Kościół p.w. św. Piotra i Pawła

Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Sieroszowicach wymieniany jest w źródłach pisanych po raz pierwszy w roku 1350. Obecny budynek pochodzi z XVI wieku. W czasach reformacji przeszedł w ręce ewangelików i służył im do 1654 roku, kiedy to z powrotem przejęli go katolicy. W XVI wieku został przebudowany a restaurowany był w latach 1910 i 1958. Gotycki, jednonawowy, murowany z kamienia polnego i otynkowany. Wyposażenie wnętrza jest późnobarokowe i rokokowe z XVIII wieku. Najstarszy element wyposażenia to chrzcielnica pochodząca z przełomu XIII i XIV wieku. Kilka kamiennych płyt nagrobnych przedstawicieli rodów von Braun i von Loss. Oprócz gotyckiego dzwonu, na wieży znajdują się także dzwony pochodzące z częściowo zniszczonego w czasie II wojny światowej i rozebranego później kościoła ewangelickiego

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen:
    1) eine Frau + 1592 (?)
    2) Quertafel für 3 Kinder; Ende des XVI. Jahrhunderts. Übertüncht.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Dwie płyty wewnątrz kościoła

Na ścianie wewnątrz kościoła umieszczone są dwie płyty. Jedna dotyczy ofiar I wojny światowej, którzy nie powrócili z frontu. Natomiast druga dotyczy byłego dziedzica ówczesnego Kunzendorfu Zygmunta Urbanowskiego z Urbanowa.

Zygmunt z Urbanowa Urbanowski herbu Prus, dziedzic Kunzendorfu, ur. 16. sierpnia 1844, um. 22. maja 1905. Prosi o modlitwę.

Płyta nagrobna trojga dzieci Christopha von Braun † 1584

Prostokątna płyta nagrobna z trzema wyrzeźbionymi postaciami dzieci Christopha von Braun z Czapli, zmarłych w 1584 roku Byli to m.n Wenzel oraz Anna. Część dolnego fragmentu inskrypcji całkowicie wytarta i nieczytelna.

ALHIER SINET BEGRABEN DES EDLEN WOLEHRNVESTEN CHRISTOFS VON BRAVN VON TSCHEPEL DREI SONLEIN DER ERSTE WENZEL DER ZWEITER ANNA VMB 1 IAR DEN 2 IVNIVS GEBORN ANNO 1584 . . . . .

Płyta nagrobna żony Christopha von Loss † 1592

               
               
               
               
               

Płyta nagrobna żony Christopha von Loss z Dolnych Polkowic zd. von Pusch, zmarłej 15 listopada 1592 roku. Dolna część płyty jest niewidoczna i niemożliwym było odczytanie imienia zmarłej. Zmarła pochodziła z Dużej Wólki koło Polkowic. Wokół postaci cztery herby rodowe. Po stronie ojczystej von Pusch i von Prittwitz a po stronie macierzystej von Kreckwitz oraz von Rothkirch.

ANNO 1592 DEN 15NOVEMBRIS VMB 11 AN DER GANTZEN VHR IST IN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFEN DIE EDLE . . . . . . . . . . GEBORNE PVSCHIN AVFDEM HAVS GROSCHWEINDES EDLEN EHRNVESTEN VND WOLBENAMPTE CHRISTOF VON LAS AVF NIDERPOLCKWITZ ZV CONTZENDORF EHLICHE HAVS FRAW DER GOT VND VNS ALEN GENEDIG SEI VND EINE FROLIGHE AVFERSTEHVNG VORLEIHE AMEN

Zamknij okno