Kościól p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego powstał ok. 1600 r. dla potrzeb ewangelików. Najciekawszym elementem świątyni do dzisiejszego dnia pozostają częściowo zachowane sgraffitowe dekoracje elewacji południowej Wewnątrz zachował się m.in. gotycki, drewniany, polichromowany tryptyk z ok. 1430 r., renesansowa, kamienna chrzcielnica z 1593 r., drewniana ambona z 1640 r. z postaciami ewangelistów oraz drewniany, polichromowany kartusz herbowy z 1728 r. Kościół i dawny cmentarz otacza mur z czasów budowy świątyni.

Tekst oraz zdjęcia pochodzą z portalu Wratislaviae Amici

Epitafium Kunegundy Elisabeth von Sehrr † 1671

Ogólny widok epitafium

Epitafium Kunegundy Elisabeth von Sehrr z d. von Czettritz, zmarłej w 1671 roku, córki Georga Oswalda von Czettritz und Neuhaus oraz Anny Eleonore z d. von Reibnitz. Po lewej i prawej stronie części inskrypcyjnej znajdują się cztery herby przodków. Po lewej przodkowie ze strony ojca: górny - von Czettritz a dolny - von Rothkirch. Po prawej przodkowie ze strony matki: górny - von Reibnitz a dolny - von Debschütz.

Inskrypcja:

"Ich Starbe das du Lebest"

I.N.I.
Dieser Grentzstein
der Zeit i Ewigkeit
ernevert das Gedachtnus
Der Hochedlen Gebornen
Frauen
Kunigunda Elisabeth Geb. Czettritz
Des Hochedelgebornen Gestrengen
Herren
Hans Carl von Sehrr
auf Oberadelsbach Libersdorf Lasig u. Gottsberg
Auszerwehlteste Eheliebste
Nachdem Sie 17. Jahr 35. Wochen in der Welt
Ein Jahr und 27. Wochen in der Ehe
Als ein ein unvergleichlich Beyspiel
Einer Frömen und Tvgendvollkommenen Frauen
Gelebet
Gieng nach Genesung eines Tochterheus
Im Jahr 1671 den 23. August
Aus Ihrem Sechswochenbette
Im Glauben Frölichgen Himmel

Ich werde wieder leben


"Umarłam, abyś ty żyć mogła"

Ten kamień nagrobny
na czas obecny i na wieczność
niech upamiętnia, Najszlachetniejszą Panią
Kunegundę Elżbietę z domu Czettritz
Najukochańszą żonę, Wielce szlachetnego Pana
Hansa Karola von Sehrr
Właściciela Górnej Strugi, Lubomina i Botlsbergu.
Moja Żona przeżyła na tym świecie 17 lat i 35 tygodni,
Z czego przez rok jeden i 27 tygodni
Była moją ukochaną Małżonką.
Była wzorem Niewiasty pobożnej i cnotliwej
Po urodzeniu córeczki, jeszcze sześć tygodni na łożu boleści przeżywszy,
Odeszła od nas, Roku pańskiego 1670, 13 sierpnia.
Do wiecznej chwały w Niebie.

"Będę znów żyła"

Epitafium Christiana Möller † 1627

Ogólny widok epitafium

Inskrypcja:

"Nauczyciele będą jaśnieć jak blask nieba" Dn (12,3)

W głębokim grobie leży czcigodny i uczony Pan Christian Möller,
przez 15 lat służący wiernie tutejszemu kościołowi Chrystusa.

Zamienił łagodnie te doczesne życie
w roku 1627, 17 lutego na życie wieczne w niebie
i został pochowany 25 tego samego miesiąca (w wieku 40 lat)
ze wszystkimi honorami w matce ziemi.

Niech jego dusza będzie na wieki zbawiona.


Zamknij okno