Kościół p.w. św. Barbary

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Pierwotny kościół w tym miejscu był wzmiankowany w 1324 r., gdy połączono go w jedną parafię z kościołem w Roztoce. Obecna świątynia została wzniesiona w XV w. w stylu gotyckim. Znacznie przebudowana ok. 1700 r. W ścianach kościoła i w murze go otaczającym, zespół 9 renesansowych i barokowych płyt nagrobnych z lat 1560 - 1625, należących do członków rodzin von Reibnitz i von Zedlitz.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Von den seit 1560 bis 1625 bei Hv. 11, 26 aufgezählten 9 Grabstenen mit den Figuren der Verstorbenen sind nur erhalten die für: 1) Anna, Hausfrau Herrn Christophs von Reibnitz, † 1560. 2) diesen selbst, † 1561. 3) einen Ritter vom Ende des XVI. Jahrhunderts, zerstort, angeblich den Gemahl von 4) einer geborenen Zedlitz, Witwe Joachims von Reibnitz, † 1595.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Płyty nagrobne umieszczone na murze

Ogólny widok płyt

Proszę o nadesłanie zdjęć wszystkich płyt nagrobnych.

Płyta nagrobna Anny von Reibnitz † 1560

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Anny von Reibnitz, żony Christopha von Reibnitz, zmarłej w 1560 roku.

Płyta nagrobna rycerza z końca XVI wieku

Ogólny widok płyty

Zamknij okno