 1749. Pod schodami znajduje się kaplica św. Aleksego z tego samego okresu. Wieża neogotycka,a wysokości 40m., zbudowana została w roku 1856, na miejscu starszej, rozebranej w roku 1835 roku. W środku dominuje jednorodny wystrój z barakowymi rzeźbami warsztatów śląskich.
Kościół posiada osiem ołtarzy. Trójkondygnacyjny główny ołtarz, posiada cudowną figurę Najśw. Maryi Panny.
Po lewej stronie ołtarza głównego znajduje się ołtarz zaślubin Maryi z Józefem,a po prawej stronie ołtarz Umarłych, ufundowany przez głogowskie bractwo żałobne (poświęcony w 1724). Wśród bocznych ołtarzy uwagę zwraca ołtarz Czternastu Wspomożycieli. Pod nim znajduje się grobowiec fundatorki - włoskiej tancerki Barberiny Campanini, pod koniec życia opatki konwentu żeńskiego w pobliskim Barszowie.
Ambona z przełomu XVII i XVIII wieku w kształcie gór, ze scenami z życia Chrystusa. Ambonę oraz konfensjonały dopełniają barokowe figury. Witraże to koniec XIXw.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für:
  1) den Ritter Hans von Zedlitz auf Klein-Schwein † 1564.
  2) Frau Hedwig geborene Stussen von Groß-Tschirnau, Hausfrau des Herrn Georg Pusch auf Groß-Schwein † 1570.
  3) Herrn Siegemund . . . . † 1578.
  4) Herrn George von Zedlitz auf Klein-Schwein † 1579.
  5) Jungfrau Ennelein geborene Puschin auf Groß-Schwein † 1581.
  6) Herrn Frants von Dihrn auf Altwasser † 1586.
  7) Herrn Ernst von Dihren † 1595.
  8) die Hausfrau Herrn Nickel Dihrn's † 1595.
  9) einen Ritter Bockwitz aus der zweiten Hälfte des XVII. Jahrhunderts.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

 • 1564. Zettlitz, Hans v., auf Kl. Schwein.
 • 1570. Pusch, Georg v., auf Gross Schwein.
 • 1570. Pusch, Hedw., geb. Stussen.
 • 1579. Zedlitz, George v., auf Klein Schwein.
 • 1581. Puschin, Jungfrau Ennelein.
 • 1586. Dihren, Franz zu Altenwasser.
 • 1595. Dihren, Ernst v., v. Altwasser zum Totzlaw.
 • 1595. Dihren, Frau H., geb. . . . . . .
 • 1744. Seherr-Thoss, J. C., Frhr. v., Kind.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Zespół płyt nagrobnych na zewnętrznej ścianie kościoła

Zespół płyt na ścianie kościoła Zespół płyt na ścianie kościoła
Zespół płyt na ścianie kościoła

Zespół płyt nagrobnych na zewnętrznej ścianie kościoła

Płyta nagrobna rycerza Hansa von Zedlitz † 1564

Widok ogólny płyty Fragment płyty nagrobnej

Płyta nagrobna rycerza Hansa von Zedlitz ze Świnina, zmarłego w 1564 roku. Ożeniony z Margarethą von Kottwitz, zmarłą w 1588 roku. Ich synem był Georg, zmarły w 1579 roku.

ANNO 1564 14 TAG VOR PRINGSTEN IST IN GOT SELIGLICHEN ENTSCHLAFFEN DER EDLE EHRENVESTE HERR HANS VON ZEDLITZ AVF KLEIN SCHWEIN DEM GOT GENEDIG VND BARMHERZIG SEI ... VNS ADLEN.

 • Odczytanie inskrypcji własne

Płyta nagrobna Hedwig Pusch † 1570

Widok ogólny płyty Fragment płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Hedwig Pusch z d. von Stosch z Czerniny, ur. w 1541 roku a zmarłej 11 listopada 1570 roku, żony Georga von Pusch z Dużej Wólki, ur. w 1528 roku a zmarłego 22 grudnia 1572 roku. Ojcem jej był Balthasar von Stosch, ur. w 1495 roku a zmarły 7 maja 1561 roku. Matką była Hedwig von Stosch zd. von Glaubitz, zmarła 24 stycznia 1577 roku. Jej córką była Hedwig von Pusch, zmarła 17 lutego 1606 roku, która wyszła za mąż za Ladislausa von Niebelschütz, ur. w 1558 roku a zmarłego 21 stycznia 1618 roku. Jej wnuczką była Anna von Niebelschütz, zmarła w 1647 roku.

