Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Gotycki kościół parafialny p.w. św. Jakuba Apostoła w Jakubowie powstał przed 1376r. Najprawdopodobniej stoi w miejscu jeszcze starszej świątyni, którą zbudowano w miejscu, w którym poganie pod koniec X w. oddawali część swoim bożkom. W 1506 r. kościół został powiększony o kaplicę od strony północnej.
W czasach reformacji kościół przejęli ewangelicy. Do katolików powrócił 2 stycznia 1654 r. na mocy nakazu cesarskiej komisji rewindykacyjnej.
Wokół kościoła cmentarz, a całość otoczona jest kamiennym murem pochodzącym z XVI w. W ciągu murów znajduje się barokowa kaplica grobowa rodów von Stosch i von Lüttwitz, pochodząca z 1752 r., kostnica z pocz. XIX w. oraz neogotycka dzwonnica z ok. 1860 r. Obok kościoła figura św. Jana Nepomucena z 1738 r.

Interesujący zespół stanowią renesansowe i barokowe płyty nagrobne i epitafia z XVII i XVIII wieku. Kościół wraz z cmentarzem otacza kamienny mur z XVI wieku (nadaje to całemu zespołowi inkastelowany – obronny charakter), obejmujący barokową kaplicę grobową z 1752 roku rodów von Stosch i von Lüttwitz (na zewnątrz płyty nagrobne przedstawicieli rodu von Kreckwitz).
Renesansowe i barokowe płyty nagrobne i epitafia z XVII i XVIII wieku oraz XX - wieczne płyty wmurowane głównie w otaczający kościół kamienny mur z XVI wieku i fragmentami nowszy z początku XX wieku.
Pomniki nagrobne proboszczów sprzed 1945 roku na otaczającym kościół cmentarzu. Wiktor Repetzki (i jego ojciec Otto), Johannes Hoffmann i Schneider.
Kolumny - Ernst Gottfried von Niebelschütz i Beate Elisabeth von Niebelschütz ur. von Studnitz w Mycielinie oraz herby rodów na zwieńczeniach kolumn - Niebelschütz i Studnitz.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für:
  l) Herrn Fabian von Kitlitz und Zauchaw auf Druse † 1600; von Säulen und Gebälk umrahmt.
  2) ein Mägdlein Magdalena von Kittlitz † 1600.
  3) Ritter Jakob von Nibelschitz und Giesmannsdorf † 1605.
  4) Ritter Caspar von Knobelsdorf auf Klein-Logisch † 1607.
  5) Ritter Christian von Kreckwitz auf Wirchwitz † 1608.
  6) Frau Margareta von Kreckwitz, geborene Zabeltitzin † 1614.
  7) Ritter Wolf vom Berge aus dem Hause Lindaw † 1614.
  8) Frau Margareta Kittlitz, geborene Nibelschitzin † 1618.
  9) Frau Helena von Knobelsdorf, geborene Glaubitzin † 1618.
  10) Frau Maria von Kreckwitz, geborene Zabeltitzin † 1628.
  11) für eine Dame.
  12) für den Ritter Hans Kreckwitz von Wirchwicz, unter dem Crucifix knieend, roh - beide aus dem Anfang des XVII. Jahrhunderts. Die meisten Grabsteine sind Übertüncht.
 • * Rococo - Denkmal der Familie Niebelschütz von 1763/65.
 • Zopf-Denkmal dgl. von 1785/97.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

 • 1555. Kreckwitz, Hans v. Wirchwitz und 3 Frauen.
 • 1564. Kreckwitz, •••••• zu Jacobskirch.
 • 1600. Kittlitz, Fabian v., und Zauchaw.
 • 1600. Kittlitz, Jungfrau Magdalena.
 • 1600. Kittlitz, Fabian v., und Zauchaw auf Dryse.
 • 1605. Niebelschütz, Jac. v., u. Giesmansdorf. Erstochen.
 • 1614. Berge, Wolf v., und Lindau, auf Jacobskirch.
 • 1614. Kreckwitz, Mar. v., geb. Zabeltitzin.
 • 1618. Kittlitz, Marg., geb. Niebelschitzin.
 • 1618. Knobelsdorf, Hel. v., geb. Glaubitzin.
 • 1628. Kreckwitz, Maria v., geb. Zabeltitzin.
 • 1632. Kreckwitz, Abr. v., auf Wirchwitz, Gusitz, Karisch.
 • 1662. Kreckwitz, Hedw. v., geb. Schweinizin.
 • 1725. Briesen, A. Hel. v., geb. v. Kohligen.
 • 1751. Stosch, Marie Elis., geb. von Lüttwitz.
 • 1762. Niebelschütz, A. Barb., geb. v. Wiedebach.
 • 1763. Niebelschütz, A. Barb. v., geb. v. Wiedebach.
 • 1765. Niebelschütz, Balth. v., auf Kleinitz etc.
 • 1768. Briessen, H. Carl v., Major, auf Alldersdorf.
 • 1785. Niebelschütz, B. Elis. v,, geb. v. Studnitz.
 • 1797. Niebelschütz, C. G. v., auf Gleinitz u. Sternberg.
 • 1797. Niebelschütz, E. Gottfr. v., auf Gleinitz.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Płyta nagrobna rycerza Wolfa von Berge † 1614

