Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ogólny kościoła

Poprzedni kościół stojący w Kurowie Wielkim wzmiankowano w 1376 r. Obecny, gotycki wzniesiono w latach 1495-97 z fundacji Bernharda Gorschimko. Od ok. połowy XVI w. do 1654 r. kościół znajdował się w rękach ewangelików. Założony jest na planie jednonawowym z węższym i niższym prezbiterium oraz z wieżą od północy. Od północy w 2 poł. XVI w. dobudowano tzw. kaplicę Dalkowską, która dziś pełni rolę kruchty. Kościół zawiera niezwykle bogate wyposażenie, stworzone w głównej mierze przez protestantów w XVI i XVII w. Należy do nich nie spotykana w innych świątyniach liczba płyt nagrobnych i epitafiów - 44, z czego ponad 30 dotyczy okresu przed 1654 r. Najciekawsze z nich znajdują się w Kaplicy Dalkowskiej (m.in. nagrobek Heleny von Lest), a pozostałe na ścianach kościoła i na ogrodzeniu. Ponadto we wnętrzu znajdują się elementy luterańskiego wystroju świątyni: ambona (1625 r.), chrzcielnica (1607 r.), empory i loże (pocz. XVII w.), a także barokowe ołtarze i polichromowany strop z XVIII w. Z epoki średniowiecza pochodzą m.in. freski odkryte na ścianie północnej.
Na zewnątrz oraz we wnętrzu świątyni znajduje się zespół 36-ciu płyt nagrobnych . Pochodzą one z lat 1551-1654 , kiedy to kościół był świątynią ewangelicką. We wnętrzu po północnej stronie ściany tęczowej znajduje się wykonana z szarego marmuru płyta nagrobna Franciszka Karola Bronne wicehrabiego de Montagne, przedstawiciela szlachty angielskiej, żołnierza cesarskiej armii, wojsk króla polskiego i elektora saskiego gdzie służył jako generał pułków gwardyjskich . Bronne był opiekunem kościoła i z cesarskiego nadania właścicielem majątku w Szczepanowie . We wnętrzu - w kruchcie mauzoleum jak i na zewnątrz znajduje się wiele interesujących płyt nagrobnych przedstawicieli rodów von Braun, von Kittlitz, von Glaubitz i innych

Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße, meist am Äußeren aufgestellt daher verwittert, für:
  1) eine Jungfrau † 1564, vermutlich Tochter des unter 10/9 Genannten.
  2) den Ritter Christof Glaubitz von Rhey zu Kauer † 1573.
  3) eine Frau, geborene Kittlitz mit zwei Kindern zur Seite † 1586.
  4) eine Frau geborene Glaubitz + 1588.
  5) einen Herrn von Glaubitz † 1593.
  6) die Hausfrau eines Ritters von Poppschitz, geborene von Lest † 1593.
  7) eines Ritters von Glaubitz † 1595.
  8) einen Ritter von Poppschitz (s. unter 6) † 1596 (?)
  9) Frau Anna geborene Eichenberg aus dem Hause Großen-Bohrau, des Folgenden Hausfrau † 1597.
  10) einen Ritter von Glaubitz † 1598 (etwas überlebensgroß).
  11) Frau Barbara geborene Schönelt (?) Hausfrau des unter 7) Genannten † 1598.
  12) eine Frau geborene von Poppschütz † 1599.
  13) einen Ritter von Wunsch † 1602.
  14) den Knaben Baltzar von Glaubitz † 1603.
  15) einen Herrn von Glaubitz † 1605.
  16) das Mägdlein Anna Kittlitzin aus dem Hause Gustau † 1605; früher bemalt; in der Kirche.
  17) die Hausfrau des unter 26) Genannten, geborene Tschammer aus dem Hause Brittig † 1606; über diesen beiden, neben einander aufgestellten ist, von ihnen durch ein Gesims geschieden, ein Relief aufgestellt, den Todesgenius als Knaben darstellend.
  18) einen Ritter von Glaubitz aus dem Hause Alten-Gabel † 1608.
  19) Jungfrau Helena Kittlitzin, Tochter des Herrn Adam von Kittlitz † 1609; Bemalung erhalten; in der Kirche.
  20) den Ritter Adam Heb. von Kittlitz auf Gustau † 160 . ; in der Kirche.
  21) ein Mägdlein Hedwig, geborene Glaubitz aus dem Hause Dalcke † 1610; bekrönt von einem zierlich gehaltenen Relief der Auferstehung Christi.
  22) Frau Elena geborene Tschammerin, Hausfrau Herrn Caspars von Glaubitz auf Rey † 1611; die Umrahmung zerstört.
  23) die Hausfrau des unter 18) Genannten † 1613.
  24) eine Frau, geborene von Glaubitz aus dem Hause Dalcke † wahrscheinlich zwischen 1610 und 1620; mit Spätrenaissance-Kartuschenschmuck zu Häupten; in der Kirche.
  25) einen Ritter von Glaubitz † 1621.
  26) dgl. aus dem Hause Dalkau † 1622. - Aus der Zeit vor dem dreißig-jährigen Kriege stammen ferner noch Grabsteine für:
  27) Frau Anna geborene Neunrubin Hausfrau Herrn Christofs von Glaubitz auf Samitz † 16 . . ; zu Häupten eine Tafel mit Reliefdarstellung Simsons mit den Thorflügeln von Gaza.
  28) ein Mägdlein der Familie Glaubitz.
  29) eine Frau, geborene von Lest aus dem Hause Mansdorf, bemalt; in der Kirche.
  30) einen Knaben von Glaubitz.
  31) einen Ritter. - Aus der Zeit des großen Krieges und den späteren Jahrzehnten für:
  32) Herrn Johann Georg Freyherrn von Glaubitz auf Dalckau und Baume † 1643.
  33) den Ritter George von Glaubitz auf Dalckau † 1657.
  34) dessen Frau Elisabeth geborene von Schoneichen † 1685.
  35) Frau Mariana von Glaubitzin auf Dalckau, geborene Stoschin † 1692.
  36) den Ritter Franc. Carol. Bronne Vicecomes de Montagne † 1707 aus grauem Marmor (mit Harnisch und Perrucke).
 • Breittafel für Herrn Georg von Popschitz, erbsessen auf Schrin † 1596 mit der in Relief dargestellten Familie des Verstorbenen, früher bemalt. Die ornamentale Ausstattung steht noch der Frührenaissance nahe.
 • Inschrifttafel für Zacharias Textor † 1614, von einem Engel gehalten.
 • - Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

  Epitafium pamiątkowe Carolusa Bronne de Montague

  Widok ogólny płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

  We wnętrzu po północnej stronie ściany tęczowej znajduje się wykonana z szarego marmuru epitafium pamiątkowe Franciscusa Carolusa Bronne wicehrabiego de Montague, przedstawiciela szlachty angielskiej, żołnierza cesarskiej armii, wojsk króla polskiego i elektora saskiego gdzie służył jako generał pułków gwardyjskich. Bronne był opiekunem kościoła i z cesarskiego nadania właścicielem majątku w Szczepanowie.

  EN! NOMEN HEROICUM MARMORE DIGNUM:
  ILLUSTRISS: et EXCELL D. D. FRANC. CAROL: BRONNE VICECOMES DE MONTAGUE
  HAERED: D: IN SEPPAU, GR: KAUER, et MANGELW zc SACAES: REGQMATTIS POSTPLURES
  MILITIAE GRADUS SUPERATOS. TANDEM SAC: REG: MATTIS POLONIAE et ELECT: SAXONIAE
  GENERALIS VIGIL: PRAEFECTUS, et SUPER LEGIONES CATAPHRACTORUM COLONELLUS E PROCERIBUS et MILORDIS MAGNAE BRITANNIAE ORIUNDUS
  PARI FAMILIAE SANGVINE, et AVITA SEMPER VIRTUTE
  PRO DEO et FIDE CATHOLICA PIUS, FIDELIS.
  CAESARI, et IMPERIO BELLICOSUS, STRENUUS SEMPER FRONTE et PECTORE.
  MIROS MARTIS, QVINGENTIS et ULTRA MENSIBUS CONTINUIS, VETERANOS NUMERA
  SI POTES CASUS MAGNANIMOS
  TANDEM QVEMIMPAVIDUM TULERUNT RUINAE MAVORTIS
  UNICA MORTIS CAECIDIT REGIA, TRIUM REGUM DIES.
  SEPPAVIAE ANNO MDCCVII, AETATIS
  DIC et pre Care reg VIe M.

