Kościół p.w. Wszystkich Świętych

Od 1810 r. Strzelce należały do klasztoru Kanoników Regularnych we Wrocławiu. O kościele parafialnym po raz pierwszy dowiadujemy się z regestu dziesięcinnego nuncjusza Galharda z 1335 r. Kościół parafialny znajdujący się we wsi Strelicz zaliczany był do składu parafii dekanatu świdnickiego. Obecny kościół parafialny wzniesiony na pocz. XIV w. w stylu wczesnogotyckim był restaurowany w latach 1603 i 1885. Murowany z kamienia łamanego, jednonawowy, z prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Na ścianach zachowały się malowidła przedstawiające sceny biblijne z ok. 1360 r., odkryte w 1905 r. Na ścianie tęczy widnieją postacie czterech proroków, świętego Michała oraz strącenie potępionych do piekieł. W kościele zachowały się również figury: Matki Boskiej Bolesnej z poł. XVI w., Anny Samotrzeciej z pocz. XVI w. i Marii Magdaleny z I poł. XVI w. (konsekrowane w 1969 r.). W 1958 r. przełożono pokrycie dachowe, w 1972 r. przeprowadzono remont wieży i elewacji zewnętrznych. Od 1899 r. działały tu siostry elżbietanki prowadząc ambulatoryjną opiekę nad chorymi. Po II wojnie światowej na teren parafii przybyła ludność pochodząca z okolic Czortkowa i Buczacza. Zastała ona plebanię i kościół dość znacznie uszkodzone. Kościół bardzo szybko odremontowano. Natomiast plebanię władze administracyjne nakazały rozebrać, a znajdujące się w niej księgi parafialne i bogaty zbiór biblioteczny przekazano na makulaturę. Starania o pozyskanie placu pod budowę nowej plebanii zakończyły się sukcesem w 1965 r. Plebanię wybudowano w 1968 r.

Cmentarz

Fragmenty cmentarza dawnych mieszkańców Strehlitz z nagrobkami, ich częściami oraz płytami nagrobnymi złożonymi pod ogrodzeniem w formie lapidarium.

Nagrobek dziecięcy

Przepiękny nagrobek prawdopodobnie dziecka z figurą anioła, opartego o krzyż i tarczą u dołu po lewej stronie z napisem "Geliebt Beweint und Unvergessen" czyli Kochany Opłakany i Niezapomniany a w prawej ręce trzymającego makówki.

Nagrobek dziecka o imieniu Christa

Nagrobek dziecka o imieniu Christa urodzonego 22 listopada 1934 roku a zmarłego 17 listopada 1937 roku w wieku 3 lat, z płaskorzeźbą na której anioł trzyma w objęciach małe dziecko.

Nagrobek Josefa Elsnera † 1886

Nagrobek tutejszego proboszcza i arcykapłana Josefa Elsnera, urodzonego 23 stycznia 1810 roku a zmarłego 29 sierpnia 1886 roku.

Nagrobek Alfonsa Glaubitz † 1922

Nagrobek właściciela ziemskiego Alfonsa Glaubitz, urodzonego 18 lutego 1874 roku a zmarłego 8 maja 1922 roku.

Grobowiec rodziny Langner

Grobowiec - miejsce spoczynku rodziny Langner - Ruhestätte der Familie Langner

Nagrobek Karla Schöbel † 1916

Nagrobek mistrza krawieckiego Karla Schöbela, urodzonego 19 sierpnia 1855 roku a zmarłego tragicznie w nieszczęśliwym wypadku 4 czerwca 1916 roku.

Fragment epitafium † 1671

               

Fragment ułamanego epitafium a właściwie jego dolna część z bardzo niewyraźnym napisem inskrypcyjnym informującym, że osoba ta zmarła 19 października 1671 roku w wieku 64 lat. U doły wyryty duży herb.

Medalion

               

Medalion z głową kobiety a właściwie dziewczyny z rozpuszczony włosami stanowiący zapewne część płyty nagrobnej lub epitafium.

Zamknij okno