Kościół p.w. św. Antoniego z Padwy

Gotycki kościół św. Antoniego Padewskiego (XV w., przebudowany XVII w.) Właściwie kościół św. Antoniego z Padwy / św. Antoni ur. się w 1195 roku w Lizbonie. Będąc jeszcze w wieku młodzieńczym wstąpił do klasztoru. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1219 roku. Pod wpływem życiowych doświadczeń wstąpił do zakonu franciszkanów. W roku 1221 podczas kapituły generalnej spotkał się z św. Franciszkiem z Asyżu. Zasłynął głoszonymi kazaniami, dzięki którym został głównym kaznodzieją zakonu. Zmarł 13 czerwca 1231 r. Rok później został zaliczony w poczet świętych przez papieża Grzegorza IX. /

Główny ołtarz wykonany z drewna i pokryty polichromią w stylu barokowym. W centralnej jego części znajduje się obraz patrona kościoła. Na uwagę w szczególności zasługuje ambona z rzeźbami ewangelistów, gotycka chrzcielnica z 1490 roku oraz na zewnętrznej części kościoła okolicznościowe epitafia. W roku 1998 kościół został poddany gruntownemu remontowi.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Taufstein, schlicht. Mit Wappen und der Inschrift: Noch xpi qeburt 1490 obit hans hantsche dese. - ihs xps maria.
  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen für:
    1) eine Frau, mit der Inschrift: Noch xpi geburth 15 viiii (1509) Jor montag noch dorothe ist vorscheden dy Erbar anna nickel varink hausfrawe. Übermoost.
    2) fur ein Mägdlein, Marie Puschel, von Landeshut + 1580.
    3) für ein Kind.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

  • 1508. Panwitz, Frau Anna.
  • 1580. Puschel, Marie v. Landeshut, Mädchen.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Płyta nagrobna Friedricha von Schellendorf † 1616

Płyta nagrobna Friedricha von Schellendorf und Hornsperg pana na Jugowej, zmarłego 24 czerwca 1616 roku w wieku 56 lat.

ANNO 1616 DEN 24 IVNII IST IN GOTT SELIG ENTSCHLAFFEN DER EDLE EHRENVESTE HERR FRIEDRICH VON . . . . . . VND HORNSPERG HAVSE HAVSDORF SEINE ALTERS 56. IAHR DEM GOTT GNEDIG SEIN WOLLE.

Płyta nagrobna Marii von Puschel † 1580

Płyta nagrobna Marii von Puschel córki Johanna von Puschel, zmarłej w 1580 roku.

ANNO 1580 DEN . . . . . IST . . . . SELIGLICH VORSCHIEDEN DES EHRWIRDIGEN JOANNIS PVSCHELS . . . . . . TOCHTERLEIN DEM GOT GNEDIG SEIN.
U góry w lewym rogu wyryte imię Maria.

Płyta nagrobna NN dziewczynki

Płyta nagrobna NN dziewczynki, zmarłej zapewne pod koniec XVI wieku.

. . . . . . . . . . . DER IST VORSCHIDEN HERN LAVRENTIN HEINRICH . . . . . LIEBES TECHTERLEIN . . . . .

Płyta nagrobna NN dziecka

Wspaniała ale jakże zagadkowa płyta nagrobna dziecka z rodziny von Schellendorf. Po stronie ojczystej znajduje się jeszcze herb rodziny von Zedlitz. Ponad oraz u dołu znajdują się psalmy oraz modlitwy. Ale brakuje na tej płycie najważniejszego, a mianowicie informacji o zmarłej osobie. A boję się zadecydować, czy jest to chłopiec lub dziewczynka.

OW WOHL IST MIHR ICH LIGE VND SCHLAFE GANZ MIT FRIDEN DEN DV HERR HIELFST MIHR - PSALM 4

Der Verechte kömpt Zum friede vndt Ruhet in Seiner kammer. Efay am 56. Capitel

DER GERECHTE OB ER GLEICH ZEITLICH STTERB IST ER DOCHIN DER RVHE. SAPIENTIA 4

Pomnik

Umiejscowiony na ścianie kościoła pomnik ofiar pierwszej wojny światowej tj. z okresu 1914 - 1918

Fragmenty cmentarza

Fragmenty cmentarza ze starymi nagrobkami.

Płyta nagrobna Alexandrine von Schweinitz u. Krain † 1920

Płyta nagrobna umieszczona w murze cmentarnym Alexandrine Elisabeth Adelheid von Schweinitz u. Krain, zd. von Egloffstein, urodzonej 5 września 1844 roku a zmarłej 15 stycznia 1920 roku. Jej rodzicami byli: Friedrich Graf von und Egloffstein oraz Aleksandra Piotrowna von Davidoff. Jej mężem był Hans Thimotheus Julius Gottlob David Graf von Schweinitz u. Krain, który zawarł z nią związek małżeński w 1862 roku. Mieli jednego syna Hansa Friedricha Juliusa Vladimira Grafa von Schweinitz u. Krain.
U góry herby rodzin von Schweinitz u. Krain oraz von Egloffstein.

Płyta nagrobna Hansa Thimotheusa von Schweinitz u. Krain † 1879

Płyta nagrobna umieszczona w murze cmentarnym Hansa Thimotheusa Juliusa Gottloba Davida Grafa von Schweinitz u. Krain, syna Hansa Ernsta Friedricha Grafa von Schweinitz u. Krain oraz Melanie Gräfin von Schweinitz zd. Freiin von Troschke, urodzonego8 września 1838 roku w Sułowie a zmarłego 16 lutego 1879 roku w Jugowej. W 1862 roku ożenił się z Alexandrine Elisabeth Adelheid von Egloffstein. Mieli jednego syna Hansa Friedricha Juliusa Vladimira Grafa von Schweinitz u. Krain.
U góry herb rodziny von Schweinitz u. Krain.

Płyta nagrobna Melanie von Schweinitz † 1883

Płyta nagrobna umieszczona w murze cmentarnym Melanie Gräfin von Schweinitz zd.Freiin von Troschke, córki Karla Antona Ferdinanda von Troschke z Wojcieszowa oraz Julie Wilhelmine von Burghaus z Sułowa koło Milicza, urodzonej 21 sierpnia 1806 roku w Sułowie a zmarłej 13 maja 1883 roku także w Sułowie. 20 grudnia 1837 roku wychodzi za mąż za Hansa Ernsta Frederika von Schweinitz u. Krain, z którym miała syna Hansa Thimotheusa Juliusa Gottloba Davida Grafa von Schweinitz u. Krain.
U góry herby rodzin von Schweinitz u. Krain oraz von Troschke..

Płyta nagrobna Hansa von Schweinitz u. Krain † 1866

Płyta nagrobna umieszczona w murze cmentarnym Hansa Ernsta Friedricha Grafa von Schweinitz u. Krain, Freiherra von Kauder Majoratsherra z Jugowej, Królewskiego majora w stanie spoczynku, urodzonego 17 sierpnia 1795 roku w Godzieszówku a zmarłego 22 stycznia 1866 roku w Jugowej. Jego majorat obejmował Jugową, Kłaczynę, Wolbromek, Przyłęgów, Krajów oraz Gaj. 20 grudnia 1837 roku żeni się z Melanie von Troschke, z którą ma syna Hansa Thimotheusa Juliusa Gottloba Davida Grafa von Schweinitz u. Krain.
U góry herb rodziny von Schweinitz u. Krain.

Zamknij okno