Kościół p.w. Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ogólny kościoła Widok wnętrza kościoła

Kościół we wsi miał powstać na początku XIV wieku. Konrad i Michał mieli być jednymi z pierwszych proboszczów w Ciepłowodach. W 1507 roku kościół przechodzi pod władzę proboszcza z Niemczy. Reformacja nie ominęła ziem należących do panów na Ciepłowodach. Protestanci przejmują kościół w roku 1534 i zajmują go przeszło sto lat. Przez kolejne lata kościół wędrował z rąk do rąk, raz zajmowali go katolicy raz protestanci. Wojna trzydziestoletnia przyniosła zniszczenia we wsi, nie ominęła kościoła. Tak jak podczas wojny trzydziestoletniej, tak samo podczas okresy wojen napoleońskich wieś i kościół ucierpiał z powodu zawieruchy wojennej. Francuzi mieli spalić kościół w roku 1808. Po II Wojnie Światowej kościół w roku 1946 otrzymali katolicy, w tym samym roku nastąpiło jego poświęcenie. Od tamtego czasu kościół oraz parafia jest pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP.
Kościół w Ciepłowodach jest orientowany, murowany, jednonawowy, z węższym wydłużonym prezbiterium zakończonym trójbocznie i oskarpowanym. Posiada zakrystię od południa i kaplicę od północy pochodzącą z XVIII wieku, oraz wieżę od zachodu nakrytą cebulastym hełmem z latarnią. Sam kościół nakryty jest dachem dwuspadowym. Nad prezbiterium znajduje się sklepienie krzyżowo-żebrowe, a nad nawą stary, płaski drewniany strop będący rzadkością w naszych kościołach. Świątynia była remontowana w latach 1867 – 1963 oraz w latach 1974 – 1975.

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

  • 1535. Seidlitz, Georg, auf Tepelwude.
  • 1555. Seidlitz, Hartwig v., auf Tepelwude.
  • 1557. Seidlitz, Caroline.
  • 1562. Seidlitz, Anna v.
  • 1607. Rothkirch, Wolfram v., der Eitere, auf
  • 1629. Brauchitsch, Barb., verh. Rothkirch.
  • 1714. Seidlitz, Joh. Sigm. v., Landeseltester.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Płyta nagrobna Samuela Hilschera † XVI w.

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Samuela Hilschera, syna Martinusa Hischera, zmarłego w XVI wieku.

Płyta nagrobna NN dziecka † XVI w.

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN dziecka, zmarłego w XVI wieku, znajdująca się w murze kościoła.

Epitafium Joachima von Seydlitz † 1714

Ogólny widok epitafium

Epitafium Joachima Siegemunda von Seydlitz, pana na Ciepłowodach, urodzonego 30 czerwca 1856 roku a zmarłego 22 marca 1714 roku. Żoną jego była Anna Sophia zd. von Rothkirch.

Epitafium NN osób

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium NN osób, na lewym słabo widoczna data 1648 a na prawym 1619.

Epitafium córek Johanna i Kunigunde Baudis

Ogólny widok epitafium

Epitafium poświęcone dwóm córkom Johanna Lorenza Baudis - pastora i jego żony Kunigunde Margareth zd. Kerger tj. Johannie Sophii, zmarłej w 1710 roku mając zaledwie 1 rok i 6 tygodni oraz Johannie Kunigunde, zmarłej także w 1710 roku w wieku 2 lat, 37 tygodni i 2 dni.

Epitafium Heleny Soybir i Johanna Hellera

Ogólny widok epitafium

Epitafium Heleny Soybir zd. von Steinsdorf, urodzonej 9 listopada 1715 roku a zmarłej 25 stycznia 1764 roku oraz pastorowi Johannowi Georgowi Heller, zmarłemu 29 października 1766 roku.

Epitafium Gottfrieda Schätzel i jego żony Marii

Ogólny widok epitafium

Epitafium Gottfrieda Schätzel, urodzonego 7 stycznia 1737 roku a zmarłemu 5 lutego 1807 roku oraz jego żony Marii Elisabeth zd. Hamerl, zmarłej 3 lipca 1810 roku.

Epitafium Antoinette von Pfeil † 1816

Ogólny widok epitafium

Epitafium Antoinette von Pfeil zd. von Reppert, urodzonej 2 września 1774 roku a zmarłej 6 stycznia 1816 roku.

Grobowiec rodziny Mikesky

Ogólny widok grobowca
Ogólny widok płyty

Grobowiec rodziny Mikesky. Ze wspaniałego grobowca, gdzie było pięć płyt nagrobnych, pozostała tylko jedna, poświęcona Johannowi Friedrichowi Mikesky, urodzonemu 15 września 1796 roku a zmarłemu 1 października 1863 roku.

Kaplica grobowa

Ogólny widok kaplicy

Kaplica grobowa.

Herb rodu von Seydlitz

Ogólny widok herbu

We wschodnim murze kościoła trafiamy na wmurowany herb rodu von Seydlitz, w polskim herbarzu zwany "Korzbok". Przedstawia on trzy ryby (karpie) zwrócone głowami w lewo. Nad tarczą był jeszcze hełm zwieńczony złota koroną a nad nimi dwie skrzyżowane kopie i dwa rogi bawole. Pierwotna kolorystyka - naprzemiennie biało-czerwona. W dziejach rodu można odnaleźć informację o umieszczeniu herbu w Ciepłowodach - " w 1512 r. we wschodnią ścianę kościoła zostaje wmurowany herb "Korzbok" ( trzy ryby jedna nad drugą). Pod nim napis "Anno Domini MCCCCCXII Hertwig Seydlitz 1512".

Zamknij okno