ANNO 1570 AM TAGE MERTINE IST IN GOT SELIGLICH FORSCHIEDEN DIE EDLE TVGENTREICHE FRAW HEDEWIGIS GEBORNE STHVSSEN VON DER GROSSEN TSCHIRNE GEORGE PVSCH EHLICHE HAVSFRAW ZV GROS SCHWEIN LEIT ALHIE ZVR HOHEN BIRCHEN BEGRABEN GOT DER HER VOR LEI IR EIN FRELCHE AFFERSTEVNE VND VNS ALEN.

 • Odczyt inskrypcji własny.

Herby:
strona ojczysta: von Stosch oraz von Niebelschütz
strona macierzysta: von Glaubitz oraz von Löben.

[Rozmiar: 13139 bajtów] [Rozmiar: 12933 bajtów] [Rozmiar: 4587 bajtów] [Rozmiar: 11992 bajtów]

Płyta nagrobna George von Zedlitz † 1579

Widok ogólny płyty Fragment płyty nagrobnej

Płyta nagrobna George von Zedlitz ze Świnina, zmarłego w 1579 roku. Syn Hansa von Zedlitz oraz Margarethy zd. von Kottwitz.

ANNO 1579 ... DEN ..... VOR MARTINI IST IN GOT SELIGLICHE ENTSCHLAFFEN DER EDLE EHRENVESTE GEORGE VON ZEDLITZ AVF KLEIN SCHWEIN DEM GOT GENEDIG VND BARMHERZIG SEI VND VNS ALLHIER.

 • Odczyt inskrypcji własny

Płyta nagrobna Ennelein z d. Pusch † 1581

Widok ogólny płyty Fragment płyty nagrobnej

Płyta nagrobna młodej dziewczyny Ennelein z rodziny Pusch z Dużej Wólki, zmarłej 30 sierpnia 1581 roku.

ANNO 1581 DEN 30 AVGVSTI UMB 20 VHR IST DIE EDLE VIEL EHR TVGEND REICHE ..... FRAW ENNELEIN GEBORNE PVSCHIN AVF GROSSEN SCHWEIN SELIGLICHEN VORSCHIEDEN ... GOT VND VNS ALHIER IHN .......... AMEN.

 • Odczytanie inskrypcji własne

Płyta nagrobna Frantza von Dyhrn † 1586

Widok ogólny płyty Fragment płyty nagrobnej
Fragment płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Frantza von Dyhrn ze Starej Rzeki, zmarłego 6 czerwca 1586 roku.

ANNO 1586 DEN 8 IVNI IST IN GOT SELIGLICH VORSCHIEDEN DER EDLE WOL EHRENVESTE AVCH WOLBENAMBTE ........ DER SEINES ALDERS 38 IAR ALHIE BEGRABEN DEM GOT GNADE.

 • Odczytanie inskrypcji własne.

Herby:
Ojczyste: von Dyhrn, von Stosch, von Schlichting, von Mutouchtzcher
Macierzyste: von Niebelschütz, von Stimsler, von Schweidenitz, von Kreckwitz

Płyta nagrobna Ernesta von Dyhrn † 1595

Widok ogólny płyty Fragment płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Ernesta von Dyhrn, zmarłego 13 stycznia 1595 roku.

ANNO 1595 DEN 13 IANVARY IST DER EDLE GESTRENGE EHRENVESTE WOLBENAMPTE HER ERNEST VON DYHRN ....... VORSCHIEDEN WELCHEN GOTT GNEDIG SEI AMEN.

 • Odczyt inskrypcji własny

Płyta nagrobna żony Nickela von Dyhrn † 1595

Widok ogólny płyty Fragment płyty nagrobnej

Płyta nagrobna żony Nickela von Dyhrn, zmarłej 24 stycznia 1595 roku.

Płyta nagrobna Balthasara von Borwitz

Widok ogólny płyty
Fragment płyty nagrobnej Fragment płyty nagrobnej Fragment płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Balthasara von Borwitz, zmarłego w II połowie XVII wieku.

Herby:
Ojczyste: von Borwitz oraz von Schlichting
Macierzyste: von Borwitz oraz von Zedlitz

[Rozmiar: 13139 bajtów] [Rozmiar: 12933 bajtów] [Rozmiar: 4587 bajtów] [Rozmiar: 11992 bajtów]

Hans Lutsch pomylił się w swoim opracowaniu, pisząc iż jest to rycerz z rodziny von Bockwitz. Niestety herb tej rodziny znacznie się różni od herbu rodziny von Borwitz.

[Rozmiar: 21849 bajtów]

Barokowe epitafium

Widok ogólny płyty

Barokowe epitafium - ze względu na złą jakość zdjęcia trudne do odczytania.

Grobowiec Barberiny Campanini-Cocceji

Widok grobowca Portret Barberiny Campanini-Cocceji

Pod bocznym ołtarzem p.w. Czternastu Wspomożycieli w grobowcu pochowana jest włoska tancerka i fundatorka tego ołtarza Barberina Campanini-Cocceji (1721 - 1799).


Zamknij okno