  Kaplica Dalkowska

  Widok ogólny płyt Widok ogolny płyt
  Widok ogólny płyt

  We wnętrzu tej kaplicy znajdują się na ścianach płyty nagrobne rodzin von Kittlitz oraz von Glaubitz.

  Płyta nagrobna Helene von Kittlitz † 1613

  Widok ogólny płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Helene von Kittlitz, zd. von Lest na Gostyniu żony Adama von Kittlitz, zmarłej 17 lutego 1613 roku. Na płycie kobieta ubrana jest bardzo strojnie.
  Herby: von Kittlitz, von Lest, von Abschatz, von Los oraz von Braun.

  Płyta nagrobna Adama von Kittlitz † 16 . .

  Widok ogólny płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Adama von Kittlitz, męża Heleny von Kittlitz, zmarłego na początku XVII wieku ale zapewne po śmierci swojej żony. Patrząc na brak daty zarówno dziennej jak i rocznej można przypuszczać iż obie płyty a więc męża i żony zostały wykonane w tym samym czasie, po śmierci żony.

  Płyta nagrobna kobiety z rodziny von Glaubitz

  Widok ogólny płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna kobiety z rodziny von Glaubitz, zmarłej także na początku XVII wieku.
  Herby: von Glaubitz, von Heide, von Lobe, von Rechenberg oraz von Unruhe.

  Płyta nagrobna Heleny von Kittlitz † 1609

  Widok ogólny płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Heleny von Kittlitz, córki Adama von Kittlitz na Gostyniu i Kurowie, zmarłej 28 grudnia w wieku 6 lat. Wokół herby. Po stronie ojczystej: von Kittlitz, von Pliess, von Blichter oraz von Pentzig, a po stronie macierzystej: von Glaubitz, von Rechenberg, von Heyde i von Unruhe.

  Inskrypcja brzmi następująco:
  Im 1609 den 28 Decemb: umb uhr 2 nach mitag Ist in Gott sehliglichen entschlaffen, die Wollgeborne Vilerentugenyreich Jugfraw Helena Hittlitzin des Wollgeboren Herren Adam Herren von Kittlitzes auff gustaw undt Groß Kawer Hertzgelibtes tochterlein ihres alters 6. iahr undt etliche wochen, derer Gott genade.

  Płyta nagrobna Anny von Kittlitz † 1605

  Widok ogólny płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Anny von Kittlitz, córki Adama von Kittlitz na Gostyniu, zmarłej 9 marca 1605 roku w wieku 7 lat i 18 dni.
  Na płycie herby: von Kittlitz, von Pliess, von Pentzig, von Glaubitz, von Rechenberg, von Heide oraz von Unruhe.
  Pośrodku płyty fragment 37 Księgi Ezechiela: SIHE ICH WIEL EVER GREBER AVF TVN VND EVCH MEIN VOLCK AVS DENSELBEN HERR AVS ER HOLLEN

  Wokół płyty inskrypcja następującej treści:
  ANNO 1605 DEN 9 MARTY IST IN GOT SELIG ENTSCHLAFFEN DIE WOLGEBORNE TVGENTSAME IVNGFRAV ANNA KITLITZIN AVS DEM HAVSE GVSTAV DES WOLGEBORNEN HR ADAM V. KITLITZ AVF GVSTAV GELIBTES TOCHTERLEIN IRES ALTERS 7 IAR 18 TAGE D. G. GNADE


  Płyty nagrobne na zewnątrz kościoła

  Płyta nagrobna Christofa von Glaubitz † 1573

  Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Christofa von Glaubitz, pana na Dalkowie, zmarłego 17 maja 1573 roku.

  ANNO 1573 DEN 17 MAII IST IN GOTT VORSCHIEDEN DER EDLE VND WOLEHRENVESTE CHRISTOF GLAVBITZ VON RHEY ZV KAVDER ERB VND DALKAW HERR DEM GOT EINE . . . .
  Dolna część płyty inskrypcyjnej mocno zniszczona.

  Anno 1573 dnia 17 maja zmarł szlachetny Christof Glaubitz z Dalkowa. Oby mu Bóg udzielił radosnego zmartwychwstania.

  Płyta nagrobna Evy von Glaubitz † 1588

  Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Evy von Glaubitz, zmarłej 25 czerwca 1588 roku. U góry znajdują się dwa herby. Po stronie ojczystej rodziny von Glaubitz a po stronie macierzystej rodziny von Plies.

