Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej

Widok ogólny kościoła

Na miejscu pierwotnego kościoła z 1342 roku w latach 1695-1696 postawiono jednonawową kamienno-ceglaną świątynię. Ta późnorenesansowa budowla ma rzut prostokąta i półkolistą absydę. Fundację z końca XVII wieku upamiętnia kartusz na wieży z herbem opata Adalberta z zakonu augustianów z Żagania. Z jego to inicjatywy nastąpiła gruntowna przebudowa kościoła, której efekt jest widoczny do dziś.

Płyta nagrobna Carla Gemricha † 1835

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna zmarłego 26 marca 1835 roku tutejszego proboszcza Carla Gemricha.

Płyta nagrobna Piusa Veitha † 1903

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna urodzonego 3 lipca 1832 roku w Opolu a zmarłego 21 lipca 1903 roku w Kłobuczynie proboszcza Piusa Veitha, który urzędował tutaj od 10 września 1885 roku.

Płyta nagrobna Roberta Segnitz † 1885

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Roberta Segnitz, który od 1835 do 1885 roku był proboszczem w Kłobuczynie. Zmarł 28 października 1885 roku.

Zamknij okno