Kościół p.w. św. Katarzyny

Ogólny widok kościoła
Widok wejścia do kościoła Widok wejścia do kościoła

Kościół św. Katarzyny, murowany z kamienia polnego, cegły i rudy darniowej, zbudowany został w II połowie XIII wieku. W następnych wiekach był wielokrotnie remontowany i przekształcany. Jest to świątynia halowa, jednonawowa. Zachowało się gotyckie wiązanie dachowe, zwane kołkowym. Wnętrze ma płaski strop polichromowany z XVII stulecia i szereg renesansowych płyt nagrobnych z wieku XVI i XVII. We wnętrzu gościszowskiego kościoła znajduje się gotycki ołtarz w formie pentaptyku, z 1505 roku, zbudowany w warsztacie Mistrza z Gościeszowic, z rzeźbą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Ołtarz przeszedł do historii, bo jako pierwszy został przypisany warsztatowi nieznanego mistrza działającego na Dolnym Śląsku, w okolicach Żagania i Szprotawy. Artysta nosi zatem miano Mistrza Ołtarza z Gościeszowic (lub Gościszowic, jak chcą niektórzy). Jednak częściej o dziełach, które wyszły spod jego dłuta, mówi się, że były dziełem Warsztatu Mistrza Ołtarza z Gościszowic. Jego warsztat znajdował się w Żaganiu i prwdopodobnie zwiazany był z tamtejszym klasztorem kanoników regularnych. Z warsztatem Mistrza wiązane są dzieła z Sulechowa (1499), Wichowa (ok. 1500, w kościele parafialnym w Mirocinie Średnim); Dzikowic (ok. 1505), Konina Żagańskiego i Kościana (1507); Chich (1512, w kościele parafialnym w Bukowienie Bobrzańskiej); Konina Żagańskiego (1514); Chich (1516) i Mycielina (ok. 1520). Jednak prace można znaleźć znacznie dalej - od północno-zachodniego Śląska, przez Wielkopolskę, po okolice Drezna. Zdaniem historyków sztuki, także pewna liczba prac znajduje się w Brandenburgii.
Ołtarz z kościoła w Gościeszowicach jest typowym ołtarzem szafowym. W środkowej części tryptyku przedstawiona jest Madonna z dzieciątkiem na lewym ręku, ukazaną frontalnie. Majestat Marii został zamieniony na intymne macierzyństwo. Twarz Madonny zachwycają delikatna urodą.


Ambona

Widok wejścia do kościoła Widok wejścia do kościoła

Strop polichromowany

Widok wejścia do kościoła Widok wejścia do kościoła

Napisy na belkach

Widok wejścia do kościoła Widok wejścia do kościoła

ABER ZV EINER ZIHR: DEN LEVTEN ZVM BESTEN HABE ICH LADISLAVS HERR VON KITLITZ AVF ZAVCHA VND GVSMANSDORF DISE BIHNE ZV EINEM GEDICVHTNVS ERBAVEN LASSEN IM 1583 IAR DEN APRILL

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabsteine mit der Figur des Verstorbenen in Lebensgröße, für:
    1) Herrn Laslav (von Kittlitz?) auf Zauchau + 1596, sehr beschädigt.
    2) seine Hausfrau Elisabeth geborene von Kittlicz.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyta nagrobna Eufemii von Kittlitz † 1557

Płyta nagrobna Eufemii von Kittlitz zd. von Bibran, córki Georga von Bibran i Anny von Kottwitz, zmarłej 15 czerwca 1557 roku. Jej mężem był Valentin (inaczej Valt) von Kittlitz, zmarły 29 marca 1567 roku. Mieli jednego syna Michaela.

ANNO 1557 DEN 15 IVLY IST ETSCHLAFE FRAW EVFEMIA BIBRA DES VALT VON KITLITZ EHELICHE GEMAHL

Płyta nagrobna Joachima von Kittlitz † 1570

Płyta nagrobna Joachima von Kittlitz zmarłego 4 listopada 1570 roku w wieku 61 lat.

