Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół parafialny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wzmiankowany był po raz pierwszy w źródłach w 1376 roku. Od czasów wprowadzenia reformacji do 1654 roku kościół pełnił funkcję kościoła ewangelickiego. Reliktem średniowiecznej, pochodzącej z XV wieku budowli (wiadomo, że dzwon fundowany był w roku 1487) jest wieża, przebudowana i zwieńczona hełmem cebulastym z 1617 roku. Obecna bryła kościoła pochodzi z 1854 roku. Kościół restaurowany był w 1955 r., rozbudowany w 1985 r.

Płyta nagrobna Marii von Schindel † 1606

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Marii von Schindel, córki Niclasa von Schindel und Dromsdorf auf Burckersdorf und Qulbsdorf, zmarłej 27 kwietnia 1606 roku w wieku 3 lat i 10 tygodni.

ANNO 1606 DEN 27 APRILIS ZWISCHEN 2 VND 3 DER HALBEN VHR NACH MITTERNACHT IST IN DOR SELIG ENTSCHLAFEN . . . . . . NICLAS VON SCHINDELS VND DROMSDORF AVF BURCKERSDORF VND QVLBSDORF TOCHTERLEIN MARIA GEBORNE SCHINDELIN LIGET VND RVHEN IHREM SCHLAFKEMERLIN BIS GOT . . . . . IHRES ALTERS 3 IAR VND X WOCHEN DER GOT GENADE

Płyta nagrobna Adolfa von Schindel † 1605

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Adolfa von Schindel, syna Niclasa von Schindel und Dromsdorf auf Burckersdorf und Qnibsdorf, zmarłego mając zaledwie 4 tygodnie i jeden dzień 8 maja 1605 roku.

ANNO 1605 DEN 8 MAY ZWISCHEN 3 VND 4 DER HALBEN VHR NACH MITTAGE IST IN GOT SELIG ENTSCHLAFFEN DES EDLEN WOLBENAMPTEN NICLAS V SCHINDEL VND DROMSDORF VND BURCKENDORF UND QNIBSDORF SONLEIN ADOLF VON SCHINDEL TVGET VND . . . . . . . . . SEINEN SCHLAFKEMMERLIN VND WECK DIE TOTEN AL SEINES ALTERS 4 WOCHEN VND TAG DESSEN GOT GENADE

Płyta nagrobna Christianus von Schindel † 1607

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Christianusa von Schindel, syna Martena von Schindel, zmarłego 24 listopada 1607 roku w wieku 36 tygodni.

Płyta nagrobna Elenory von Schindel † 1616

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Elenory von Schindel, córki Niclasa von Schindel, zmarłej 1 marca 1616 roku przeżywszy 20 tygodni i 3 dni.

Płyta nagrobna Friedricha von Schindel † 1590

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Friedricha von Schindel, syna Wiglassa von Schindel, zmarłego 14 grudnia 1590 roku. Miejsce, gdzie podany jest wiek dziecka - bardzo zniszczone i nieczytelne.

ANNO 1590 DEN 14 DECEMBRIS IST DES EDLEN EHRENVESTEN VND WOLBENAMPTEN DER WIGLISS VON SCHINDELS VND PARTZDORF . . . . SONLEIN FRIEDRICH . . . . . SELIGLICH ENTSCHLAFFEN SEINES ALTERS . . . . .

Płyta nagrobna NN kobiety z rodu von Zedlitz † 1595

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN kobiety z rodu von Zedlitz, zmarłej w 1565 roku, mającej 32 lata, 9 tygodni i 6 dni. U góry po lewej herb rodziny von Zedlitz a po prawej rodziny von Gellhorn.
Część napisu inskrypcji zamazana jest zaprawą cementową i niemożliwa do odczytania.

Im 1595 Jar um Tage Jacoby Ist in Gott seglich entschlaffen die Edle viel Ehrentugentreiche . . . . . . . sihe Hausfraw Ihres alderß 32 Jar 9 wochen 6 tage . . . . . . . Aufferstehung . . . . . . der Gott genade

Płyta nagrobna NN kobiety z rodziny von Seidlitz † 1598

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN kobiety z rodziny von Seidlitz, być może żony mężczyzny w stroju rycerskim, zmarłej w 1598 roku.

Płyta nagrobna Adama von Seidlitz

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Adama von Seidlitz w stroju rycerskim, być może męża kobiety z płyty nagrobnej powyżej.

Płyta nagrobna NN kobiety

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN kobiety, zmarłej 27 października 1587 roku.


Zdjęcia Ewy Staniszewskiej

Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty
Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty
Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty
Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty
Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty
Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty
Ogólny widok płyty          Widok fragmentu płyty

Zamknij okno