Zabytkowy cmentarz

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisany jest cmentarz ewangelicki, obecnie rzymsko-katolicki z XIX w.

Nagrobek Emmy Priemel † 1929

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Emmy Priemel zd. Gellmich, urodzonej 9 grudnia 1891 roku a zmarłej 29 lutego 1929 roku

Hier ruht im Herrn
meine liebe Gattin, unsere gute Mutter
Frau Stellenbesitzer
Emma Priemel
geb. Gellmich
geb. d. 9. Dezbr: 1891            gest. d. 29. Febr: 1929

Ruhe sanft !

Nagrobek Ernestine i Roberta Priemel

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Ernestine Priemel zd. Weiss, urodznej 7 stycznia 1853 roku a zmarłej 5 stycznia 1932 roku oraz jej męża Roberta Priemel, urodzonego 16 czerwca 1854 roku a zmarłego 4 czerwca 1935 roku.

Hier ruht im Herrn
Frau
Ernestine Priemel
geb. Weiss
geb. d. 7. Januar 1853
gest. d. 5. Januar 1932
Ruhe sanft !

Hier ruht im Herrn
Auszügler
Robert Priemel
geb. d. 16. Juni 1854.
gest. d. 4. Juni 1935.
Ruhe sanft !

Nagrobek Dorothei Schilinskij † 1924

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Doprothei Schilinskij zd. Hoffmann, urodzonej 15 maja 1845 roku a zmarłej 2 marca 1924 roku.

Hier ruht im Herrn
unsere liebe, unvergeßliche
Mutter, Schwieger- und Großmutter
Dorothea Schilinskij
geb. Hoffmann
geb. d. 15. Mai 1845            gest. d. 2. März 1924
Ruhe sanft !

Nagrobek Emmy Schmidt † 1938

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Emmy Schmidt zd. Zeebe, urodzonej 30 października 1892 roku a zmarłej 22 stycznia 1938 roku.

Hier
ruht in Gott
meine liebe Gattin
u. gute Mutter
Emma Schmidt
geb. Zeebe
* 30. 10. 1892
† 22. 1. 1938

Nagrobek Wilhelma Hensel † 1941

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Wilhelma Hensel, urodzonego 8 października 1859 roku a zmarłego 5 kwietnia 1941 roku

Hier
ruht im Herrn
unser lieber Onkel u. Opa
Wilhelm Hensel
* 8. 10. 1859            † 5. 4. 1941.

Ruhe sanft !

Zamknij okno