Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Zuzanny oraz cmentarz

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ogólny kościoła Widok ruiny pałacu od strony cmentarza

Kościół pomocniczy NMP, wzniesiony w końcu XIII w., przebudowany w XVI i pocz. XVIII w., restaurowany w latach 1837-1863, orientowany, murowany z kamienia, jednonawowy, z prostokątnym dwuprzęsłowym prezbiterium. Między korpusem nawowym a prezbiterium wznoszą się dwie kwadratowe wieże, zwieńczone hełmami z 2. poł. XVI w. Sklepienie krzyżowo-żebrowe prezbiterium wsparte jest na rzeźbionych wspornikach, a zamknięte zwornikami ozdobionymi motywami roślinnymi. Wnętrze nawy było odnawiane dwukrotnie z XVI i XVIII w. W ołtarzu rzeźbiony tryptyk z początków XVI w. ze Św. Rodziną, na ścianie drewniane epitafium z 1592 r., a w prezbiterium fragmenty póżnogotyckiej polichromii z pocz. XVI w.

Fragment cmentarza

Widok fragmentu cemntarza

Widok fragmentu cmentarza z ustawionymi nagrobkami

Nagrobek Johanne Petermann † 1815

Ogólny widok grobu               Ogólny widok nagrobka

Najstarszy a zarazem najpiękniejszy zachowany nagrobek na tym cmentarzu poświęcony Johanne Beate Elisabeth Petermann zd. Trautmann, urodzonej 22 maja 1783 roku w Ciepłowodach, matce sześciorga dzieci, zmarłej 9 października 1815 roku. Jej rodzicami byli Siegmund Trautmann oraz Anne Helene zd. Gaulden z Ciepłowodów.

Gottes Friede
umschwebe die Alche der
Johanne Beate Elisabeth
Petermann, geb. Trautmann
des J. D. Petermann, Bauer allhier
durch 9 jahr treu gew. Ehegattin
und Mutter von 6 Kindern.
Geb. in Töppliwoda d. 22. May 1783
gest. d. 9. October 1815
Ihre treu geliebten alten Eltern
Siegmund Trautmann
Bauerguts Auszügl. in Töppliwoda
und Anna Helene geb. Gaulden
legten Ihr dieses Denkmal
mit dem Nachruf:
Gute Tochter, - Hilfe Duldenn!
- Du halt überwunden:
Schlaf wohl!!

Tablica pamiątkowa

Ogólny widok tablicy

Tablica pamiątkowa napisana w dwóch językach, zarówno po polsku jak i po niemiecku.
"Teraz ważne są trzy rzeczy: wiara, nadzieja i miłość
A z nich najważniejsza jest miłość"
/Kor. 3, 13/

Pamiętając o tych,
którzy mieli tu swój dom
i zachowując w pamięci tych,
którzy stracili swój dom,
a tutaj znaleźli nowy
Polecamy ich wszystkich dobremu Bogu

Stolec/Uchte Anno Domini 2011

Nagrobek Berthy Hassmann † 1906

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek poświęcony dla Berthy Hassmann zd. Gröschner, urodzonej 22 lipca 1856 roku a zmarłej 16 listopada 1906 roku
Źle poprawione są litery przy nazwisku, bowiem powinno być Hassmann a nie Hattmann

Hier ruht in Gott
meine
liebe Gattin unsere gute
Mutter Frau Gutsbesitzer
Bertha Hassmann
geb. Gröschner
geb. d. 22. Juni 1856,
gest. d. 16. Nov. 1906
Ruhe sanft!

Nagrobek Helene Stache † 1892

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek poświęcony dla Helene Stache zd. Kietig, urodzonej 21 maja 1829 roku a zmarłej 21 marca 1892 roku.

Hier ruht in Gott
die Gutsauszüglerin
Frau
Helene Stache
geb. Kietig
geb. d. 21. Mai 1829
gest. d. 21. März 1892

Nagrobek Marthy Rosenberger † 1886

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek poświęcony dla Marthy Rosenberger, urodzonej 20 lutego 1866 roku a zmarłej 23 lutego 1886
Bardzo niestarannie poprawione litery na nagrobku

Hier ruht
Martha
Rosenberger
geb. d. 20. Februar 1866
gest. d. 23. Februar 1886
Was Gott thut das ist wohl gethan!

