Kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół filialny MB Różańcowej, obecny, gotycki, wzniesiono w końcu XIII w., przebudowano w XVII w., zbarokizowano w XVIII w., powiększono o wieżę w końcu XIX w. Częściowo uszkodzony w 1965 r. został odbudowany w 1967 r. Orientowany, murowany, jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowym z wieżą od zachodu. Od południa w nawie wczesnogotycki portal kamienny, we wnętrzu barokowa ambona z pocz. XVIII w. i trzy płyty nagrobne z XVI w.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabstein mit dem Wappen der Cesslawitz d. i. Brockut; Inschrift: Jakobvs Hic Sp in Majuskeln. Jetzt in Silbitz.
 • Grabstein für den Ritter Hans Unwürde von Neuhaus + 1554 mit dem Flachbilde des Verstorbenen in Lebensgröße; leider übertüncht.
 • Epitaph für Herrn Friedrich von Logau + 1615 und seine Hausfrau + 1604; Aufbau aus Sandstein nach der Grundform; die seitlichen Endigungen bestehen in Greifartigen Bildungen wie am Schröder'schen Epitaph der Nicolai-Kirche zu Brieg von 1633.
- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1889. -

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

 • 1554. Unwürde, Hans, von Neuhaus.
 • 1570. Hof-Schnorbein, gb. Eva Sommerfeldin. (15 . .)
 • 1570. Hof-Schnorbein, Heinr., von Oglitz, und Frau.
 • 1574. Seidlitz, Hans v., von Kapsdorf zu Siegrot.
 • 16 . . Tscheschin, verh. Stosch.
 • 1604. Stosch, Dan. v., von Nieder-Johnsdorf.
 • 1604. Stosch, Samuel v., auf Ober-Johnsdorf.
 • 1604. Tschechin, ihr Gemahl Frdr. v. Logau, auf BruktJ
 • 1604. Tschechin, Anna, und 1615.
 • 1611. Unwürde, Hedw. v., verh. Korckwitz,
 • 1613. Unwürde, Eva, verh. Stosch.
 • 1616. Reichenbach, Heinr. v., und Pitzschen.
 • 1619. Korckwitz, Hans v.
 • 1619. Seidlitz, Georg Frdr. v., Kind.
 • 1621. Peterswalde, Hans v., und Mittel-Peilau etc.
 • 1623. Renspurgk, Leonh. v., und Glofenau,
 • 1658. Seilitz, Eva Cath. v.
 • 1682. Zolicofer, Anna Eleon., verh. Logau.
 • 1712. Vippach, Anna, gb. v. Tschirsky.
 • 1712. Vippach, Julian Heinr. v., und Frau.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Płyta nagrobna Hansa Unwürde von Neuhaus † 1554

Widok ogólny płyty Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna Hansa Unwürde von Neuhaus w zbroi rycerskiej, zmarłego w 1554 roku.

Epitafium Heinricha Hof Schnorbeina von Oglitz i jego żony Evy

Widok ogólny epitafium Widok fragmentu epitafium

Epitafium Heinricha Hof Schnorbeina von Oglitz, zmarłego w 1570 roku oraz jego żony Evy zd. von Sommerfeld, zmarłej w XVI wieku. Widocznie ona była fundatorką tego epitafium gdyż nie ma daty rocznej jej śmierci.

Epitafium Friedricha von Logau i jego żony

Ogólny widok epitafium

Epitafium Friedricha von Logau, zmarłego w 1615 roku oraz jego żony zmarłej w 1604 roku.

Płyty nagrobne we wnęce kościoła

Ogólny widok płyt nagrobnych

Cztery płyty nagrobne umieszczone we wnęce oraz przed nią na zewnątrz kościoła.

Płyta nagrobna Heinricha von Hof Schnorbein † 1570

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Heinricha von Hof Schnorbein zwanego von Oglitz, zmarłego w 1570 roku w wieku 70 lat.

ALHIE LEIT BEGRABEN DER EDLE WOLEHRENVESTE HEINRICH VON HOF SCHNORBEIN GENAD VON OCKELEZ VORSCHIEDEN IM IST 70 IAR DEM GOT GENEDIG SEI

Płyta nagrobna Evy von Hof Schnorbein

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Evy von Hof Schnorbein zd. von Sommerfeld z Tomic, żony Heinricha von Hof Schnorbein zwanego von Oglitz.

ALHIE LEIT BEGRABEN DER EDLE TVGENTSAME FRAV EVA GEBORNE SOMMERFELDT VON THOMNITZ DES EDLE EHRENVESTE HEINRICH VON HOF SCHNORBEIN GENANT VON OGLETS EHLICHE HAVSFRAV DER GOT GENADE

Płyta nagrobna Hansa von Peterswalde † 1621

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Hansa von Peterswalde und Mittel Peilau auf Bruck, zmarłego 16 lutego 1621 roku w wieku 31 lat.

Anno: 1621 den 16 February
Zu nacht Zwischen 11. und 12.
Ist in Gott seelig entschlaffen
der Ed: Ehrnveste auch Volbe-
nanwte Herr Hans v. Pötters-
walde und Mittel peilau auf
Bruck Liget alhir begraben
Seines alters im 31. Jar deme
Gott am Jüngsten Tage eine frö-
liche Auferstehung vonlihen wolle.

Płyta nagrobna Hansa von Seidlitz † 1574

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Hansa von Seidlitz von Kapsdorf zu Siegroth, zmarłego w 1574 roku. Centralną część płyty zajmuje wspaniały herb rodzinny.

Zamknij okno