Kościół p.w. św. Augustyna

Widok ogólny kościoła Widok wieżyczki kościoła
Widok ogólny kościoła Widok chorągiewki na wieży

Kościół filialny św. Augustyna. Wczesnogotycki zbudowany w drugiej połowie XIII wieku. W XVIII wieku rozbudowany o kruchte i grobowiec oraz przekształcony we wnętrzu (założenia stropowe, przemurowanie okien). Murowany z kamienia polnego, jednonawowy z węższym, prostokątnym prezbiterium i zakrystia przy północnej jego ścianie. Do nawy od zachodu przylega grobowiec (1973 r.), od północy zaś prostokątna kruchta (XVII-XVIII w.) nakryta wspólnym dachem z zakrystia. Prezbiterium i nawa posiadają stropy, zakrystian sklepienie kolebkowe. We wschodniej ścianie prezbiterium zachowane pierwotne, wąskie okno. W środkową partie dachu nad korpusem wtopiona jest ośmioboczna sygnaturka zwieńczona wysmukłym daszkiem namiotowym. Ze skromnego wystroju wnętrza na uwagę zasługuje późnorenesansowa chrzcielnica kamienna z drugiej połowy XVI i chór muzyczny z empora z pierwszej połowy XVII wieku.

Wyciąg z inwentaryzacji hrabiego Hoverdena

  • 1753. Pförtner, Hel. v.

- Schlesiens Grab-Denkmale und Grab-Inschriften. Graf Hoverden'schen Sammlung - Breslau 1870-72. -

Epitafium Heleny von Pförtner † 1753

Ogólny widok epitafium
Widok górnej części epitafium Widok dolnej części epitafium

Epitafium Heleny Sophii von Pförtner, starszej siostry Gottfrieda von Pförtner, urodzonej 4 czerwca 1730 roku w Chrobrowie a zmarłej 23 kwietnia 1753 roku przeżywszy 22 lata, 10 miesięcy i 19 dni.

Epitafium Marii von Niesemeuschel † 1759

Widok ogólny epitafium Widok górnej części epitafium

Epitafium Marii Charlotte von Niesemeuschel, córki Balthasara Abrahama von Niesemeuschel oraz Juliany Erdmuth zd. von Schicken, urodzonej w 1728 roku a zmarłej 28 lipca 1759 roku.

Epitafium Rudolpha von Lüttitz † 1779

Widok ogólny epitafium Widok górnej części epitafium

Epitafium Rudolpha von Lüttitz, zmarłego 26 stycznia 1779 roku.

Epitafium Balthasara von Niesemeuschel † 1761

Ogólny widok epitafium
Widok płyty inskrypcyjnej Widok górnej części epitafium

Epitafium Balthasara Abrahama von Niesemeuschel, syna Philippa von Niesemeuschel i Anny Heleny zd. von Tzeschen, urodzonego 14 grudnia 1695 roku w Chrobrowie a zmarłego 5 lipca 1761 roku. W roku 1723 ożenił się z Juliane Erdmuth von Schiefer.

Epitafium barona von Zerbst † 1810

Widok ogólny epitafium Widok płyty inskrypcyjnej

Epitafium barona von Zerbst, urodzonego 31 października 1760 roku a zmarłego 6 grudnia 1810 roku.

Epitafium Henriette von Zerbst † 1814

Widok ogólny epitafium Widok górnej części epitafium

Epitafium Henriette Johanne Christiane von Zerbst zd. von Aleyer, urodzonej 3 grudnia 1767 roku a zmarłej 8 stycznia 1814 roku.

Zamknij okno