Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela. Zbudowany w drugiej połowie XIII, przebudowany w XVI wieku, gotycko - renesansowy. Sklepienia założone w 1595 r. Kaplic grobowa dobudowana w drugiej ćw. XVII wieku. W latach 1610-1810 kościół należał do żagańskiego konwentu augustianów, którzy w 1691 roku ufundowali bogate wyposażenie. Odnowiony staraniem augustiana Stanisława Rechocińskiego, który był proboszczem w latach 1744-1758. Odnawiany także w 1894 i 1961 roku. Murowany z kamienia i cegły, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium, z wieżą od zachodu, zakrystią i kaplicą od północy oraz kruchtą od południa. Nawa nakryta sklepieniem kolebkowym z lunetami, dekorowanym stiukowymi żebrami. W prezbiterium sklepienie sieciowo- żebrowe, w zakrystii i kruchcie kolebkowe, a w kaplicy krzyżowo- żebrowe. Ołtarze, ambona i chór pochodzą z 19691 r., rzeźby i obrazy z XVII-XVIII wieku. Rzeźby w ambonie późnogotyckie z około 1500 roku. Polichromia kaplicy późnorenesansowa z drugiej ćw. XVII wieku. Zachowany zespół świetnej renesansowej rzeźby nagrobnej. Dzwon pochodzi z roku 1448. Obok bramki przy murze otaczającym przykościelny cmentarz ustawiony jest średniowieczny krzyż pokutny.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Epitaph, Wandaufbau in reichen Renaissanceformen mit den in Lebensgröße dargestellten Figuren der Verstorbenen, von Säulen-getragenem Gebälk umrahmt. Für
    1) Frau Katharina, geborene Necherin aus dem Hause Kunzendorf + 1604;
    2) Hans von Promnitz auf Dittersbach + 1622;
    3) dessen zweite Frau Helena, geborene Rackelin aus dem Hause Küpper + . . . .
  • 2 Grabsteine für Kinder mit ihren Reliefs. Um 1600.
  • Grabstein für Hanß Christoph Freyherrn von Promnitz aus dem Hause Weichau, Assessor des Saganischen Landmanngerichts + 1689, mit dem Relief des Verstorbenen in Lebensgröße, bemalt.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Breslau - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Liegnitz 1891. -

Epitafium Hansa von Promnitz oraz jego dwóch żon

Widok na wejście do kaplicy          Ogólny widok epitafium

Wspaniałe epitafium w Kaplicy Promniców poświęcone Hansowi von Promnitz z Dzietrzychowic, zmarłemu w 1622 roku oraz dwóm jego żonom Katharinie zd. Necher, zmarłej w 1604 roku oraz Helenie zd. Rackel, wdowie po Baltzersie von Promnitz ze Starej Koperni. Nie wiadomo kiedy zmarła.
Szkoda tylko, że tak wspaniały zabytek znajdujący się w przepięknej kaplicy, specjalnie poświęconej tej rodzinie, zamieniono na magazyn "niewiadomo czego". Powiem brzydko: niech te graty ksiądz proboszcz trzyma sobie na plebanii a kaplicę udostępni zwiedzającym, bo takie zabytki należą do nas wszystkich a nie do proboszcza.

Płyta nagrobna NN von Promnitz † 1602

Ogólny widok płyty          Ogólny widok płyty
Widok fragmentu płyty          Widok fragmentu płyty

Płyta nagrobna, prawdopodobnie Hansa von Promnitz, zmarłego 1 lutego 1602 roku. U góry znajdują się herby rodzin von Promnitz oraz von Tschammer. Płyta jest niekompletna, dlatego trudno określić do kogo należy.

ANNO 1602 DEN 1 FEBRVARI IST IN GOTT SELIG ENTSCHLAFEN DER EDLE EHRENVESTEN . . . . . . . ERDEN BESTATET D. G. G. (ALTERS 41 IAR)

Płyta nagrobna Elisabeth von Promnitz † 1592

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna, Elisabeth von Promnitz, córki Antonego von Promnitz z Dzietrzychowic, zmarłej 2 lipca 1592 roku.

