Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego - wzniesiony w latach 60-tych XIX w. jako rodowa kaplica właścicieli Żelowic - rodziny hrabiowskiej – von Stillfried. Hrabia Rudolf von Stillfried był znany z kolekcjonowania płyt nagrobnych swoich przodków i krewnych, i właśnie w tym celu zbudował neogotycką, murowaną z cegły kaplicę, w której umieszczał swoje eksponaty przywiezione m.in. z Bożygniewa, Imbramowic, Lutyni i Prus. Projektantką tej kaplicy była ówczesna żona hrabiego – Karolina. Po śmierci w 1882 r. hrabia wraz z żoną ( zmarłą wcześniej w Berlinie ) oraz swoimi rodzicami został pochowany- pod posadzką kaplicy. Kościół jest w całości oskarpowany, z krótkim pięcionawowym, trzyprzęsłowym korpusem i wąskim prezbiterium zakończonym trójbocznie, nakryty dachami dwuspadowymi z sygnaturką na kalenicy.

Rodzina Stillfried – to stary ród rycerski – wzmiankowany już w 1329 r. posiadający swoje dobra w Lipie k/Bolkowa. Żelowice nabył w 1854 r. prawnik z Jeleniej Góry, który w 1853 r. został nadmistrzem ceremonii Orderu Czarnego Orła Pruskiego- na dworze króla pruskiego, w 1856 r. otrzymał tytuł Granda hiszpańskiego w Lizbonie, a w 1861 r. został nobilitowany przez króla Prus – otrzymał tytuł hrabiowski - Rudolf von Stiellfried – Rattonitz. Zamieszkał w Żelowicach - w zakupionym nieco wcześniej - barokowym pałacu z XVII w. Hrabia Rudolf był trzykrotnie żonaty- miał córkę oraz 4 synów- jeden z nich pozostał w Żelowicach. Potomkowie Rudolfa von Stillfrieda żyją obecnie w Niemczech oraz w Ameryce.

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

 • 13 . . Zeslawitz, Jac. de, auf Brockuth b. Nimptsch. 35.
 • 1482. Stylfrid, Girzyk.
 • 1492. Stillfrid, v. Rattonitz, Georg II.
 • 1529. Stillfrid, Jac. v. Ratienitz u. Neurode auf Mit.-Steine.
 • 1551. Tschetschau, Hans v. Mettge gen. v. Neudorf auf Hünern.
 • 1553. Tzetzau, Caspar v., auf Burgini.
 • 1553. Tzetzau, Metchen gen., Caspar zu Burgini.
 • 1557. Metge, Caspar und - Kinder
 • 1557. Metge, Metge, Eva, gst. 1560, - Kinder
 • 1587. Tscetschaw, Metich gen., Sigm. v.
 • 1589. Tschetschau, Nic. v., gen. Mettge, auf Hillersdorf-Golschwitz.
 • 1595. Tschetschau-Mettich, Heinr. v., in der Wiesen,
 • 1596. Gregersdorf, Caspar v.
 • 1597. Tzetschaw, Mettich gen., Heinr. V., in der Wiesen.
 • 1598. Medtchin, Eva.
 • 1598. Stillfrid, Bernhard's, Söhnlein.
 • 1598. Stillfridt, Heinrich, Kind.
 • 1599. Kuhl, Christofs v., Söhnlein.
 • 1599. Kuhl, Fridrick, Kind d.Christof, auf Leutmannsdorf.
 • 1599. Kuhl, Helena, gb. Medtchen.
 • 1600. Keulen, Maria, Jungfrau.
 • 1600. Mettich, Caspar's v., Kinder.
 • 1600. Tschechin, Eva v., verh. Stosch von Karisch.
 • 1601. Schindel, Marg. v.
 • 1601. Stosch, Samuel, von Niederjohnsdorf.
 • 1603. Tschetschaw, Mettich gen., Casp. v,, a. Schrebsdorf.
 • 1604. Stosch, Daniel, von Nieder-Johnsdorf.
 • 1604. Stosch, David, von Nieder-Johnsdorf.
 • 1609. Stillfried, Hans v. Rattenitz.
 • 1610. Mettichen, Joh., Frhr. v., Comthur zu Kleinoels.
 • 1611. Korckwitz, Hedwig, gb. Unwirde.
 • 1613. Stosch, Eva, gb. Unwürdin.
 • 1614. Mühlheim, Christof, auf Borganie.
 • 1615. Stillfrid, Heinr. d. Aeltere v. Ratienitz.
 • 1616. Hoffschnorbein, Barb. v., gb. Strachwitzin.
 • 1618. Korckwitz, Hans, von Satteldorf etc.
 • 1620. Stillfrid, .Tobias v., Rattenitz.
 • 1646. Mettich, J. J., Rgraf v., Frhr. v. Tschetschau.
 • 1658. Stillfried, H. Bernh. v., und Rattonitz.
 • 1684. Mettich, C. J., Rgraf v., Frhr. v. Tschetschau, auf Wiese.
 • 1702. Stillfried, Bernh., Frhr. v. Rattonitz.
 • 1703. Mettich, K. Chr., Rgraf, Frhr. v. Tschetschau,
 • 1720. Stillfried, R. A, E., Frhr. v. Rattonitz, a. Neurode.
 • 1739. Stillfried, J, J., Frhr. v. Rattonitz, auf Neurode.
 • 1748. Mettich, K. J., Rgraf v., Frhr.v.Tschetschau zu Wiese.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Mehrere Grabsteine mit Inschriften und heraldischem Schmuck aus dem XIV., XV., XVI. Jahrhundert; darunter bemerkenswert
  1) eine abgetretene Granitplatte von 1304 aus Groß-Wilkau; siehe daselbst
  2) von 1317 (?) mit Majuskelinschrift, aus Siegrot;
  3) Wappenstein von Ludovicus de Habinkorn, aus Strehlen
 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für
  1) den Ritter Caspar von Tschetzaw von Metchen, Erbherrn zu Burgin, + 1553.
  2) für ein Söhnlein und Töchterlein Herrn Caspar Metges + 1557;
  3) aus Marmor für Herrn Sigmund von Czetschaw + 1587;
  4) aus Marmor für Herrn Caspar von Gregersdorf auf Gregersdorf + 1596;
  5) für Jungfer Eva geborene Medign + 1598;
  6) für ein Söhnlein des Herrn Bernhardt Stillfried von Newrodt auf Oberwatz + 1598;
  7) für Friedrich Khul, Sohn Christof Khuls auf Leutmansdorf + 1599;
  8) für Frau Helena geborene Medige, Hausfrau Christoph Khuls a Leutmansdorf + 1599;
  9) für zwei Kinderlein des Herrn Caspar von Mettge, Caspar und Rebecca + 1600;
  10) für Juncfrau (61-jährig) Maria Keulen + 1600;
  11) für Frau Eva geborene Tscheschin von Karisch, Herrn Daniel Stoschens Hausfrau + 1600;
  12) für Margareth . . , Herrn Bernhardt von Schindels Tochter in Mettge + 1601;
  13) für Herrn Samuel Stosch von Nieder-Johnsdorf + 1601;
  14) für Herrn Caspar von Tschetzau Mettich genannt + 1603;
  15) für Herrn Daniel Stosch von Nieder-Johnsdorf + 1604;
  16) für Frau Hedwigiß geborene Unwürdin von Neuhauß, Hausfrau des Hanß Korckwitz + 1611;
  17) für Frau Eva geborene Unwürdin von Neuhauß, Herrn Samuel Stoschens Hausfrau + 1613;
  18) für Herrn Christof von Muhlheim von Domanz auf Borgany und Ebersdorf + 1614;
  19) für Herrn Hans Korckwitz von Satteldorf + 1618;
  20) für einen Ritter, ohne Inschrift + um 1600.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Płyty nagrobne wewnątrz kościoła