VNTER DIESEM STEIN RVET DER WOLGEBORNE HER IOACHEM HER VON KITLITZ ZVR ZAVCH AVF DEM SELICH ENTSCHLAFFEN DEM 4 TAG NOVEMBRIS ANNO 1570 GOT SEI SEINER SELEN GENEDIG

ICH BIN DIE AVFERSTEVNG VND DAS LEBEN WER AN MICH GLEVBET SOLLE BENOB ER GLEICH STVRBE IOAN II SEINES ALTERS 61 IAR

SO WIR GLEVBEN DAS IHESVS GESTVRBEN VND AVFERSTANDEN IST SOWIRT GO TAVCH DIE DA ENTSCHLAFFEN IHR FVRENTES SALO. . . . . . . .

Płyta nagrobna Barbary von Kittlitz † 1575

Płyta nagrobna Barbary von Kittlitz zd. von Lutwitz von Popschitz, żony Joachima von Kittlitz, zmarłej 19 stycznia 1575 roku. U dołu znajdują się dwa herby. Po lewej herb rodziny von Braun a po prawej von Lüttwitz.

ANNO 1575 JAR 19 IANVAR IVNGE FERIM GANTZEN SEIGER VM BAIER IN DER NACHT IST IN GOT VORSCHEIDEN DIE FRAV BARA GEBORNE LUTWITZEN VON PVPCHITZ DES EDLEN WOLGEBORNE HERN HERN IOACHIM HERN VON KITLITZIN GOTT RVHENDEN NOCH GELASSEN EWIT FRAV ZVR ZAVCHE DER LIEBE GOTT VORLEIHE IR VND VM SALLEN EINE FROLICHE AVFERSTEVNGE AMENN

Płyta nagrobna Valentina von Kittlitz † 1567

Płyta nagrobna Valentina (Valtena) von Kittlitz zmarłego 29 marca 1567 roku w wieku 54 lat.

Anno Dni 1567 den 29 Marcii in der ersten stund der Osternacht Ist mit Todt verblichen Der Edle Wolgeborne hern Valten herr von Kitlitz zur Zauch Seines alters 54 Jar seit unter diesem steine begraben Welches Seelen Got genedig und Barmhertzigk Sein Amen.

Epitafium Gottfrieda Schwarts † 1776

Epitafium Gottfrieda Schwarts, urodzonego 28 lutego 170 (czwarta cyfra uszkodzona) koło Złotoryi a zmarł w listopadzie 1776 roku w Gościeszowicach. Był nauczycielem ewangelickim, najpierw przez dwa lata w Bukowinie a później przez 31 lat w Gościeszowicach. Ożenił się z Anną Dorotheą Simon, z którą przeżył szczęśliwie 30 i doczekał się 5 synów.

Denkmal
eines frommen würdigen
Greises
Hr. Gottfried Schwarts
treuer Lehrers der Ewangl. Religion
2 Jahr in Buchwald, 31 hier in Giesmannsdorf
zärtlichen Gattens der
Tit. Fr. Anna Dorothea
geborne Simonin 30 Jahr:
glüklichen Vaters von 5 Söhnen
welcher
in Albersdorf bei Goldberg
am 28 Febr: 170. . . ren
in Giesmannsdorf . . . . Nov. 1776 Starb
68 Jar 9 Monat alt
So ruhe deim Zerstörte morsche Hülle
Des treuen Greises ruh nach deinen Streit:
Dein Geist gegüst schon seiner Freuden Sülle
In einer Wonnen hollen Ewigkeit
Und Du reifst u. . . der grossen trendent gegen
Du Schmelzest nur weil Dich einst
neu will urügen
Die Allmacht Göttes - zur Ansterblichteit

Kaplica

Widok ogólny kaplicy Widok herbu na szczycie kaplicy

Kaplica rodu von Kittlitz dobudowana do kościoła około 1700 roku do kościoła. Być może w jej wnętrzu kiedyś znajdowały swe miejsce płyty nagrobne tej rodziny.

Płyta nagrobna Laslava von Kittlitz † 1598

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Laslava von Kittlitz w stroju rycerskim, zmarłego 24 czerwca 1598 roku.

Płyta nagrobna Elisabeth von Kittlitz † 1595

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna żony Laslava von Kittlitz, Elisabeth zmarłej 4 grudnia 1595 roku. Postać zmarłej okala osiem herbów rodzinnych, m.in. von Kittlitz, von. Bibra, von Sehren, von Merelsdorf i von Warnsdorf.