IM IAR 1592 DEN 2 IVLII IST IN GOT VERSCHIEDEN DIE EDLE EHRENTVGENTREICH IVNGFRAW ELISABETH GEBORENE PROMNITZIN DES EDLEN EHRENVESTEN GESTRENGE DEM WOLBENAMBTEN ANTONY V. PROMNITZ AVF DITTERSBACH NACH GELASENE TOCHTER DER GOTT GNADE D V K

. . . . . . DAS BLUTH VNSERS HERREN IESV CHRISTI REINIGET VNS VND . . . . . VNSERN SVNDEN

Płyta nagrobna Ursuli von Promnitz † 1599

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna, Ursuli von Promnitz zd. von Haugwitz, żony Anthony von Promnitz z Dzietrzychowic, zmarłej pomiędzy godziną 11 a 12 6 stycznia 1599 roku

IM 1599 IARE DEN 6 IANVARY NACH CHRISTI GEBURDT ZV MITTAG ZWISCHEN 11 VND 12 VHR IST IN GOT VORSCHIDEN DAS DI . . . . VOLGENDE . . . . . VRSVLA GEBORNE HAVGWITZIN DES GESTRENGEN EDLEN EHRENVESTEN ANTHONY V. PROMNITZ AVF DITTERSBACH NACH GELASENE WITWE MEINE HERZLIEBE FRAW MUTTER GOT VERLEHE IHR VND ALLEN AM IVNGSTE TAGE EINE FROLICHE AVFERSTEVNG ZVM EWIGEN LEBEN AMEN

Płyta nagrobna Ursuli von Promnitz † 1608

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna, Ursuli von Promnitz, która zmarła o godzinie 6 (data dzienna nieczytelna) 1608 roku mając zaledwie 6 lat.

DEN ENTSCHLEFFEN TAGEN . . . . FRAW VRSVLA G. PROMNITZIN AVS D. HAVS KRAVSTEIN IST Ao 1608 DES . . . . 6 VHR . . . . . . . . DITTERSBACH AVF HOFNUNG DES EWIGEN LEBENS EINGESCHLAFEN IHRES IHM 6 ALTERS IAR

Płyta nagrobna Salome von Promnitz † 1612

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Salome von Promnitz, córki Margarethe zd. von Haugwitz, zmarłej 4 marca 1612 roku mając kilka tygodni i 3 dni. (Ilość tygodni nieczytelna)

ANNO 1612 DEN 4 MARTY IST IN GOTT SELIG ENTSCHLAFEN SALOME MARGARETHA DES EDLE GESTRENGEN . . . . . . . . . . . VON HAVGWITZ . . . . . . . . . WOCHEN VND 3 TAGE . . . . . . GELIEBTE

Epitafium Johanna von Promnitz-Dittersbach † 1689

Ogólny widok epitafium          Widok fragmentu epitafium

Epitafium Johanna Christopha von Promnitz-Dittersbach, pana na Starej Koperni, Dzietrzychowicach, Wilkszynie, Gryżycach i Skarszynie, urodzonego 6 maja 1661 roku we Frankenbergu, syna Johanna (Hansa) von Promnitz auf Skarsine oraz Eleonory von Promnitz zd. von Schertz de domo Bukowine.
22 lipca 1687 roku ożenił się z Anną Elisabethą Freyin von Saurma de domo Jeltsch. Mieli córkę Marię Eleonorę Emilię, po mężu Grafin von Reuss-Köstritz. Jej mężem był Graf Heinrich XXIV Stammvater von Reuß zu Schleiz und Köstritz.
Johann Christoph zmarł 20 maja 1689 roku we Frankenbergu mając 28 lat i 10 dni.

Płyta nagrobna braci Neumann oraz ich żon

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna braci właścicieli majątku rycerskiego Georga Siegmunda Neumann, urodzonego 25 marca 1733 roku a zmarłego 28 września 1798 roku, jego żony Helene Barbary zd. Lehmann, urodzonej 28 października 1740 roku a zmarłej 19 listopada 1825 roku oraz jego brata Carla Augusta Neumann, urodzonego 6 listopada 1778 roku a zmarłego 19 lutego 1847 i jego żony Henriette Charlotte zd. Techner, urodzonej w lipcu 1785 roku (data dzienne zniszczona) a zmarłej 6 kwietnia 1862 roku.

Ruhestaette

Rittergutsbesitzer
Georg Siegmund Neumann
geb. den 25. März 1733, gest. den
28. Septbr. 1798 und seiner Gattin
Helene Barbara
geborene Lehmann
geb. den 28. October 1740
gest. den 19. November 1825

Rittergutsbesitzer
Carl August Neumann
geb. den 6. Novembr. 1778, gest. den 19
Februar 1847, und sener Gattin
Henriette Charlotte
geborene Techner
geb. den . . . Juni 1785
gest. den 6. April 1862

Płyta nagrobna pastora Ferdinanda Hunh † 1853

Ogólny widok płyty          Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna pastora Ferdinanda Hunh, zmarłego 18 października 1853 roku, sprawującego w Dzietrzychowicach posługę od 1840 roku.

Ruhestätte des Pastor
Ferd. Huhn
geiste Mac. . . . . . .
zu Grünberg
Dieser hierurts seit 1840
gest. 18. Octbr. 1853
R. I. P.

Nagrobki NN osób

Ogólny widok nagrobka          Ogólny widok nagrobka

Dwa nagrobki dawnych mieszkańców Dittersbach.

Zamknij okno