Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Ogólny widok kościoła Ogólny widok kościoła
Ogólny widok kościoła

Kościół wzniesiony w połowie XIII w. przed 1260 r.?) w stylu późnoromańskim. W XIV w. powiększony o część zachodnią, a w połowie XVIII w. o dwie barokowe kaplice dobudowane od południa i od północy. Świątynia orientowana, jednonawowa z symetrycznymi kaplicami, tworzącymi w rzucie formę krzyża. Po stronie zachodniej kwadratowa wieża pokryta ostrosłupowym hełmem.Prostokątne prezbiterium zakończone trójboczną absydą pokryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym. W prezbiterium znajduje się gotyckie sanktuarium. Nawę pokrywa drewniany sufit.

Epitafium Johanna Ignatzego Frantzke

Widok ogólny płyt

Piaskowcowe epitafium z 1738 r. kanonika wrocławskiej kolegiaty św. Krzyża i proboszcza opolskiego Johanna Ignatzego Frantzke

Zamknij okno