Epitafium Anny von Niebelschütz † 1696

Ogólny widok epitafium

Epitafium Anny Heleny von Niebelschütz, zmarłej 30 września 1696 roku w wieku 23 lat. Przeżyła w małżeńswie 4 lata, 24 tygodnie i dwa dni, i osierociła dwoje dzieci.

Płyta nagrobna syna Fabiana von Kittlitz † 1598

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna syna Fabiana von Kittlitz zmarłego 8 sierpnia 1598 roku mającego zaledwie 3 lata 14 tygodni i 4 dni. Jako ojczyste występują herby rodziny von Kittlitz ad h Zauche i von Bebran ad h Kosel a jako macierzyste rodziny von Kottwitz ad h Weisholtz i von Bebran ad h Alten Ollsse.

ANNO 1598 DEN 8 AVGVST IN GOT SELIG VORSCHIDEN DES EDLEN WOLGEBORNEN HERR . . . . . H. V. KITLITZ . . . . . ZAVCHAV GELIBTES SONLIN FABIAN H. V. KITLITZ SEIN ALT 3 IAR 14. W. 3 TAGE. D. G. E. F. AF. VORLEIHE

Płyta nagrobna dziecka z rodziny von Kittlitz † 1579

Ogólny widok płyty
          

Płyta nagrobna dziecka, prawdopodobnie także z rodziny von Kittlitz, zmarłego w 1579 roku.

Epitafium Bernharda von Kittlitz

Ogólny widok epitafium

Epitafium Bernharda von Kittlitz, pana na Suchej i Cieciszowie, zmarłego 23 marca 1558 roku. Po bokach znajdują się cztery herby. Ojczyste to von Kittlitz i von Beberan a macierzyste to von Nimptsch oraz von Kottwitz. Z treści płyty wynika iż był on bratem Laslava von Kittlitz, choć patrząc na herby, nie mieli tej samej matki. Pośrodku płyty znajduje się nieco przerobiony werset z Hioba 19/25-27. Doch ich weiß: Mein Erlöser lebt; und als der Letzte wird er über dem Staub stehen. Und nachdem man meine Haut so zerschunden hat, werde ich doch aus meinem Fleisch Gott schauen. Ja, ich werde ihn für mich sehen, und meine Augen werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Meine Nieren verschmachten in meinem Innern

Inskrypcja brzmi następująco:ANNO 1558 DEN 23 MARTII IST DER WOLGEBORNE EDLE HER HER BERNHARDT VON KITTLITZ AVF ZAVCHE VND ZEISDORF SELIGENS . . . . . .VON . . . . IM DEN SEINEN ALTERS IM 44 IAHR VND HERNACHER DEN I APRIELIS GEGEN GVSSMANSDORFF DVRCH DEN WOLGEBORNEN EDLEN HERN HERN LASSLAV IHR VON KITTLITZ AVF ZAVCHE VND ZEISDORF SEINEN GELIBTEN HERRN BRVDER EHLICHE ZVM ERDEN DE STATTEN WORDEN SEELEN GOT GENADE VND . . . . TAGE EIN FROLICHE AVFFERSTEHVNG VORLEIHEN WOLLE.

Epitafium Eleonory von Niebelschütz † 1690

Ogólny widok epitafium
Ogólny widok epitafium

Bardzo zniszczone epitafium Eleonory von Niebelschütz zd. von Koelichen, żony Valentina Leonharda von Niebelschütz, matki dwojga dzieci - syna i córki, urodzonej 18 czerwca 1655 roku a zmarłej 29 października 1690 roku.

Epitafium Elisabeth von Niebelschütz † 1700

Ogólny widok epitafium

Epitafium Elisabeth von Niebelschütz zd. von Brisen z Gościeszowic i Dzikowic, urodzonej 23 listopada 1657 roku a zmarłej 12 grudnia 1700 roku przeżywszy 43 lata i 2 tygodnie. Po stronie ojczystej znajdują się dwa herby von Brisen i von Plieten a po stronie macierzystej także dwa herby von Nostitz oraz von Loben.

Zamknij okno