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna rycerza Wolfa von Berge und Lindau z Jakubowa i Nowej Jabłony, zmarłego 13 marca 1614 roku pomiędzy godziną czwartą a piątą, znajdująca się w prezbiterium kościoła po lewej stronie ołtarza. Lewa strona inskrypcji mało czytelna.

anno 1614 den 13 martyu zwischen 4 vnd 5 nach mittage ist der edle gestren: ehrnv: wolbenamb: herr wolf v. Berge vnd Lindanave ander . . . . . . vnd nevgabel selig eingeschlafen . . . . . . . . . got am

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna rycerza Sabiny von Berge † XVII wiek

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Sabiny von Berge zd. von Kreckwitz z Wierzchowic, żony Wolfa von Berge und Lindau z Jakubowa i Nowej Jabłony, zmarłej na początku XVII wieku. Prawdopodobnie płyta męża jak i żony były wykonywane w tym samym czasie jeszcze za życia małżonki, stąd brak dat zarówno rocznej jak i dziennej.
Co ciekawe, zarówno Hans Lutsch jak i Hoverden nie ujęli tej płyty w swoich opracowania, a była przecież cały czas na widocznym miejscu obok płyty męża.

Ao 16. . . . DEN . . . . . . IST IN GOT SELIG VORSCHIDEN DIE EDLE GESTREN: VIELEHRNTVGENREICHE FRAW SABINA V. BERGE GEBORNE KRECKWITZIN AM DEM HAVSE WIRCHWITZ WEILAND . . . . . . . BERGES SELIGEN HINTERLASSENE WITFRAW AVF ANDERSDON VND BERNDORF DEM GOTT GENADE

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Fabiana von Kittlitz † 1600

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Fabiana von Kittlitz und Zauchaw na Drożynie zmarłego w 1600 roku.

Płyta nagrobna Margarethy von Kittlitz † 1618

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Margarethy von Kittlitz z d. Niebelschütz zmarłej w 1618 roku.

Płyta nagrobna Magdaleny von Kittlitz † 1600

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna dziewczynki Magdaleny von Kittlitz zmarłej w 1600 roku, córki Margarethy von Kittlitz z d. Niebelschütz oraz Fabiana von Kittlitz und Zauchaw na Drożynie.

Płyta nagrobna Jakoba von Niebelschütz † 1605

Widok ogólny płyty Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna rycerza Jakona von Niebelschütz und Giesmannsdorf, zmarłego w 1607 roku.

Płyta nagrobna Caspara von Knobelsdorf † 1607

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Caspara von Knobelsdorf z Łagiszowa Małego, zmarłego w 1607 roku.

Płyta nagrobna Heleny von Knobelsdorf † 1618

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Heleny von Knobelsdorf z d. von Glaubitz, zmarłej w 1618 roku, żony Caspara von Knobelsdorf z Łagiszowa Małego.

Płyta nagrobna Christopha von Kreckwitz † 1608

Widok ogólny płyty Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna rycerza Christopha von Kreckwitz z Wierzchowic, zmarłego w 1608 roku.

Płyta nagrobna Marii von Kreckwitz † 1628

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Marii von Kreckwitz z d. Zabeltitzin, zmarłej 11 stycznia 1628 roku.

