Cerkiew prawosławna św. Dymitra Sołuńskiego (dawny kościół ewangelicki).

Widok ogólny kościoła Widok ogólny dzwonnicy

Pierwsze nabożeństwo odprawił ks. Atanazy Sławiński w 1949 roku, który doprowadził do otwarcia parafii. Świątynią jest murowany, dawny kościół ewangelicki zbudowany w XIX wieku. W umieszczonym w oknie prezbiterium witrażu, przedstawiającym Chrystusa Pantokratora, widnieje rok 1876. Obok świątyni stoi dzwonnica z 1696 roku. Była bardzo zdewastowana. Dzięki staraniom proboszcza udało się ją w całości wyremontować. Własne, niewielkie fundusze, parafia w całości przeznacza na remonty świątyni

Dawny cmentarz ewangelicki

Widok ogólny grobu Widok ogólny grobu

Groby na dawnym cmetarzu ewangelickim.Po lewej - groby otoczone żeliwnym ogrodzeniem. Po prawej - grób z przepięknie wykonanym żeliwnym krzyżem.

Nagrobek Marii Balzer † 1930

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Marii Balzer, urodzonej 12 czerwca 1860 roku a zmarłej 6 lipca 1930 roku.

Nagrobek Roberta Schönfelda † 1918

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Roberta Schönfelda, urodzonego 22 stycznia 1887 roku a zmarłego 25 kwietnia 1918 roku.

Hier
ruht in Gott
unser geliebte
Gatte und Väter
Robert Schönfeld
geb. 22. Januar 1887
gest. 25. April 1918

Wenn Liebe könnte Wunder
tun und Tränen Tote wecken
Dann würde dich gewiß nicht
hier die kühle Erde decken
Ruhe sanft !

Tutaj spoczywa w Bogu nasz ukochany małżonek i ojciec Robert Schönfeld.
Jeśli miłość mogłaby dokonać cudów i budzić łzy zmarłą potem osłaniałby cię pewnie tutaj to ziemia nie ochładza

Oryginalny tekst wiersza brzmi trochę inaczej: Wenn Liebe könnte Wunder tun und Tränen Tote wecken, dann würde Dich, geliebtes Herz, noch nicht die kühle Erde decken. Co w tłumaczeniu na polski przedstawia się następująco: Jeśli miłość mogłaby dokonać cudów i łzy zmarły, potem stawałby się budzić cię, kochane serce, jeszcze nie przykrywać chłodną ziemią.

Zamknij okno