Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Widok ogólny kościoła

Pierwotny kościół w tym miejscu był wzmiankowany w 1374 r. W obecnej postaci powstał prawdopodobnie na początku XVI w. Przebudowany i rozbudowany w XVIII w. Wtedy to powstała m.in. zakrystia. W 1804 r. od strony pd. dostawiono kaplicę.
Świątynia była remontowana m.in. w 1964 i 1973 r. Ostatnio na początku XXI w.
Do najcenniejszego wyposażenia należy renesansowa, drewniana, polichromowana ambona z 1585 r., ozdobiona postaciami ewangelistów. Ponadto, drewniane figury z ok. poł. XVI i XVIII w., ...

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit den Flachbildern der Verstorbenen:
  1) für den Ritter Geronimus Streit zu Eisdorf, + 1555,
  2) für seine Frau Margareta, + 1568; stecken mit dem unteren Drittel im Erdreich.
  3) Doppelgrabstein für zwei Knaben, um 1600, übertüncht.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

 • 1555. Streit, Geronimus zu Eisdorf.
 • 1568. Streit, Frau Marg. v.
 • 1677. Nostitz, Hel., verh. . . . . . .
 • 1799. Unverricht, Joh. Heinr. v., auf Eisdorf.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Płyta nagrobna dzieci Geronimusa von Streit i jego żony Margarety

Płyta nagrobna dzieci Geronimusa von Streit z Żelazowa oraz jego żony Margarety. Lecz nie pochodzi jak to opisuje Lutsch z około 1600 roku, bowiem Geronimus zmarł w 1555 roku a wówczas jego dzieci miałyby ponad pięćdziesiąt lat.
Brakująca część inskrypcji informuje nas pewnie o tym, iż są to jego synowie.

AL HIE LEIT BEGRABEN DER EDELE ERENFESTE GERONIMVS STREIT VON EISDORF . . . . . . . HERR DENEN GOT GENEDIG VND BARMHERTZIG SEI

Płyty nagrobne Geronimusa von Streit i jego żony Margarety

Bardzo zniszczone warunkami atmosferycznymi dwie płyty nagrobne, z których jedna dotyczy Geronimusa von Streit z Żelazowa a druga jego zony Margarety. Z pewnością w czasach Lutscha i Hoverdena, czyli ponad sto lat temu, płyty te były bardziej czytelne.

Płyta nagrobna Geronimusa von Streit † 1555

Bardzo zniszczona płyta nagrobna Geronimusa von Streit z Żelazowa, ubranego w strój rycerski, zmarłego w 1555 roku.

IN 1555 DEN DINSTAG NOCH LETARNEN . . . . . . . . GENADE

Herb rodziny von Streit

Płyta nagrobna Margarety von Streit † 1558

          

Bardzo zniszczona płyta nagrobna Margarety von Streit zd. von Redern, zmarłej w 1558 roku, żony Geronimusa von Streit z Żelazowa. U góry po stronie ojczystej umieszczony jest herb rodziny von Redern a po stronie macierzystej von Schellendorf.

ANNO 1558 DEN . . . . . . IN GOT VORSCHIEDEN . . . . . . . . GELASENE W. D.

Kapliczka słupowa

          
          

Kapliczka słupowa z brakującą dolną częścią słupa, umieszczona w murze kościelnym.

ANNO 1558 DEN . . . . . . IN GOT VORSCHIEDEN . . . . . . . . GELASENE W. D.

Zamknij okno