Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej

Na kaplicy grobowej rodu von Nibelschütz, dobudowanej do prezbiterium od strony wschodniej, tuż nad wejściem umieszczone są dwa herby rodzinne. Po lewej von Nibelschütz a po prawej von Rietschin.Kościół wspomniany po raz pierwszy w 1372 r.. Dzisiejsza świątynia zbudowana została około 1500 r., być może z wykorzystaniem murów gotyckich. Kubatura około 1.900 m3, powierzchnia użytkowa 230 m2. Od wschodu dobudowano w 1604 r. grobowiec rodziny Niebelschütz – obecnie kaplica. Kościół murowany z cegły. Częściowo podparty filarami przyporowymi, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium. Od północy zakrystia z emporą. Od zachodu nawy do kościoła przylega kwadratowa wieża. Nawa i prezbiterium nakryte są wspólnym sufitem. Zakrystia ma sklepienie kolebkowe z lunetami, pokryte stiukową dekoracją renesansową z początku XVII w.. Po pożarze w 1765 r. kościół odbudowano i w 1773 r. poświęcono. Wystrój wnętrza jest późnobarokowy i rokokowy. Na zewnątrz w ścianach wmurowane nagrobki późnorenesansowe z pierwszej połowy XVII w.. W okresie reformacji kościół stał się protestancki. 21 stycznia 1654 r. przywrócony katolikom. Wielki ołtarz wykonał głogowianin Jackel w stylu dziewiętnastowiecznego neogotyku.
Jest kościołem parafialnym dekanatu Głogów-Wschód. Do parafii należą miejscowości: Rzeczyca, Kaczyce, Kotowice, Leszkowice, Piersna, Turów, Trzęsów, Szymocin, Wierzchownia, Wietszyce, Żabice. Do 1945 r. Rzeczyca (Rietschütz) – kościół parafialny archiprezbitariatu Hochkirch (Grodowiec – Wysoka Cerkiew). W 1929 r. w Rzeczycy mieszkało 26 katolików i 251 protestantów. (Jerzy Sadowski)
Literatura: H. Hoffman, Die katolischen Kirchen des Landkreises Glogau, Braslau 1937; S. Kowalski, Zabytki Środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1976; Schematyzm diecezji gorzowskiej 1988 r.; F. X. Seppelt, Real-Handbuch des Bistums Breslau, Breslau 1929

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

  • 1596. Falkenhan, Oswald v.
  • 1600. Falkenhan, Doroth., Kind.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für:
    1) den Ritter Oswald von Falkenhan + 1596,
    2) und 3) zwei Kinder derselben Familie + 1600.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyta nagrobna Oswalda von Falckenhain † 1596

               
               
               
               
               

Płyta nagrobna Oswalda von Falckenhain, pana na Rzeczycy, zmarłego w 1596 roku. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodzinne. Po stronie ojczystej von Falckenhain i von Reibnitz a po stronie macierzystej von Sack oraz von Reibnitz.

Płyta nagrobna Dorothei von Falckenhain † 1600

               
               
               
               

Płyta nagrobna Dorothei von Falckenhain, zmarłej w 1600 roku. Wokół postaci zmarłej cztery herby rodzinne. Po stronie ojczystej von Falckenhain i von Sack a po stronie macierzystej von Brauchitsch oraz von Hirsch.

Płyta nagrobna chłopca z rodziny von Falckenhain † 1600

               
               
               
               

Płyta nagrobna chłopca z rodziny von Falckenhain, brata Dorothei, zmarłego w 1600 roku. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodzinne. Po stronie ojczystej von Falckenhain i von Sack a po stronie macierzystej von Brauchitsch oraz von Hirsch.

W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować Danucie Szybińskiej-Juszczuk za odczytanie herbów z płyt nagrobnych.

Zamknij okno