  ANNO 1588 DEN 25 IVNVS IST IN EDLE VND VIELTVGENTSAM FRAW EHVA GEBORNE GLABWITZIN . . . . . . . . . BEGRABEN DER GOTT VND VNS ALLEN GENEDIG SEIN WOLL
  Dolna część płyty uszkodzona i zasłonięta przez kwiaty.

  Anno 1588 dnia 25 czerwca zmarła szlachetna i cnotliwa żona Ehva z domu Glabwitzin, którą tu pochowano. Oby jej i nam wszystkim Bóg był łaskawy.

  Płyta nagrobna syna Christofa von Glaubitz † 1584

  Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna córki Christofa von Glaubitz oraz Anny zd. von Eichenberg zmarłej w 1584 roku.
  Data na płycie jest czytelna, w związku z tym w innych źródłach występuje data mylna - 1612.

  Płyty nagrobne Asmana i Heinricha von Glaubitz

  Widok obu płyt

  Płyty nagrobne Asmana i Heinricha von Glaubitz na ścianie zewnętrznej kościoła.

  Płyta nagrobna Asmana von Glaubitz † 1605

  Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Asmana von Glaubitz z Kurowa, zmarłego 5 sierpnia 1605 roku przeżywszy 39 lat i 21 tygodni.
  Większa część bocznych krawędzi z inskrypcją zasłonięta jest roślinnością.

  ANNO 1605 DEN 3 AVGVST IST IN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFEN DER EDLE EHRENVESTE VND WOLBENAMPTE . . . . .

  Anno 1605 dnia 5 sierpnia zasnął w Panu szlachetny i godny Asman von Glaubitz z Kurowa. Tutaj spoczywa przeżywszy lat 39 i 21 tygodni. Oby mu Bóg był miłosierny.


  Płyta nagrobna Heinricha von Glaubitz † 1593

  Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Heinricha von Glaubitz z Kurowa, zmarłego w niedzielę Invocabit 1593 roku w wieku 24 lat.

  ANNO 1593 AM SONTAGE INVOCABIT IN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFEN DER EDLE EHRENVESTE WOLBENAMPTE . . . . . . . ALTERS 24 IAR ALHIER BEGRABEN DER GOT GENADE

  Anno 1593 w niedzielę Invocabit zasnął w Panu szlachetny i godny Heinrich von Glaubitz z Kurowa w wieku 24 lat. Został tu pochowany. Oby mu Bóg był łaskawy.

  Płyty nagrobne kobiet z rodziny von Kittlitz

  Widok ogólny płyt          Widok ogólny płyt

  Dwie płyty nagrobne kobiet z rodziny von Kittlitz

  Płyta nagrobna Anny von Kittlitz † 1599

  Widok ogólny płyty          Widok ogólny płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Anny von Kittlitz zd. von Wiesen zmarłej 17 czerwca 1599 roku.

  Anno 1599 den 17 ivnii ist in Got Selig entschlaffen Edle Ehrentugentreiche fraw Anna geborne Wiesen die EdlenWollgeborne . . . . . . . . . .herr v. Kittlitz avf . . . . . . ehlich gemelt ihres alters . . . . welcher Gott einefroliche evfferstehvng . . . . .

  Płyta nagrobna kobiety z dwójką dzieci z rodziny von Kittlitz † 1586

  Widok ogólny płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna kobiety z rodziny von Kittlitz, zmarłej 3 sierpnia 1586 roku, z dwójką dzieci po bokach. U góry po stronie ojczystej herb rodziny von Kittlitz. Natomiast pod postaciami dzieci, po lewej napis D. V. Nimitz a po prawej D. V. Pentzken

  Płyty nagrobne

  Widok ogólny płyt

  Płyty nagrobne: Georga von Porschütz, Eleny von Glaubitz oraz Anny von Popschütz na ścianie zewnętrznej kościoła.

  Płyta nagrobna Georga von Porschütz † 1596

  Widok ogólny płyty          Widok ogólny płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Mężczyzny w stroju rycerskim z rodziny von Porschütz, zmarłego 17 października 1596 roku. Na płycie znajduje się osiem herbów. Po stronie ojczystej: von Porschütz, von Warkotsch, von Turnufski (von Tarnowski herbu Leliwa) i von Glaubitz. A po stronie macierzystej: von Schkopp, von Kittlitz, von Stosch oraz von Warnsdorf.

