Kościół p.w. św. Jadwigi

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół filialny p.w. Św. Jadwigi - Kapelle wzmiankowany był po raz pierwszy w 1268 roku jako filialny kościoła w Pełcznicy. Budowla obecna wzniesiona została w XIV wieku, restaurowana na przełomie XIX i XX wieku, remontowana w 1965 roku. Kościół jest murowany z kamienia, jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium, od południa dostawiona została kwadratowa wieża, w wyższych kondygnacjach przechodząca w ośmiobok, kryta hełmem. Budowla w całości kryta jest sklepieniem sieciowym (nawiązującym do sklepienia fary w Świdnicy - data na chórze 1517 r. podana w inwentarzu Lutscha może odnosić się do przesklepienia budowli). Fasada zachodnia zwieńczona jest późnogotyckim szczytem sterczynowym.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Flachbildern der Verstorbenen: 1) für Frau Ursula geb. Zedlizen von Bristu, Hausfrau des Hans Gelhorn + 1565. 2) für die zweite Frau desselben, Barbara geb. Ctzeschken + 1594. 3) für ihn selbst + 1613. 4) Quertafel für 6 seiner Kindlein. 5) für ein Kind des Baders und Wundarztes Herrn Hans Christoff Rerichfs in Parchwitz + 1663.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Proszę o nadesłanie zdjęć wszystkich płyt nagrobnych.

Płyta nagrobna Ursuli z d. Zeditz † 1567

Ogólny widok płyty

Napis wokół płyty: ANNO 1567 ...... GOTT VERSCHIDEN DIE EDLE TVCHSAM FRAW VRSVLA GEBORNE ZEDLITZEN VON BRISTU ..... EDLER HANS GELHORNS ZV KVNZENDORF ELIGLICHE HAVSFRAW DGG.

Płyta nagrobna Ursuli von Gelhorn z d. von Zedlitz, pierwszej żony Hansa Gelhorna z Mokrzeszowa. Na płycie są cztery herby. Lewy górny to rodziny von Zedlitz, prawy górny należy do rodziny von Seidlitz, lewy dolny to herb rodziny von Schweinichen a prawy dolny należy do rodziny von Salisch.

Płyta nagrobna Barbary, drugiej żony Hansa von Gelhorn † 1594

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Barbary von Gelhorn z d. Ctzeschken, drugiej żony Hansa von Gelhorn z Mokrzeszowa. Na płycie także znajdują się cztery herby, z których dwa potrafiłem okreslić a mianowicie: prawy górny należący do rodziny von Ctzeschken oraz prawy dolny do rodziny von Zedlitz.

Płyta nagrobna NN dziewczynki

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN dziewczynki, prawdopodobnie córki Hansa von Gelhorn z Mokrzeszowa. Płyta pomalowana jest farbą olejną.


Zamknij okno