Płyty nagrobne wewnątrz kościoła Płyty nagrobne wewnątrz kościoła Płyty nagrobne wewnątrz kościoła

Płyta nagrobna Caspara von Tschetschau-Mettich z Burgin zmarłego w 1553 roku

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna dzieci Caspara St. von Mettich - Caspar Mł. (zm. 1557) oraz Evy von Mettich (zm. 1560)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Heinricha von Tschetschau-Mettich (zm. 1597)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Evy von Mettich, panny (zm. 1598)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Bernhardta von Stillfried von Newrodt na Oberwatz (zm. 1598)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Friedricha von Kuhl, syna Christopha Kuhla na Lutomii (zm. 1599)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Heleny z d. von Mettich, żony Christopha Kuhla na Lutomii (zm. 1599)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Marii von Keul, panny (zm. 1600)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna dzieci Kaspara St. von Mettich i Rebeki St. von Mettich z d. von Schindel - Kaspar Mł. (zm. 1600) i Rebeka Mł. von Mettich (zm. 1600), z malowaną inskrypcją uzupełnioną po 1868r r.

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Evy von Stosch z d. Tzeschen von Karisch, żony Daniela Stoscha (zm. 1600)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Hansa von Gregersdorf ( zm. ok. 1600 )

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Evy von Schindel, córki Bernhardta von Schindel (zm. 1601)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Caspara von Tschetschau-Mettich (zm. 1603)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Daniela von Stosch und Nieder-Johnsdorf na Ober-Johnsdorf (zm. 1604)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Samueal von Stosch und Nieder-Johnsdorf na Ober-Johnsdorf (zm. 1604)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Hedwig von Korckwitz z d. Unwürde von Neuhaus, żony Hansa von Korckwitz (zm. 1611)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Evy von Stosch z d. Unwürde von Neuhaus, żony Samuela von Stosch (zm. 1613)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Christopha von Mülheim von Domanz na Borzygniewie (zm. 1614)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Hansa Korckwitz von Satteldorf (zm. 1618)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna inskrypcyjno-heraldyczna, piaskowcowa, renesansowa - Barbary von Hoffschnorbein z d. von Strachwitz (zm. 1616)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna inskrypcyjne, marmurowe, umieszczone w posadzce kościoła - Gideona Michaela von Wimmersberg (zm. 1855)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna inskrypcyjne, marmurowe, umieszczone w posadzce kościoła - hrabiego Heinricha Josepha Ferdinanda von Mettich-Tschetschau (zm. 1853)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyty nagrobne na zewnętrznych murach kościoła

Płyta nagrobna Sigismunda von Tschetschau-Mettich (zm. 1587)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna Caspara von Gregersdorf na Gregersdorf (zm. 1596)

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna gotycka, z kartuszem herbowym, trudna do odczytania

Widok ogólny płyty nagrobnej

Płyta nagrobna gotycka, z kartuszem herbowym, trudna do odczytania

Widok ogólny płyty nagrobnej


Zamknij okno