  ANNO 1596 DEN 17 OCTOBRIS IST IN GOT SELIGLICH VORSCHIDEN VND EINGESCHLAFFEN DEN EDLE EHRNVESTEN AVCH WOLBENAMPTE . . . . . . . . . . SEINES ALTERS 45 IAHR DEN GOT EINE FROLICHE AVFERSTEHUNG VORLEIHE WOLLEN . . . .

  Płyta nagrobna Eleny von Glaubitz † 1611

  Widok ogólny płyty          Widok ogólny płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Eleny von Glabitz zd. von Tschammer, żony Caspara von Glaubitz auf Rey, zmarłej 21 października 1611 roku. Na płycie znajduje się osiem herbów. Po stronie ojczystej: von Tschammer, von Loss, von Lest i von Braun. A po stronie macierzystej: von Popschutz, von Schkopp, von Warkotsch oraz von Kittlitz.

  ANNO 1611 DEN 21 OCTOBRIS IST IN GOT SANET VND SEHLIGLICH ENTSCHLAFFEN DIE EDLE VIEL EHRENTVGENTREICHE FRAW ELENA GEBORNE TSCHAMMER CASPAR V. GLAVBITZ AVF REY GELIEBTES EHE GEMAHL GOTT VERLEIE IHR EINE FROLICHE

  Płyta nagrobna Anny von Popschütz † 1593

  Widok ogólny płyty          Widok ogólny płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Anny von Popschütz zd. von Lest, żony Georga von Popschütz, zmarłej w 1593 roku. Po stronie ojczystej znajdują się herby rodzin: von Lest oraz von Loss.

  ANNO 1593 IAR IST IN GOTT SELIG ENTSCHLAFFEN DIE EDLE TVGENDREICHE FRAW ANNA GEBORNE LESTIN . . . . . . VON POPSCHITZ AVF SCHRINTEREICH GEMAHL DER GOTT GENADE.

  Płyty nagrobne

  Widok ogólny płyt

  Płyty nagrobne: Martina von Glaubitz, Barbary von Glaubitz oraz Albrechta von Galubitz na ścianie zewnętrznej kościoła.

  Płyta nagrobna Martina von Glaubitz † 1595

  Widok ogólny płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Martina von Glaubitz zmarłego 17 lutego 1595 roku

  ANNO 1595 DEN 17 FEBRVARIVS IST IN GOTTT ENTSCHLAFFEN DER EDLE VND ERNVESTEN VON . . . . . . DEM GOT EINE FROLICHE AVFERSTEHE VNS VORLEINE WOLE

  Herby: ojczyste: von Galubitz i von Loben
  macierzyste: von Abschatz i von Bornheim

  Płyta nagrobna Barbary von Glaubitz † 1597

  Widok ogólny płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Barbary von Glaubitz z d. von Rader, żony Martina von Glaubitz, urodzonej w Schönfeld a zmarłej w 1598 roku

  Płyta nagrobna Albrechta von Glaubitz † 1621

  Widok ogólny płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Albrechta von Glaubitz zmarłego 31 grudnia 1621 roku

  ANNO 1621 DEN 31 DECEMBER . . . DEM ABEND VMB 9 VHR ITS IN GOTT . . . . . . . DANGELWITZ . . . . . . . .26 WOCHEN GOTT VORLEIHE . . . . . . FROLICHE AVFERSTEHVNG

  Herby
  ojczyste: von Glaubitz, von Kavder der Rey
  macierzyste: von Rader

  Płyty nagrobne

  Widok ogólny płyt

  Płyty nagrobne: Hedwig von Wunsch oraz jej męża na ścianie zewnętrznej kościoła.

  Płyta nagrobna Hedwig von Wunsch † 1613

  Widok ogólny płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Hedwig von Wunsch zd. von Glaubitz, zmarłej 8 stycznia 1613 roku. Jej mężem był mężczyzna z płyty obok.

  Ao 1613 DEN 8 IANVARII IST IN GOT SELIG ENTSCHLAFFEN DIE EDLE VIELEHRENVESTEN EHLICHE FRAW HEDWIG
  Dalsza część inskrypcji mnieczytelna. Na płycie znajduje się osiem herbów.
  Ojczyste: von Glaubitz, von Kittlitz, nadłasmany herb oraz von Wenger.
  Macierzyste: von Berger, von Glaubitz, von Braun oraz von Glaubitz.