Nagrobek Emilie Jahn † 1906

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek poświęcony dla Emilie Jahn zd. Stache, urodzonej 4 listopada 1861 roku a zmarłej 8 stycznia 1906 roku.

Hier ruht in Gott
meine liebe Frau
unsere gute Mutter
Frau Gutsbesitzer
Emilie Jahn
geb. Stache
geb. d. 4. Nov. 1861
gest. d. 8. Jan. 1906
Ruhe sanft!

Nagrobek Gottfrieda Fiedler oraz jego żony Emmy

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek poświęcony dla Gottfrieda Foedler, urodzonego 3 kwietnia 1845 roku a zmarłego 13 kwietnia 1927 roku oraz jego żony Emmy Fiedler zd. Kiehnel, urodzonej 5 stycznia 1849 roku a zmarłej 18 lutego 1938 roku.

Hier ruht in Gott
Gutsauszügler
Gottfried Fiedler
* 3. 4. 1845
+ 13. 4. 1927
Emma Fiedler
geb. Kiehnel
* 5. 1. 1849
+ 18. 2. 1938

Nagrobek Helene Gröschner i jej męża Gottlieba

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek poświęcony dla Helene Gröschner zd. Kunert, urodzonej 24 sierpnia 1824 roku a zmarłej 29 czerwca 1884 roku oraz jej męża Gottlieba, urodzonego 1 kwietnia 1815 roku a zmarłego 2 lutego 1898 roku.

Hier ruhen im Herrn
unsere lieben Eltern
Helene Gröschner
geb. Kunert
* d. 24. Aug. 1824 + d. 29. Juni 1884
Gottlieb Gröschner
* d. 1. April 1815 + d. 2. Febr. 1898
Ruhe in Frieden!

Nagrobek Paula Eichner † 1941

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek poświęcony dla Paula Eichner, urodzonego 29 czerwca 1872 roku a zmarłego 15 lipca 1941 roku.

Hier ruht in Gott
uns. lieber Gatte u. Vater
Paul Eichner
* 29. 6. 1872
+ 15. 7. 1941

Nagrobek Alfonsa Seidel † 1932

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek poświęcony dla Alfonsa Seidel, urodzonego 3 sierpnia 1928 a zmarłego 22 grudnia 1932 roku.

HHier schlummert
uns. Liebling
Alfons Seidel
* 3. 8. 1928
+ 22. 12. 1935
Ruhe sanft!

Nagrobek Ernestine Reichel oraz jej męża Paula

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek poświęcony dla Ernestine Reichel zd. Frödrich, urodzonej 17 kwietnia 1871 roku a zmarłej 28 kwietnia 1936 roku oraz jej męża Paula Reichel urodzonego 6 października 1868 roku a zmarłego 12 lipca 19x5 roku.
Data roczna jest uszkodzona

Hier rht in Gott
Ernestine Reichel
geb. Frödrich
* 17. 4. 1871
+ 28. 4. 1936
Paul Reichel
* 6. 10. 1868
+ 12. 7. 19x5

Nagrobek NN

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek poświęcony dla NN.

Płyta nagrobna Anny Drieschner † 1938

Ogólny widok płyty nagrobnej

Uszkodzona płyta nagrobna poświęcona dla Anny Drieschner zd. Henschel, urodzonej 3 lutego 1871 roku a zmarłej 21 marca 1938 roku.

. . . . . . . Gott
. . . . . . . Mutter
Anna Drieschner
geb. Henschel
* 3. 2. 1871
+ 21. 3. 1938

Płyta nagrobna Sauer

Ogólny widok płyty nagrobnej

Uszkodzona płyta nagrobna ze zdartą wierzchnią częścią, z której udało się odczytać prawdopodobnie nazwisko Sauer aus Stolz, czyli ze Stolca.