ANNO 1628 DEN 11 IANVARI
VMB 8 VHR VOR MITTAGE IN GOTT
SELIGLICHEN ENSCHLAFFEN DIE
EDLE VIEL EHRENTVGENT REKHE
FRAW MARIA GEBORNE ZABELE
IZIN AVS DEM HAVSE TOV DEM DES
WEILANDT EDLEN GESTRENG
EN VND WOLBENAMTEN HERR
CHRISTOF VON KRECKWITZES
AVF WIECHWITZ VND GVSITZ
HINDERLASENE WITTIE IHRES
AHTERS IM 67 IAHRE
DER GOTT GENADE

Płyta nagrobna rycerza z rodu von Kreckwitz † 1564

Widok ogólny płyty Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna rycerza z rodu von Kreckwitz zmarłego w 1564 roku.

Płyta nagrobna Melchiora von Kreckwitz † 1587

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Melchiora von Kreckwitz z Przesiecznej, zmarłego 25 maja 1587 roku, przeżywszy 60 lat.

ANNO 1587 DEN 25 MAII IST
IN GOT SELIGLICH ENTSCHAF=
FEN DER EDLE EHRNVESTE VND
WOLBENAMPTE MELCHIOR VON
KRECKWITZ AVS DEM HAVS WERWITZ
ZV ANDERSDORF SEINES ALTERS
60 IAR DEM G. G.

Renesansowe epitafium

Ogólny widok epitafium

Renesansowe epitafium trudne do odczytania, ze względu na złą jakość zdjęcia.

Rokokowe epitafium rodziny von Niebelschütz

Ogólny widok epitafium

Rokokowe epitafium rodziny von Niebelschütz z lat 1763/65.

Epitafium Balthasara von Niebelschütz i jego żony Anny

Widok ogólny epitafium Fragment epitafium z herbami

Epitafium Balthasara von Niebelschütz, urodzonego 14 listopada 1675 roku i zmarłego 21 czerwca 1765 roku oraz jego żony Anny z d. von Wiedebach, urodzonej 9 czerwca 1667 roku a zmarłej 4 października 1763 roku. Inskrypcja w języku niemieckim brzmi następująco:

"Dem frommen Andenken des hochwohlgeborenen Herrn Balthasar von Niebelschütz. Herr der Güter Gleinitz, Stumberg und Linde, welcher mit gutem Gewissen vor Gott gewandelt, seine höchste Ehre und Verqnüqen in Erfüllung seiner Pflichten gesehen, dagegen er den wohlgegründeten Ruhm eines ehrlichen Mannes, eines wahren Menschen hinterlassen, hat ein hohes Alter erreichet und mit einem christlichen Vertrauen im Herrn beschlossen den 21. Juni 1765. dessen entseelter Körper vor diesem Stein verscharret worden ist dieses Denkmal zum Zeichen kindlicher Dankbarkeit errichtet Er wurde geboren den 14. November 1675. hat sein Alter gebracht auf 69 Jahre 7 Monate und 7 Tage.

„Dem frommen Andenken der hochwohlqeborenen Frau Anna Barbara von Niebelschütz geb. von Wiedebach, welche in einem doppelten Ehestande eine Mutter von 14 Kindern wurde, mit ihrem zweiten Gemahl eine 60jährige vergnügte Ehe geführt Gott und der Tugend zu Ehren gelebt, bei einem stets zarten Körper dennoch ihre Jahre hochgebracht und auf die Verdienste ihres Erlösers sanft und selig verschieden den 4. Oktober im Jahre 1763. Sie wurde geboren den 9 Juni 1667. hat ihr Alter gebracht auf 66 Jahre. 3 Monate 26 Tage."


Krypta grobowa rodu von Niebelschütz

Widok fragmentu krypty z trumnami Widok fragmentu krypty z trumnami

Krypta grobowa rodu von Niebelschütz.

Epitafia Ernsta von Niebelschütz i jego żony Beate

Epitafia kolumnowe na starym miejscu Epitafia kolumnowe na starym miejscu
Głowice kolumn z herbami von Niebelschütz oraz von Studnitz Kolumna epitafijna Elisabeth von Niebelschütz
Kolumna epitafijna Ernsta von Niebelschütz Kolumny epitafijne na nowym miejscu

Kolumnowe epitafia Ernsta Gottfrieda von Niebelschütz i jego żony Beate Elisabeth von Niebelschütz z d. von Studnitz na Mycielinie.

Kaplica grobowa rodów von Stosch oraz von Lüttwitz

Ogólny widok kaplicy Widok frontonu kaplicy
Kartusz herbowy nad drzwiami Ogólny widok kaplicy
Widok frontonu kaplicy

Barokowa kaplica grobowa z 1752 roku rodów von Stosch i von Lüttwitz. Na zewnatrz znajdują się płyty nagrobne przedstawicieli rodu von Kreckwitz.

