Stary cmentarz ewangelicki


W rok po wybudowaniu kościoła (konsekrowano go 29 IX 1592r.) ewangelicy ze Srebrnej Góry założyli cmentarz na stoku góry Ostróg. Niestety nie znalazłem informacji kiedy został zniszczony/opuszczony, mogę jedynie dorzucić garść informacji o losach społeczności ewangelickiej w miasteczku i okolicy... wskazówką może być data na nagrobku, jedynym, jaki się pozostał - Martina Thomasa zmarłego w 1929r. Miasteczko wraz z kościołem zostało zniszczone w czasie wojny trzydziestoletniej w 1633r. Rok później rozpoczęła się odbudowa kościoła (i reszty miasteczka pewnie także) i trwała do 1659r. Niedługo protestanci ze Srebrnej góry cieszyli się swobodą wyznania bo w 1675 miasteczko przeszło z rąk protestanckich książąt brzeskich w ręce cesarza Leopolda I Habsburga wspierającego kontrreformacje... i zaczęły się represje... w 1685 zamknięto kościół ewangelicki by w 1696 przekazać kościół w ręce katolików i zamknąć szkołę ewangelicką. Odzyskali go dopiero w 1707 gdy sytuacja polityczna zmusiła Habsburgów do zmiany swojej polityki... Jednak okres ten pozwolił na zagnieżdżenie się w Srebrnej Górze niewielkiej społeczności katolickiej... która pod opieką cystersów z Henrykowa oraz wspierana przez Habsburgów zbudowała własny kościół, z początku drewniany ale już po 20 latach murowany. Kolejny zwrot w polityce wyznaniowej w okolicy nastąpił po przejęciu Śląska przez protestanckiego króla Prus w 1742 oraz powstanie garnizonu fortecznego nad miasteczkiem gdzie również przeważali protestanci. Niestety w 1807 podczas oblężenia twierdzy srebrnogórskiej poważnie ucierpiały obie świątynie oraz miasto... Zniszczone miasteczko opuściła duża grupa protestantów, a na ich miejsce przybyli katolicy z sąsiednich terenów. Przesunięcia ludności po II Wojnie Światowej doprowadziły do zaniku miejscowej parafii ewangelickiej... Dziś kościół ewangelicki pełni funkcję sali widowiskowej.

Widok zniszczonego cmentarza Widok zniszczonego cmentarza
Widok zniszczonego cmentarza Widok zniszczonego cmentarza
Widok zniszczonego cmentarza Widok zniszczonego cmentarza
Widok zniszczonego cmentarza Widok zniszczonego cmentarza
Widok zniszczonego cmentarza Widok zniszczonego cmentarza
Widok zniszczonego cmentarza Widok zniszczonego cmentarza
Widok zniszczonego cmentarza Widok zniszczonego cmentarza
Widok zniszczonego cmentarza Widok zniszczonego cmentarza
Widok zniszczonego cmentarza Widok zniszczonego cmentarza
Widok zniszczonego cmentarza Widok zniszczonego cmentarza

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

15 . . Tschischwitz, Susanna, Jungfrau
- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Zamknij okno