Kościół p.w. św. Bartłomieja

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

W zachodniej części wsi znajduje się, otoczony kamiennym murem obronnym, kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja. Wymieniony po raz pierwszy w 1376 roku, w latach 1575 - 1653 we władaniu protestantów, przebudowany w 1812 roku, odnowiony został w 1953 roku. Jest to budowla orientowana, murowana z kamienia i cegły, jednonawowa, oskarpowana z zewnątrz, kryta dachówką. Przy fasadzie zachodniej wznosi się kwadratowa wieża, nakryta dachem brogowym. Zachował się portal gotycki, dwie renesansowe i jedna barokowa płyta nagrobna. Kościół należał do klasztoru w Trzebnicy, a obsługiwany był przez duchownych z opactwa w Henrykowie. Stąd też wewnątrz, na barokowej ambonie, umieszczono kartusz z herbem Topór w czerwonym polu i litery "SACAT", co oznaczało w łacińskim skrócie: "Sophia Anna Korycińska Abbatissa Trebnicensis" (imię i nazwisko opatki znanego z polskich tradycji klasztoru trzebnickiego). Nad portalem zakrystii natomiast widnieje herb opactwa henrykowskiego z dodanymi literami "T" - "H" tzn. Trzebnica i Henryków.

  • Tekst pochodzi z książki Stanisława Straussa - Strzelin i Wzgórza Strzelińskie - Ossolineum 1981.
  • Zdjęcia pochodzą z portalu Wratislaviae Amici a także są autorstwa Danuty i Marka Juszczuk.

Płyty nagrobne na zewnętrznym murze kościoła

Widok płyt na murze

Płyta nagrobna Sybille von Reinsberg

Płyta nagrobna Sybille von Reinsberg zd. von Eckwricht und Schreibendorf, żony Hansa von Reinsberg (Renschburg) zmarłej w połowie XVI wieku. Na płycie widoczne cztery herby rodzinne. Po stronie ojczystej to von Eckwricht i von Tscherny a po stronie macierzystej von Wadewitz oraz von Glessersdorf.

Dla informacji podaję, że rodzina von Reinsberg na Śląsku posiadała w różnym okresie czasu liczne majątki. I tak w Arnsdorf (Milikowice), Dirschkowitz (Dzierżkowice), Münchhof (Mników), Reichau (Zarzyca), Schützendorf (Strzałkowice), Stolz (Stolec), Gross Tinz (Tyniec Legnicki) oraz Woynowitz (Wojnowice k. Raciborza).

Epitafium Charlotte von Eckwricht oraz jej męża Ernsta

Epitafium Chartlotte Elisabeth von Eckwricht zd. von Falckenhain, urodzonej 21 września 1695 roku a zmarłej w 1760 roku oraz jej męża Ernsta Wilhelma von Eckwricht z Samborowa, urodzonego 30 marca 1691 roku a zmarłego 16 czerwca 1767 roku. Na płycie znajdują się cztery herby rodzinne. Po lewej stronie von Eckwricht i von Heugel a po prawej von Falckenhain oraz von Keyl.

Płyta nagrobna dzieci Hansa von Reinsberg

Płyta nagrobna Siebille von Reinsberg zmarłej 23 kwietnia w wieku 50 tygodni oraz Hansa Geroga zmarłego 10 grudnia, dzieci Hansa von Reinsberg (Renschburg) z Mnikowa. Brak jest daty rocznej. Na płycie figurują cztery herby rodzinne: von Reinsberg (Renschburg) i von Eckwricht oraz von Warkotsch i von Tschensen.

. . . . . . . den 13 APRIL IST IM HERN CHRISTO SELIGLICH ENTSCHLAFEN SIEBILLA 50 WO DES 10 DECEMB HANS GEORG IN DES . . .KINDERLEN HANS V. RENSCHPURG AVF MVNCHHOF DENEN . . . . IN DENEN BEIDE GOT . . . .

Płyta nagrobna Piusa Jackischmanna † 1816

Płyta nagrobna proboszcza tutejszego kościoła od 9 czerwca 1810 roku, urodzonego 16 czerwca 1755 roku a zmarłego 15 kwietnia 1816 roku.

Cmentarz

               
               

Fragmenty cmentarza

Nagrobek Antoniego Poznańskiego † 1949

               
               

Skromny nagrobek pierwszego powojennego proboszcza tutejszej parafii księdza Antoniego Poznańskiego, zmarłego 21 maja 1949 roku.

Płyty nagrobne

               
               

Bardzo zniszczone płyty nagrobne Elisabety Grosser oraz dwóch innych osób.

Fragment nagrobka

Widok fragmentu nagrobka

Fragment nagrobka z wyraźną częścią inskrypcji  • Zdjęcia pochodzą z portalu Wratislaviae Amici a także są autorstwa Danuty i Marka Juszczuk.

Krzyż pokutny

               

Osadzony w mur biegnący wokół kościoła krzyż pokutny czyli inaczej krzyż pojednania pomiędzy zabójcą a rodziną ofiary.

Zamknij okno