  Płyta nagrobna rycerza von Wunsch † 1602

  Widok ogólny płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna rycerza von Wunsch, zmarłego w 1602 roku w wieku 63 lat, męża Hedwig von Wunsch zd. von Glaubitz, której płyta znajduje się obok..

  ANNO 1602 EN 23 MAY IST IN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFFEN DER EDLE EHRNVESTEN VND WOLBENAMPTE ...... VON WVNSCH AVF ........................... SEINES ALTERS 63 IHAR . . . . . . . . . SEIN D. G. GNADE

  Płyta nagrobna Margarety von Glaubitz † 1617

  Widok ogólny płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Margarety von Glaubitz zd. von Prittwitz, żony Albrechta von Galubitz auf Rey, zmarłej 18 marca 1617 roku. Żyła z nim w małżeństwie 39 lat rodząc 6 synów oraz 4 córki.
  Po stronie ojczystej znajdują się herby rodzin von Prittwitz, von Braun, von Glaubitz i von Landskrone, a postronie macierzystej herby rodzin von Promnitz, von Tschammer oraz von Obersdorf.

  ANNO 1617 DEN 18 MARTY IST IN GOTT SELIG VERSCHIDEN DIE EDLE VIEL EHREN TVGENDREICHE FRAW MARGARETA GEBORNE . . . . . GESTRENGE EHREN VND WOLBENAMBTE . . . . GLAVBITZ AVF REY NACHGELASSENE WITFRAW WELCHE MIT IHREM HERRE SEIN EHESTAND GELEBET 39 IAR DAR EINEN SIE GOTT GESEGNET MIT 6 SOHNEN VND 4 TOCHTERN NACH . . . . . GOTT EINE FROLICHE AVFFERSTEHUVNG ZVM EWIGEN LEBEN

  Płyty nagrobne

  Widok ogólny płyt

  Płyty nagrobne: Anny von Glaubitz oraz jej męża

  Płyta nagrobna rycerza von Glaubitz † 1608

  Widok ogólny płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna rycerza von Glaubitz ze Starej Jabłony, zmarłego w 1608 roku. Na płycier znajduje się osiem herbów z których u góry po stronie ojczystej jest herbem rodziny von Glaubitz.

  Płyta nagrobna Anny von Glaubitz † 16 . .

  Widok ogólny płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna Anny von Glaubitz zd. von Neunrubin, żony rycerza którego płyta znajduje się obok, zmarłej na początku XVII wieku. Na płycie znajduje się jedynie początkowa treść daty w postaci cyfr jeden i sześć.

  Epitafium Georga von Popschütz † 1596

  Widok ogolny epitafium

  Epitafium Georga von Poppschitz zmarłego w 1596 roku. Na płycie jest przedstawiony w płaskorzeźbie Chrystus na krzyżu, po lewej cztery a z prawej trzy herby, zaś przed krzyżem klęczy mężczyzna z dwoma chłopcami oraz trzy kobiety i jedna dziewczynka. Pod reliefem jest następująca inskrypcja:

  ANNO 1596 IHAR IST IN GOTT SELIG
  ENTSCHLAFFEN DES DER EDEL WOLER
  UND FESTE GEORGE V. POPSCHITZ AVS
  DEM HAVS POPSCHITZ ERBSESSEN
  AVESCHRIM DEM GOT GENADE AMEN

  Fragment płyty nagrobnej

  Widok fragmentu płyty

  Umieszczony w murze fragment płyty nagrobnej składający się z głowy oraz tułowia męskiego. Widać, że mężczyzna ten ubrany był w zbroję.

  Grobowiec Otto Sandera

  Widok ogólny grobowca

  Grobowiec ze zwietrzałą kamienną płytą, w którym pochowany jest Otto Sander, urodzony 18 czerwca a zmarły 18 lipca 1842 roku. Płytę tę ufundował hrabia von Schlabrendorf ze Szczepowa.

