Kościół p.w. św. Anny

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Obecny kościół, w najstarszych częściach budowli, pochodzi z połowy XVI w., a świadczą o tym napis między dwoma herbami nad drzwiami zakrystii, płyta grobowa z 1534r. w ścianie za głównym ołtarzem i renesansowa chrzcielnica z piaskowca z 1585r. Jest to kościół murowany z kamienia, w stylu gotycko-renesansowym, przebudowywany w XVIII i XIX wieku, orientowany, salowy, z kwadratowym prezbiterium, nakrytym sklepieniem krzyżowym, oraz dwuspadowymi dachami z ośmioboczną sygnaturką na kalenicy. We wnętrzu kościoła zasługują jeszcze na uwagę: gotycki portal z zakrystii z piaskowca i żelazne drzwi z XVI w. oraz stacje „Drogi Krzyżowej”. Zachowały się 3 dzwony i barokowe organy z 1783r., które zbudował Johann Jakobus Michale Burger z Nysy, a przebudowa w 1925 r. słynna świdnicka firma organowa Schlag u. Sohne. W latach 1997-1998 prospekt organowy i organy przeszły kapitalny remont, przeprowadzony staraniem parafii i VEESO ( Stowarzyszenie dla Badania i Zachowania Śląskich Organów z Niemiec), współfinansowany przez niemieckie MSW i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. O wysokich walorach muzycznych instrumentu świadczy fakt, iż na tych właśnie organach nagrywana była ścieżka dźwiękowa do filmu o Janie Pawle II pt. "Renesansowy Psałterz". Kościół parafialny w Grodziszczu wielokrotnie gościł artystów z Polski, Niemiec, Litwy, Rosji, Ukrainy, Litwy, Węgier, Czech, Słowacji, Włoch. Młodzi muzycy w ramach Międzynarodowych Kursów Muzyki Kameralnej w Krzyżowej pod kierownictwem Pani Mechtild Ortschig prezentowali swój talent muzyczny w kościele Św. Anny. W 1988 roku przełożono pokrycie dachowe, w roku 1991 nałożono nowe tynki zewnętrzne, a w roku 1996 odmalowano wnętrze, zachowując z poprzedniego malowania (1978r.), namalowany przez śp. Ks. Kazimierza Medyka, wizerunek Chrystusa - Pankratora.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Epitaph für ein Ehepaar, von 1564. Uebertüncht.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Płyta nagrobna małżeństwa von Seidlitz † 1564

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna małżeństwa von Seidlitz z datą w lewym dolnym rogu - 1564.

Kościół

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Fragment epitafium ?

Ogólny widok płyty

Przypuszczalnie fragment jakiegoś epitafium.

Fragment nagrobka

Ogólny widok płyty

Przypuszczalnie fragment jakiegoś nagrobka.

Płyta nagrobna Maria Necker † 1844

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Marii Rosiny Necker zd. Geisler, urodzonej 30 października 1795 roku a zmarłej 13 lutego 1844 roku.

Płyta nagrobna Louise Meinitz † 1889

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Louise Meinitz zd. Krause, urodzonej 16 grudnia 1829 roku a zmarłej 9 listopada 1889 roku.

Płyta nagrobna Carla Aebischa † 1845

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Carla Friedricha Aebischa, urodzonego 7 stycznia 1845 roku a zmarłego 9 lipca 1845 roku.

Płyta nagrobna NN osoby9

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna - bardzo zniszczona. Sądząc po aniołku u góry płyty prawdopodobnie dotyczy dziecka.

Fragment nagrobka

Ogólny widok płyty

Fragment nagrobka, prawdopodobnie górna jego część.

Kamienna płyta

Ogólny widok płyty

Kamienna płyta z wyrytym znakiem. Być może jest to średniowieczna płyta nagrobna.

Epitafium Friedricha von Gafron † 1684

Ogólny widok epitafium
Widok fragmentu epitafium          Widok fragmentu epitafium
Widok fragmentu epitafium

Barokowe epitafium Friedricha von Gafron, zmarłego 7 grudnia 1684 roku. U góry: po lewej herb rodziny von Gafron, a po prawej rodziny von Gellhorn.

Płyta nagrobna Johanne Fischer † 1870

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Johanne Georgine Fischer zd. Siessmann, urodzonej 9 kwietnia 1793 roku a zmarłej 29 sierpnia 1870 roku.

Płyta nagrobna NN osoby

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN osoby. Bardzo zniszczona z niemożliwą do odczytania inskrypcją.

Płyta nagrobna Augusta i Pauline Thomas

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Augusta Thomasa, urodzonego 24 lutego 1854 roku a zmarłego 23 sierpnia 1882 roku oraz jego żony Pauline Thomas zd. Berger, urodzonej 6 września 1850 roku a zmarłej 3 lipca 1918 roku.

Nagrobek NN osoby

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek NN osoby z niemożliwą do odczytania inskrypcją.

Płyta nagrobna Johanne Verker † 1845

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Johanne Beate Verker zd. Nate, urodzonej 20 października 1801 roku a zmarłej 8 listopada 1845 roku.

Płyta nagrobna Josefa Hahnel † 1928

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Josefa Hahnel, urodzonego 19 czerwca 1861 roku a zmarłego 8 czerwca 1928 roku.

Płyta nagrobna Ernsta Sagner † 1817

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Ernsta Wilhelma Sagner, urodzonego 11 grudnia 1800 roku a zmarłego 28 lutego 1817 roku.

Zamknij okno