Epitafium Adama von Stosch i jego żony Marii

Ogólny widok epitafium

Wewnątrz kaplicy znajduje się epitafium poświęcone Adamowi Alexandrowi von Stosch oraz jego żonie Marii Elisabeth.

Epitafium Balthasara von Lüttwitz i jego żony Henriette

Ogólny widok epitafium

Wewnątrz kaplicy znajduje się epitafium poświęcone Balthasarowi Wolnemu Panu Lüttwitz z Wierzchowic oraz jego żonie Henriette Leopoldine von Lüttwitz z d. von Schickfuss.

Epitafium Hedewigis von Kreckwitz

Ogólny widok epitafium

Na zewnątrz kaplicy znajduje się epitafium Hedewigis von Kreckwitz, z d. von Schweinitz, urodzonej 16 maja 1603 roku a zmarłej 30 sierpnia 1662 roku, żony Abrahama von Kreckwitz.

CHRISTLICH IST
FRAW HEDEWIGIS VON SCH
WEINTZIN GEBOHREN DEN 16 MAIJ
ANO 1603 VEREMELICHET MIT HEREN
ABRAHAM VON KRECKWITZEN AVF
WIRCHWITZ KÖNIGEMAN VND LAND SE
... HELLFEN DES ERVSTEN THI. GLOGAW
IM NOVEMBR ANO 1620 ABGESID
EN DEN 13 MARTZI ANO 1662 ZVR ERDEN
GEBRACHT DEN 30 AVGVSTI ANO
1662 IHRES ALTERS 59 IAHR
Ostatnie trzy linie ze względu na uszkodzenia trudne do odczytania.

Epitafium Abrahama von Kreckwitz

Ogólny widok epitafium

Na zewnątrz kaplicy znajduje się epitafium Abrahama von Kreckwitz na Wierzchowicach, Guzicach, Karszówku, Lubieniu i Małuszowie, zmarłemu 12 września 1632 roku.

ANNO 1632 DEN
12 SEPTEMBER DES MOR
GENSI VERTEL AVF 4 VIR
IST IN GOTT SANFT VND SE
LIG ENTSCHLAFFEN DER WOHL
EDLE GESTRENGE HOCH VND
WOHLBENAMTE HERR ABRAHAM
VON KRECKWITZ AVFF WIRCH
WITZ GVSITZ KARISCH LIBEN
AW VND MALITZSCH DES GROS
GLOGAISCHEN FÖRSTENTVM
ES GEWESENER LANDES DE
STAEDTER LANDES ELTESTER
VND KÖNIGL. MANRECHTSITZER
SEINES ALTERS 41 IAHR 47
WOCHEN RVHET VNTER
DIESEM STEIN ERWARTTET
DER FRÖLICHEN AVFFER
STEHVNG ZVM EWIGEN
LEBEN

Płyta nagrobna Hansa von Kreckwitz † 1555

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Hansa von Kreckwitz z Wierzchowic, zmarłego 17 kwietnia 1555 roku.

AL HI LEIT DER EDLE ERVEST HAS KRECKWICZ VO WIRCHEWICZ MIT SEIN DREIE EHLICHE WEIDERVD KINDERN BEGRABE IST IN GOT ENTSCHLAFE AO*1555*17 AP SE: SALD 5

DAS BLVT IHESV CHRISTI MACHT VNS REIN VON ALLER SVNDE * I * IOH: I

Płyta nagrobna Marii von Kreckwitz † 16..

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Marii von Kreckwitz z d. Zabeltitz, urodzonej w 1587 roku a zmarłej po roku 1600, żony Christopha von Kreckwitz z Wierzchowic i Guzic.
Prawdopodobnie płyta została wykonana jeszcze za życia Marii von Kreckwitz, gdyż nie ma podanej daty zgonu ani ilości lat jakie przeżyła. Hoverden przyjął jako datę zgonu rok 1628.

Ao 16... DEN IST IN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFFEN DIE EDLE VIEL EHREN TVGENDREICHE FRAW MARIA G. B. TZABELTITZIN AD. H. TOPPOR DES EDLEN G. EHRVES W. HERRN CHRISTOF V. KRECKWITZ AVF WIRCHWITZ VND GVSITZ EHLICHE HAVSFRAW IHRES ALTERS .... RUHET ALHIE IM ERBEN.

