Kościół p.w. Św. Trójcy

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół ulegał kilkakrotnym pożarom w 1451 r., 1711 r. i 1843 r. Za każdym razem podejmowano trud jego odbudowy. Zachowała się w nim klasycystyczna chrzcielnica, ambona, kilka obrazów i rzeźb z XVIII i XIX w. oraz piękna kamienna płyta nagrobna z XVII wieku, z czeską inskrypcją, przedstawiająca Fryderyka von Schlewitz, wójta dziedzicznego Leśnicy i jego żonę Helenę von Bogdanowską, zwaną także Heleną von Schneckenhaus. Można także zobaczyć żelazną płytę z 1571 r. z inskrypcją i herbami Jana von Kochtitzkiego oraz jego żony Faustyny von Jordan, a przy lewym bocznym rogu ołtarza oraz w kruchcie położona jest kamienna płyta nagrobna z dwiema nieznanymi postaciami.

  • Treść pochodzi z folderu Najważniejsze zabytki krainy św. Anny.
  • Zdjęcia pochodzą z portalu Fotopolska.

Płyta nagrobna Faustiny Strzeli † 1571

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Faustiny Strzeli, córki Jana Kochcickiego z Kochcic, żony Balcera Strzeli ze Zdzieszowic, zmarłej 8 marca 1571 roku o wpół do drugiej w nocy, a pochowanej z dwoma córkami, z której jednej na imię było Mariana. Na płycie widoczne dwa herby: z lewej rodziny von Jordan a z prawej rodziny von Kotzitzky.

ANNO DOMINI 1571 DNI 8
MARCI POLDRVHE HODINI
V NOCZ VMRZELA PANI FAVSTINA
CZERA NIEGDI VROCZENEHO
PANA IANA KOCHTZICZKEHO
Z KOCHTICZ MAZELKA VROC
ZENEHO PANA BALCZERA STR
ZELI Z ZDIESSOWICZ NA ZDIES
SOWICH GDERASSTO TVTO PO
CHOWANA SE DWIEMA CZIR
KAMI SWIMI LIEZI GIMST . . . . .
MILOSTIV BEITI RICZ

Płyta nagrobna Friedricha von Schlewitz i jego żony Heleny

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Friedricha von Schlewitz, dziedzicznego wójta Leśnicy oraz jego żony Heleny z domu Bohdanowska, córki Georga z Bogdanowic (von Schneckenhaus), zmarłych w połowie XVII wieku. Mężczyzna występuje w stroju rycerskim.

Płyta nagrobna NN pary małżonków

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna nieznanej pary małżonków, pochodząca z XVII wieku. Mężczyzna występuje w stroju rycerskim.

Zamknij okno