Kościół p.w. św. Michała Archanioła

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Jak już wiemy, pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1264 roku. O kościele parafialnym znajdujemy wzmiankę z regeście dziesięcinnym Gabriela von Rimini z 4 pażdziernika 1318 roku. Wówczas proboszczem był Mikołaj - rector ecclesie in Arnoldi villa (wieś Arnolda). Wg dokumentów kardynała Jana z 14 stycznia 1376 roku, kościół w Milikowicach wchodził z skłąd dekanatu świdnickiego. Kościół był wymurowany w drugiej połowie XIII wieku, w wieku XV przebudowany na styl gotycki, rozbudowany w XVIII wieku i przebudowany i 1891 roku. W 1969 i 1972 roku przeprowadzono renowację wnętrza i zmieniono pokrycie dachowe z dachówki na blachę, co okazało się fatalne w skutkach ponieważ dach przeciekał.
W latach 1999 i 2002 przeprowadzono remont kapitalny kościoła parafialnego w Milikowicach. Wymieniono porycie dachowe z blachy na dachówkę, przeprowadzono odwodnienie fundamentow przez drenaż i odprowadzenie wody deszczowej kanalizacją krytą. Dokonano renowacji elewacji wewnętrznej i zewnętrznej łącznie z wymianą stropu nad nawą kościoła. Całość pomalowano farbą silikatową. Koszty remontu kościoła pokryli parafianie oraz dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska.
Do parafii należy Stary Jaworów z kościołem Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z około 1200 roku, a w roku 1376 pojawiła się w źródłach istnienia kościoła parafialnego. Kościoł murowany wzniesiono około 1300 roku w stylu gotyckim. Kościół został przebudowany w XVIII wieku, a w XIX odrestaurowany. Konsekracja miała miejsce w 1726 roku. Od czasu kontrreformacji, kościół w Starym Jaworowie był kościołem filiarnym Milikowic.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Flachbildern der Verstorbenen 1) für einen Ritter † 1595. 2) für die Wittwe Herrn Samuel Schindels Dorothea † 1597. 3) für einen Ritter † 1602. 4) für einen Ritter. Uebertimcht.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -


Proszę o nadesłanie zdjęć wszystkich płyt nagrobnych.

Płyta nagrobna Dorothei von Schindel † 1597

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Dorothei von Schindel, żony Samuela von Schindel, zmarłej w 1597 roku

Płyta nagrobna rycerza z rodziny von Schindel † 1595

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN osoby w stroju rycerskim z rodziny von Schindel, zmarłej w 1595 roku

Płyta nagrobna rycerza z rodziny von Schindel

Widok ogólny płyty Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna NN osoby w stroju rycerskim z rodziny von Schindel, zmarłej na początku XVII wieku

Płyta nagrobna rycerza z rodziny von Schindel

Widok ogólny płyty Widok ogólny płyty

Płyta nagrobna NN osoby w stroju rycerskim z rodziny von Schindel, zmarłej na początku XVII wieku

Płyty nagrobne dzieci z rodziny Wentzig

Ogólny widok płyt

Płyta nagrobna Reinholda Wentzig, urodzonego 9 grudnia 1839 roku a zmarłego 9 stycznia 1858 roku oraz jego siostry Anny Wenzig, urodzonej 30 maja 1833 roku a zmarłej 26 marca 1848 roku.

Grobowiec NN rodziny

Ogólny widok płyt

Grobowiec NN rodziny, przedwojennego Milikowa.

Zamknij okno