Płyta nagrobna NN osoby † 1868

Ogólny widok płyty nagrobnej

Uszkodzona płyta nagrobna ze zdartą wierzchnią częścią, z której udało się odczytać dokładną datę urodzenia oraz zgonu. A brzmią one następująco: data urodzenia to 9 czerwiec 181x (ostatnia cyfra zniszczona) a data śmierci to 6 kwiecień 1868.

geb. d. 9. Juni 181x
gest. d. 6. April 1868

Płyta nagrobna Richarda Gellrich † 1xxx

Ogólny widok płyty nagrobnej

Uszkodzona płyta nagrobna poświęcona dla Richardowi Gellrich, urodzonemu 27 lipca 190x a zmarłemu 27 października 1xxx.
Końcówki dat rocznych uszkodzone.

Hier ruht im Herrn
unser einziger
lieber guter Sohn u.
Bruder Junggesell
Richard Gellrich
geb. 27. 7. 190x
gest. 27. 10. 1xxx

Płyta nagrobna Rosalie Neumann † 1938

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna poświęcona dla Rosalie Neumann, urodzonej 15 czerwca 1878 roku a zmarłej 16 października 1938 roku.

Hier ruht in Gott
meine liebe Frau
unsere gute Mutter
Rosalie Neumann
* 15. 6. 1878
+ 16. 10. 1938
R. i. p.

Płyta nagrobna Augusta Hoffmann oraz jego żony Luise

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna poświęcona dla Augusta Hoffmann, urodzonego 15 października 1848 roku a zmarłego 29 lipca 1925 roku oraz jego żony Luise Hoffmann zd. Jahn, urodzonej 11 listopada 1859 roku a zmarłej 23 listopada 1936 roku.

Hier ruhet in Gott
mein lieber Gatte und Vater
Gutsauszügler
August Hoffmann
* 15. 10. 1848
+ 29. 7. 1925
und unsere gute Mutter
Luise Hoffmann
geb. Jahn
* 11. 11. 1859
+ 23. 11. 1936
Ruhet sanft!

Płyta nagrobna Auguste Krusche † 1938

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna poświęcona dla Auguste Krusche zd. Frödrich, urodzonej 31 marca 1868 roku a zmarłej 25 października 1938 roku.

Auguste Krusche
geb. Frödrich
geb. 31. 3. 1868
gest. 25. 10. 1938
Ruhe sanft!

Płyta nagrobna Paula Beer † 1917

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna poświęcona dla Paula Beer, kantora i nauczyciela, urodzonego 21 lutego 1875 roku a zmarłego 19 grudnia 1917 roku.

Hier ruht in Gott
unser guter Vater
Kantor u. Lehrer
Paul Beer
geb. 21. 2. 1875
gest. 19. 12. 1917

Płyta nagrobna Gottlieba Heidenreich oraz jego żony Ernestine

Ogólny widok płyty nagrobnej

Płyta nagrobna poświęcona dla Gottlieba Heidenreich, urodzonego 12 listopada 1849 roku a zmarłego 24 stycznia 1925 roku oraz jego żony Ernestine Heidenreich, urodzonej 25 września 1853 roku a zmarłej 27 czerwca 1933 roku.

Hier ruhet in Gott
mein lieber Mann
unser guter Vater
u. Großvater, Rentier
Gottlieb
Heidenreich
* 12. November 1849
+ 24. Januar 1925
unsere liebe Mutter
Ernestine
Heidenreich
* 25. September

Płyta nagrobna Heinricha Boehra † 1838

Ogólny widok płyty nagrobnej

Uszkodzona płyta nagrobna poświęcona dla byłego proboszcza Heinricha Boehra, zmarłego w kwietniu 1838 roku w wieku 82 lat, 10 miesięcy i 23 dni.
Dolna część płyty prawie nie do odczytania, ale wiadomo, że chodzi o jego żonęFriederike zd. Kracher.

. . . . . .ruhen im Herrn
Herr
Heinrich Boehr
. . . . Prediger 1779, Pfarrer hier 1732-1738
. . . .dent der vormul. Dioezese
. . . . . . .Glatz - Münsterberg
. . . . April 1838 alt 82 J, 10 M 23 T

Zamknij okno