Cerkiew prawosławna św. Michała Archanioła

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ściany z portalem Widok ogólny portalu
Widok herbu rodziny Schleswig Holstein
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła
Widok wnętrza kościoła Widok wnętrza kościoła

Cerkiew prawosławna św. Michała Archanioła była pierwotnie ewangelickim zborem, powstałym w latach 1744-1746 i gruntownie przebudowanym w latach 177-1776. Jego strzelista wieża pochodzi z lat 1871-1872. W 1949 r. kościół przekazano miejscowej parafii prawosławnej we wnętrzu, której znajduje się ikonostas z obrazami autorstwa mnicha Apoloniusza z klasztoru w Jabłecznej (obrazy namalowano w latach 60. XX w.). Pozostały malarski wystrój wnętrza jest dziełem prof. Adama Stalony-Dobrzańskiego z ASP w Krakowie. W kościele zachowały się również elementy starszego wyposażenia, np. barokowa ambona. Obok kościoła stoi pastorówka, obecnie plebania prawosławna, wzniesiona w 1747r. Jest to najstarszy zachowany budynek mieszkalny w mieście

Grobowiec księcia Alberta zu Schleswig Holstein

Ogólny widok grobowca          Ogólny widok płyty

Grobowiec księcia Alberta zu Schleswig Holstein Augustenburg, urodzonego 26 lutego 1859 roku a zmarłego 27 kwietnia 1931 roku. Był on ostatnim przedstawicielem tego rodu.

Herzog
Albert
zu Schleswig
Holstein
Augustenburg
* 26. Februar 1859
+ 27. April 1931
Der letzte
seines Stammes

Krzyż pamięci

Ogólny widok krzyża          Widok płyty inskrypcyjnej
Widok dolnej części krzyża

Krzyż pamięci z tablicą w dwóch językach poświęconą zmarłym mieszkańcom Przemkowa i okolic: Ku pamięci naszych zmarłych w Przemkowie i okolicy.

Kapliczka

Ogólny widok kapliczki

Kapliczka Przenajświętszej Bogarodzicy z napisem: Prieswiataja Bogorodice spasi nas.

Pomnik ofiar I wojny światowej

Ogólny widok pomnika          Ogólny widok tablic
Ogólny widok inskrypcji
Ogólny widok herbu          Ogólny widok herbu

Pomnik poświęcony ofiarom I wojny światowej, wykonany w 1916 roku, w trzecim roku wojny. Inskrypcja brzmi następująco: Psalm 126 v. 5. Die mit traenen saeen werden mit freuden ernten erichtet im 3. Kriegsjahr 1916. W polskim tłumaczeniu: Ci, którzy sieją ze łzami, z radością będą żąć wykonano w 3 roku wojny 1916. Stąd jako motyw przewodni na pomniku to siewca. Pomnik ten ufundowali książę Ernst Günther zu Schleswig Holstein oraz jego małżonka księżna Dorothea 24 grudnia 1916 roku.

Gestiftet
von Seiner Hoheit
Herzog Ernst Günther
zu Schleswig Holstein
und
Höhstseiner Gemahlin
Herzogin Dorothea
24. Dezember 1916

Pod tą tabliczką jest druga z nazwiskami osób zaangażowanych w wykonawstwo:

Ausgeführt von:
Baurat Stadermann
Bitohaner Blichmann
Oberingenieur Ochlschläagel
Formermeister John
Former Burosch
Polier Gledergesäse
zur zolt war an der ev. Kirche
in Primkenau
Superintendent Jentsch
in der Stadt
Bürgermeister Scholz

Wyryty napis

Ogólny widok napisu

Wyryty w murze napis a właściwie data 4 październik 1821.
Den 4. October 1821.
Trudno obecnie napisać co ta data znaczyła, może jeden z remontów kościoła, a może zupełnie coś innego.

Zamknij okno