 • Odczytanie inskrypcji własne

Nagrobek proboszcza Viktora Repetzkiego i jego brata Otta

Ogólny widok płyty

Nagrobek proboszcza Viktora Repetzkiego i jego brata Otta

Hier ruhen in Gott
die Brüder
Kaufmann
Otto
Repetzki
* 16. 11. 1857
† 11. 6. 1915

Hochw. Pfarrer
Viktor
Repetzki
* 22. 12. 1867
† 8. 3. 1921

R.I.P.

Nagrobek proboszcza Johannesa Hoffmanna

Ogólny widok płyty

Nagrobek proboszcza Johannesa Hoffmanna.

Nagrobek proboszcza Schneidera

Ogólny widok nagrobka Widok płyty nagrobnej

Nagrobek proboszcza Schneidera, urodzonego 21 marca 1834 roku a zmarłego 22 października 1902 roku.

Płyta nagrobna Idy Maruske

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Idy Maruske z Kurowic, urodzonej 5 listopada 1877 roku a zmarłej 23 sierpnia 1908 roku.

Hier ruht in Gott
meine geliebte Gattin
und gute Mutter
Frau Gutsbesitzerin
Ida Maruske
aus Gusteutschel
geb. 5. Nov. 1877
gest. 23 . Aug. 1908

R. i. p.

Płyta nagrobna Anny Hersel

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Anny Hersel z d. Pritsch z Kurowic, urodzonej 18 kwietnia 1856 roku a zmarłej 26 listopda 1902 roku.

Hier ruht im Herrn
meine
Innigeliebte Gattin
Frau Rentier
Anna Hersel
geb. Pritsch
aus Gusteutschel
geb. 18. April 1856
gest. 26. Novbr. 1902

R. i . p.

Płyta nagrobna Berty Weigelt

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Berty Weigelt z Kurowic, urodzonej 7 maja 1846 roku a zmarłej 19 maja 1914 roku.

Hier ruht im Herrn
unsere
gute Mutter
Frau Rentier
Berta Weigelt
verw. gew. Maruske
geb. Hirschfelder aus Gusteutschel
geb. 7. Mai 1846
gest. 19. Mai 1914

R. I. P.

Płyta nagrobna Theodora Ehrlich

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Thedorora Ehrlich, urodzonego 21 marca 1834 roku a zmarłego 26 marca 1912 roku.

Theodor Ehrlich
Kgl. Proviantmstr. a. D.
Ritter p.p.
geb. 21. 3. 1834, gest. 26. 3. 1912.

Selig ist der Mann, der des
düritigen gedenkt.

Płyta nagrobna Richarda Ehrlich

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Richarda Ehrlich, urodzonego 24 października 1864 roku a zmarłego 8 października 1912 roku.

Ruhestätte
unseres lieben Gatten u. Baters
des Schmiedemstr.
Ricard Ehrlich
geb. 24. 10. 1864, gest. 8. 10. 1912

Für uns zu früh, doch Gottes Wille.

Płyta nagrobna Juliane Ehrlich

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Juliane Ehrlich, urodzonej 26 maja 1835 roku a zmarłej 1 lutego 1922 roku.

Juliane Ehrlich
geb. 26 Mai 1835
gest. 1 Febr. 1922.

Płyta nagrobna Arthura Lange

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Arthura Lange, urodzonego 9 września 1890 roku a zmarłego 21 września 1914 roku.

Gedenktafel
Auf dem Felde der Ehre fiel auf einem
Patroullienritt bei Zarnowiec i. Russ. Polen
mein guter Sohn
unser lieber Bruder
der Garde Ulan
Arthur Lange
aus Gusteutschel
geb. 9. 9. 1890.
ges. 21. 9. 1914.


Ruina Pałacu

               

W XVI wieku w Jakubowie został wzniesiony dwór dla rodziny von Unwürde W późniejszym okresie dokonano jego przebudowany dla rodu von Kreckwitz, a około 1850 roku dla rodziny von Richter. Do zakończenia II wojny światowej kilkakrotnie zmieniali się jeszcze jego właściciele a byli to rodzina Bomsdorff, hrabia Kayserlingk i hrabina Stolberg oraz Henckel von Donnermarck. 11 lutego 1945 roku w czasie ofensywy wojsk radzieckich opanowano wioskę a pałac splądrowano i w kilka dni później spalono .

Zamknij okno