  Epitafia Augusta Liebermanna oraz jego żony Karoline

  Widok ogólny epitafiów
  Widok ogólny epitafium          Widok ogólny epitafium

  Epitafium Augusta Gottloba von Liebermann, pana na Dalkowie i Zamecznie, urodzonego 30. kwietnia 1753, ożenionego 12. sierpnia 1788 z Karoline Wilhelmine z domu Stosch na Dalkowie, posiadającego ośmioro dzieci, zmarłego 15. kwietnia 1803

  Epitafium Karoline Wilhelmine Tugendreich von Liebermann, z d. von Stosch, urodzonej 9 listopada 1769 roku i zmarłej 2 stycznia 1838 roku w Głogowie.

  Płyty nagrobne trzech proboszczów

  Widok ogólny płyt

  Płyty nagrobne trzech proboszczów tutejszego kościoła.

  Płyta nagrobna pastora Zachariasza Textor † 1614

  Widok ogólny płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
  Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

  Płyta nagrobna księdza ewangelickiego pastora Zachariasza Textor´a, zmarłego 25 stycznia 1614 roku, który przez 15 lat był duszpasterzem w Kurowie Wielkim. Nad inskrypcją głównej płyty znajduje się relief przedstawiający chrzest Jezusa, węża spiżowego oraz Chrystusa ukrzyżowanego.

  Anno 1614 dnia 25 stycznia zasnął z Bobiem czcigodny i godny szacunku Zacharias Textor, który w kościele w Kurowie był 15 lat ofiarnym duszpasterzem. Oby mu Bóg był miłosierny i łaskawy.


  CENOTAPHIVM
  SCIRI DVLCE MIHI: NESCIRE, VIATOR, AMARVM
  SIT TIBI, QUEM BREVIS HAEC ET LEVIS VRNA TEGAT
  INDIDERAT TITVLVM ZACHARIAE LOTIO SACRA:
  SANGVINIS A NOSTRI NOMINE TEXTOR ERAM
  PATRIA BRESLA MIHI QVAEQVVM FVNDAMINA IECI
  SAVROMATAS FACILI IVVIT ADIRE PEDE
  NVTRIX INGENY FVIT HAEC FIVFINDOLIS ALTRIX
  NATIO, PRAECEPTRIX IVDIOCIO SA, MEA
  HINCITER AD GALLOS FECI ROMAM INDE POTENTE
  NEC NON GENS ATROX, ES MIHI VISVS IBER
  PLVRIBVS IMPERY NITIDIS NOVVS VRTIBVS HOSPES
  CVLTORVM MORVM MENTE NOTATOR ERAM
  AD MVSAS REDY SVB RVRA POLONICA TANDEM
  ABSOLVI STVDY CAEPTA PRIORA SACRI
  ELYSIO BENEDICTA DEI ME GRATIA KAVRO
  PRAEFICIT HEIC DOCVI CELSA SVB ASTRA VIAM
  TRVCTV ANIMAE (SIC CREDI) MEAE POPVLIR DOCENDI
  SPARGE ROSIS NOSTRAM GRATE VIATOR HVMVM
  QUOD MIHI IAM FACIES, TIBI FECERIT ALTER IDIPSVM
  MANIBVS EXSVTO CORPORE, SENSVS INEST.

  Nagrobek Antona Lischke † 1872

  Widok ogólny płyty          Widok fragmentu płyty

  Nagrobek księdza Antona Lischke, urodzonego w Tschopitz dnia 22. 02. 1808 roku, wyświęconego 22. 03. 1837 roku, był kapelanem w Lubaniu i Głogowie, proboszczem 22 lata i 8 miesięcy w Kurowie Wielkim, zmarł 21. 07.1872 roku.

  Płyta nagrobna księdza Friedricha Geigera † 1849

  Widok ogólny płyty

  Płyta nagrobna księdza Friedricha Geigera, urodzonego w Dąbrowie koło Zielonej Góry 02. 06. 1770 roku, wyświęcony 24. 04. 1798 roku, kapelana w Bytomiu Odrzańskim, który przez 42 lata i 5 miesięcy był tutejszym proboszczem, zmarłego 09. 07 1849 roku.

  Kamień pokutny

  Widok ogólny kamienia

  Kamień w kształcie słupa szczególnego rodzaju z krzyżem i herbem rodu von Glaubitz. Na kamieniu zostało wyryte, że: "w 1545 roku w dniu Corporis Christi (Boże Ciało) został szlachetny i godny jungker Albrecht Glvwicz (Glaubitz) z rąk swego parobka Osligh podczas snu zasztyletowany. Oby mu Bóg wybaczył."

  Zamknij okno