Kościół p.w. Michała Archanioła

Barokowy kościół p.w. św. Michała Archanioła został wybudowany w latach 1700-1702 w miejsce drewnianego, który spłonął w 1666 r. Budulcem był kamień i cegła. Do 1810 r. pieczę nad nim miało opactwo lubiąskie potem księża diecezjalni. W 1945 r., podczas przemarszu wojsk radzieckich, pijany czerwonoarmista pociskiem zapalającym uszkodził wieżę kościoła, która runęła na strop. Odbudowa kościoła trwała do 1959 r. Głównym jej inicjatorem był ks. Józef Bełch. W trakcie mozolnej odbudowy, nie udało się ocalić nagrobków przedwojennego cmentarza otaczającego kościół, zachował się jedynie grób przedwojennego proboszcza.

Kościół parafialny w Smogorzowie Wielkim po raz pierwszy wzmiankowany był w dokumencie wydanym w roku 1295. Z treści tego dokumentu wynika, iż proboszcz tutejszego kościoła zwracał się do biskup wrocławskiego z prośbą o zwolnienie go z posługi z powodu podeszłego wieku. Po tym fakcie proboszczem parafii w Smogorzowie mianowany został archidiakon z Głogowa Miroslaus. W tym samym czasie prawo patronackie nad kościołem objął klasztor w Lubiążu. Obecny kościół jest obiektem barokowym. Wzniesiony został za panowania opata Ludwiga Baucha, w latach 1700-1702. Zniszczony w 1945 roku, odbudowany w latach 1956-1958, remontowany w 1977 roku. Jest to duża kubiczna, murowana jednonawowa budowla, z wieżą od zachodu, z kruchtą od północy i zakrystią od południa, nakryta dachem dwuspadowym, z sygnaturką na kalenicy i ozdobnym cebulastym hełmem z latarnią na wieży. Wnętrze pokrywa czteroprzęsłowe sklepienie kolebkowe z lunetami na gurtach spływających na przyścienne pilastry. Zachowało się barokowe wyposażenie z pierwszej połowy XVIII wieku.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabstein für den Knaben Friedrich Moschtzelitz + 1585; mit der Figur Verstorbenen in Lebensgröße, verwittert.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Płyta nagrobna Fridricha von Motschelnitz † 1585

               
               
               
               
               
               

Płyta nagrobna Fridricha von Motschelnitz (pisownia na płycie Moscheliz) syna Bartela von Motschelnitz z Radeczy (pisownia na płycie Moschtzlitz), zmarłego w 1585 roku. Wokół postaci zmarłego cztery herby rodzinne. Po stronie ojczystej są to von Motschelnitz i von Runge a po stronie macierzystej von Mohl oraz von Braun.

Bardzo dziękuję Danucie Szybińskiej-Juszczuk za odczytanie tych herbów.

Nagrobek Augustina Bergler † 1938

               

Nagrobek byłego proboszcza tutejszej parafii Augustina Bergler, urodzonego 31 października 1849 roku a zmarłego 26 listopada 1938 roku. Jest to jedyna pozostałość po dawnym cmentarzu ewangelickim.

Kapliczka

               
               

Kapliczka Madonny z Dzieciątkiem.

Zamknij okno