Cmentarz

Widok ogólny kościoła Widok fragmentu cmentarza

Cmentarz znajduje się obok kościoła p.w. św. Jakuba Apostoła - widok na lewym zdjęciu. Na prawym widoczny fragment cmentarza z widocznym w głębi grobowcem rodziny Mahlich, byłych właścicieli tutejszego folwarku.

Grobowiec rodziny Mahlich

Widok ogólny grobowca Widok ogólny grobowca

Rodzina Mahlich była w posiadaniu folwarku Löwenstein według Schlesische Güteradressbücher od 1884 roku. Pierwszym jej wymienianym właścicielem był Josef Mahlich, wymieniony w 1894 i 1902 roku, następnym był Hugo Mahlich wymieniony w 1909 roku a ostatnim Carl Mahlich wymieniony w 1912 i 1917 roku.
W 1912 roku emerytowany referendarz Carl Mahlich posiadał w sumie 256 ha z czego 232 ha to była ziemia orna, 11 ha stanowiły łąki, 5 ha to las, park i ogrody, 1 ha stanowiły stawy a 7 ha podwórce i drogi.
Ilu przedstawicieli tej rodziny jest pochowanych w tym grobowcu, niewiadomo bowiem żadne tablice do dnia dzisiejszego nie zachowały się ale patrząc na wielkość grobowca, to z pewnością było ich kilkoro.
Szkoda, że tak wspaniały zabytek (chyba jedyny na tym terenie) jest tak mocno zaniedbany. Ich siedziba, która przetrwała II wojnę światową na skutek niewłaściwych posunięć ówczesnych władz została doprowadzona do ruiny a następnie w 2012 roku całkowicie rozebrana.

Zamknij okno