Kościół p.w. św. Mikołaja

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Gotycki kościół św. Mikołaja z 1335 r. (rzadki przykład kościoła dwunawowego) w miejscu drewnianego kościółka wzmiankowanego już w 1243 r. w registrze nuncjusza Galharda. Najstarsze fragmenty budowli pochodzą z około połowy XIV w. (1335 r.?). W 1491 roku kościół był przebudowany, na sklepieniu znajdowała się inskrypcja odnoszącą się do prac z 1522 prowadzonych przez Jakuba Droschiusa. Kościół częściowo zniszczony został przez pożar w 1834 roku, odbudowany w latach l838-I855, po zniszczeniach wojennych restaurowany w 1946 i 1968 roku.Budowla jest orientowana, założona na planie prostokąta z prostokątnym prezbiterium. Do ściany zachodniej dostawiona została czworoboczna wieża.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den flacherhabenen Bildnissen der Verstorbenen in Lebensgröße 1) Herrn Hans von Tzedlitz † 1540 und seine Frau Elisabeth geborene Seidlitz. 2) für Melchior von Zedlitz auf Wilkau und seine Frau Ursula geborene Schelndorff † 1560. 3) für Frau Ursula Zedlitz auf Wilkau geborene Schenckrin von Marschwitz † 1567 und 4) ihren Gemahl Stenzel von Zedlitz † 1570. 5) für Frau Susanna Schiebitzin, Hausfrau des Prittwitz von dem Burglehen Großpitterwitz † 1619.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Proszę o nadesłanie zdjęć płyt nagrobnych znajdujących się w kościele i jego obrębie

Płyta nagrobna Susanny von Prittwitz † 1619

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Susanny von Prittwitz z d. Schiebitz, żony pana lennego na Piotrowicach, zmarłej w 1619 roku przeżywszy 33 lata i 4 tygodnie.

Płyty nagrobne wewnątrz kościoła

Ogólny widok płyt wewnątrz kościoła

Płyta nagrobna Ursuli von Zedlitz † 1567

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Orsali (Ursuli) von Zedlitz z Wilkowa z d. von Schenck z Marszowic, żony Stenzela von Zedlitz, zmarłej w 1567 roku

Płyta nagrobna Stenzela von Zedlitz † 1570

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Stenzela von Zedlitz z Wilkowa, zmarłego w 1570 roku

Płyta nagrobna Hansa von Zedlitz † 1570 oraz jego żony Elisabeth

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Hansa von Zedlitz, zmarłego w 1540 roku oraz jego żony Elisabeth z d. Seidlitz

Płyta nagrobna Melchiora von Zedlitz oraz jego żony Ursuli † 1560

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Melchiora von Zedlitz z Wilkowa oraz jego żony Ursuli z d. Schelndorff zmarłej w 1560 roku


Zamknij okno