Kościół p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ogólny kościoła

Wzmiankowany w 1372 r., w obecnej postaci został wzniesiony w latach 1827-1829, być może na miejscu świątyni poprzedniej. Budowany z kamienia, jednonawowy, z wydzielonym prezbiterium. We wnętrzu zachowała się kamienna chrzcielnica z końca XVI w., renesansowa ambona z ok. 1620 r. i barokowy ołtarz główny.
Epitafia wmurowane w ściany zewnętrzne kościoła parafialnego św. Jana Apostoła i Ewangelisty stanowią jeden z najcenniejszych na Dolnym Śląsku zbiorów epitafiów. Na płytach wizerunki przedstawicieli rodów - panów na Grodnie i Rusinowej. Pochowanych w krypcie starego kościoła . Zachwyca mistrzowska ręka rzeźbiarza.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit den Flachbildern der Verstorbenen:
  l) für ein zehnjähriges Mädchen, Jungfrau Anna von Logau auf Kunsberg † 1577.
  2) für Jungfrau Margreta geb. Cedtritzin von Reußendorf † 1601.
  3) für Jungfrau Eva, Tochter Herrn Hans von Czettritz auf Reußendorf † 1619.
  4) für diesen selbst † 1619.
  5) für seine Hausfrau † 1633.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

 • 1577. Logau, Anna v., Kind.
 • 1601. Zetritz, Jungfrau Anna.
 • 1619. Zetritz, Hans v., auf Reussendorf u. Waltersdorf.
 • 1619. Zetritz, Jungfrau Eva v.
 • 1633. Zetritz, Frau Hedwig, auf Reussendorf.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Płyta nagrobna Anny von Logau † 1577

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Anny von Logau, zmarłej w wieku 10 lat w 1577 roku, córki pana na Grodnie i Dziećmorowicach.

Płyta nagrobna Margrety von Czettritz † 1601

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Margrety von Czettritz z Rusinowej, zmarłej 13 lutego 1601 roku.

ANNO 1601 DER 13 FEBRVARI IST IN WAREN BERENTNVS VND ANRVFVNG VNSERS HERN IHESV CHRISTI SELIG VND VORSCHIEDEN . . . . . WOLEDLE . . . . . . IVNGFRAW MARGRETA GEBORNE CEDTRITZIN VON REVSSENDORF LIGET ALHIER BEGRABEN

Płyta nagrobna Barbary von Czettritz † . . . . . .

               

Płyta nagrobna Barbary von Czettritz und Neuhaus z Rusinowej, zmarłej na początku XVII wieku. Była ona siostrą Margarety. Płyta została wykonana przez tego samego kamieniarza co jej siostry i w tym samym czasie, stąd na płycie brak jest dat oraz wieku zmarłej.
Co ciekawe, nie wspomina o niej ani Hans Lutsch w swoim opracowaniu, ani Hoverden w inwentaryzacji.

ANNO 16. . . . . DEN . . . . . . . . . IST IN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFEN DIE EDLE EHRENTVGENTREICHE . . . . . . BARBARA GEBORNE CZETTRITZIN VND NEVHAVS VND REVSSENDORF . . . IHRES ALTERS DEM GOTT DNADE AMEN

Płyta nagrobna Evy von Czettritz † 1619

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Evy von Czettritz z Rusinowej, zmarłej w wieku 15 lat i 27 tygodni, 26 czerwca 1619 roku.

Phil. I.
Christus in mein leben
sterben ist mein Gewinn

Anno 1619 den 26 Juny Ist in Gott Seelig Enttschlaffe die Edle Vielehrntugendreiche . . . . . ivngfraw Eva . . . . . . Ihres alters 15 Jahr vnd 27 woche Der Gott genade.

Po lewej stronie znajdują się herby ojczyste: von Czettritz, von Schweinitz, von Mülheim i von Reibnitz. Po prawej stronie znajdują się herby macierzyste, z których odczytałem najwyższy czyli von Czettritz.

Płyta nagrobna Hansa von Czettritz † 1619

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Hansa von Czettritz z Rusinowej, zmarłego w wieku 49 lat 1 lutego 1619 roku.

Im jahr Christi 1619 den 1. February ist im Herzen Selig Entschlaffen Der Edle Ehrnveste vnd Wolbenambte . . . . . . Revssendorf vnd Wallerßdorff Seiness Alterß 49 Jahr dem Gott G:

Po lewej stronie znajdują się herby ojczyste: von Czettritz, von Mülheim, von Reibnitz i von Schindel. Po prawej stronie znajdują się cztery herby macierzyste, z których najwyżej to von Schweinitz. Pod nim von Reibnitz, a pozostałych dwóch nie rozszyfrowałem.

Płyta nagrobna żony Hansa von Czettritz † 1633

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna żony Hansa von Czettritz z Rusinowej, zmarłej w wieku 59 lat 20 maja 1633 roku.

Płyta nagrobna pastora Christopera Ruptori

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Friderica Flaschnera ze Świdnicy czyli inaczej Christopera Ruptori.

CHRISTPER RUP[TORI SACR
AM FRIDERIC FLASCHNER SVIDNIC
REVERET CLARISS VIROR:
HENOCHI BARTIST PASTORIS
JOH. FLASCHN. ARCHIDIAC. IBID
HUIUS FILIUS ILLID SOENER
SERENISS. COMITUM: AB HOHEN
ZOLLERN. INARCE. KUNSBERGA
CONCIONATOR AULIC US
HUIUS PRIMUM. DE IN PATRIAE SVIDN
MOX HUIUS ITERUM. ET. VICIN.
ECCLESIAR. PASTOR. FIDELISS.
UNIUS. LEGITIME. DUCTAE. UXORIS
MARITUS. CHARISS.
FILIOR. V. FILIAR. PARENS. FELICISS.
AUDITORIB. SUIS. ET. BONIS. OMNI. BOBEBXI
MIA SANIMI DOTES FIDEIS ET VITAE SIN
CER ITATEM GRATISS. DESIDERATISS
DOMINO VITAE ITA JUBENTE

Płyta nagrobna z 1684 roku

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna, an której zapisane są dwa nazwiska: Georga Patfriedßa von Eben, zmarłego w 1684 roku oraz pastora Johanna Christopha Frantza.

Epitafium Frantza von Waldau oraz jego żony Charlotte

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium Frantza Georga von Waldau, zmarłego 20 kwietnia 1741 roku oraz jego żony Erdmuth Charlotte zd. von Felden, zmarłej w 1725 roku. U góry epitafium znajdują się dwa rodzinne herby: po lewej von Waldau oraz po prawej von Felden.

Zamknij okno