Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej

Późnogotycki kościół w otoczeniu dawnego cmentarza, ogrodzonego kamiennym murem z dzwonnicą.
Historia
1274 r. - wzmianka o pierwszym kościele w Szymanowie.
1498 r. - budowa kościoła.
1618-1648 r. - zniszczenia podczas wojny trzydziestoletniej.
1680 r. - odbudowa prezbiterium.
1886 r. - remont wnętrza.
1945 - 1968 r. - używany jako magazyn nawozów.
1968 r. - remont.
1999 r. - remont.

Opis
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej znajduje się w północno-wschodnim krańcu wsi Szymanów. Pierwszy kościół w Szymanowie wzmiankowano w 1274 r. Obecny wzniesiono w 1498 r. na miejscu wcześniejszego drewnianego. Zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej, odbudowany w 1680 r. Po zawaleniu się dzwonnicy pod koniec XVII w., nową wzniesiono w północnym przebiegu muru otaczającego teren kościelny wraz z cmentarzem. Remont wnętrza przeprowadzono w 1886 r. Po 1945 r. kościół wykorzystywano jako magazyn nawozów. Od 1968 r. ponownie służy do celów religijnych.
Kościół bezwieżowy. Bryła składa się z prostokątnej nawy i prostokątnego prezbiterium, które od pn. wsparte jest dwoma masywnymi skarpami. Obok nich gotycki portal, zamurowany. W elewacji zewnętrznej kościoła wmurowane kamienne epitafia całopostaciowe z XVI w. Od pd. zakrystia kryta dachem pulpitowym, w jej ścianie dwie wnęki sklepione ostrołukowo. Dachy dwuspadowe, kryte dachówką ceramiczną. W prezbiterium sklepienie krzyżowo-żebrowe.
Wokół kościoła znajduje się dawny cmentarz (ob. nieużytkowany), z nielicznie zachowanymi nagrobkami: grobowiec otoczony kutą kratą, fragmenty dawnych płyt nagrobnych, w tym późnogotyckiej. Uwagę zwraca kapliczka słupowa z 1498 r.
Cmentarz otoczony jest kamiennym murem na rzucie zbliżonym do okręgu.
W północnym przebiegu muru, po jego wewnętrznej stronie murowana dzwonnica z początku XVIII w., nakryta dwuspadowym dachem krytym dachówką ceramiczną.
Na wyposażenie składa się barokowy ołtarz główny z obrazem św. Jadwigi Śląskiej, barokowa ambona i obrazy olejne.
Kościół zazwyczaj zamknięty, możliwość oglądania z zewnątrz bez ograniczeń.

  • Tekst pochodzi ze strony Zabytek.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße für:
    1) Frau Magareta W . . . + 1565, übertüncht.
    2) Herrn Christoph von Tzschirschke auf Ullersdorf + 1603.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyta nagrobna Christofa von Tzschirschke † 1603

Płyta nagrobna Christofa von Tzschirschke z Modlęcina, zmarłego w 1603 roku. Wokół postaci zmarłego znajdują się cztery herby.

Płyta nagrobna Margarety von Waldau † 1565

Płyta nagrobna Margarety von Waldau, zmarłej w 1565 roku. Wokół postaci zmarłej znajdują się cztery herby. Po stronie ojczystej rodzin von Waldau i von Zedlitz a po stronie macierzystej von Schindel i nierozpoznany.
Niezrozumiałym jest fakt aby Hans Lutsch nie znał podstawowych herbów, które najczęściej występowały wówczas na Śląsku.

Epitafium NN osoby

Epitafium NN osoby ze złuszczoną w większości płytą inskrypcyjną. U dołu po lewej stronie zachował się herb rodziny von Warnsdorf.

Kapliczka słupowa z 1498 roku

Kapliczka słupowa z 1498 roku z wyrytym imieniem Hans oraz herbem. Wewnątrz figurka Matki Boskiej, już teraźniejsza.

Cmentarz

Fragment dawnego cmentarza z zachowany grobowcem NN rodziny.

Kapliczka słupowa

Kapliczka słupowa z zachowanym ale ledwo widocznym wewnątrz malunkiem Matki Boskiej.

Zamknij okno