Kościół p.w. św. Mikołaja

Kościół w Mycielinie to cenny przykład z grupy średniowiecznych kościołów kamiennych w typie wiejskim. Wyróżnia się licznymi zabytkowymi elementami wystroju i wyposażenia.

Historia
Kościół został wzniesiony ostatniej ćwierci XIII stulecia. W roku 1581 dobudowano wieżę, a XVII i XVIII w. świątynię powiększono o zakrystię, kruchtę i mauzoleum. Także w XVIII wieku przekształcono większość okien. W roku 1881 przebudowano zwieńczenie wieży. W latach 1528-1668 użytkowany przez ewangelików.

Opis
Kościół usytuowany jest w północnej części wsi, przy rozwidleniu dróg do Nowego Miasteczka i Długiego, na niewielkim wzniesieniu. Teren wokół kościoła otoczony jest kamiennym murem. Od północnego-wschodu sąsiaduje z założeniem podworskim. Kościół reprezentuje architekturę gotycką. Budowla jest orientowana. Jest to obiekt murowany z kamienia i cegły, jednonawowy, z prostokątnym prezbiterium, zakrystią i kaplicą nagrobną od północy, kruchtą od południa oraz wieżą od zachodu. Poszczególne części nakryte są dachami dwuspadowymi, z wyjątkiem zakrystii zamkniętej dachem pulpitowym. Nieotynkowane kamienne elewacje są na fragmentach wykończone w cegle. Oskarpowana wieża zwieńczona jest neogotyckimi szczytami. Zachowały się dwa pierwotne portale ostrołukowe oraz okna szczelinowe we wschodniej i północnej ścianie prezbiterium. Nawa przekryta jest drewnianym stropem z XVI w., a prezbiterium sklepieniem sieciowym. Nad kaplicą znajduje się sklepienie kolebkowe z lunetami, zakrystia i kruchta są przesklepione kolebkowo. Z oryginalnego wystroju i wyposażenia zachowała się gotycka polichromia, trzy ołtarze późnogotyckie, w tym ołtarz główny - dzieło Mistrza Ołtarza z Gościszowic, dwie kamienne chrzcielnice z XVI w., drewniana figura Matki Boskiej z XV w., krucyfiks z pocz. XVI w. oraz ambona XVII w. Wyjątkowo liczne zabytkowe wyposażenie kościoła dopełnia zespół renesansowych i barokowych epitafiów. Na elewacjach kaplicy grobowej znajdują się kamienne płyty nagrobne z XIX w. W murze otaczającym kościół przetrwały relikty wieży obronnej z ok. 1600 roku.
Oprac. Marta Kłaczkowska, OT NID w Zielonej Górze, 03.12.2014 r

W niszach pozostałych po obronnej baszcie umiejscowionej w murach okalających kościół wstawiono figury Maryi oraz Jezusa.

A teraz zdjęcia z wnętrza kościoła.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabstein für Hans von Haugwitz zu Metschlau + 1571.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyta nagrobna Hansa von Haugwitz † 1571

               
               
               

Płyta nagrobna Hansa von Haugwitz, pana na Mycielinie, zmarłego 28 stycznia 1571 roku.
Wokół postaci zmarłego widnieją cztery herby: po stronie ojczystej von Haugwitz i von Landskron a po stronie macierzystej von Braun oraz von Glaubitz.

ANNO . 1571 . DEN . 28 . IANVARII . IST . IN . GOT . SELIGLICHEN . ENTSCHLAFEN . DER . WOLEHRENVESTEN . HANS . VON . HAVGWITZ . DER . EDLER . ZV . METSCHEL . WELCHEN . GOT . GENEDIG . SEI . AMEN

Płyta nagrobna Anny von Haugwitz † 1583

               
               
               

Płyta nagrobna Anny von Haugwitz zd. von Promnitz, żony Hansa von Haugwitz, pana na Mycielinie zmarłej 30 maja 1583 roku. Co ciekawe, to to iż Hans Lutsch nie ujął tej płyty w swoim opracowaniu, a jedynie jej męża. Prawdopodobnie w ogóle nie był w tej miejscowości a opierał się na zapiskach innych osób.
Wokół postaci zmarłej widnieją cztery herby, po stronie ojczystej von Promnitz i von Knobelsdorf a po stronie macierzystej von Tschammer oraz von Schaffgotsch.

ANNO . 1583 . D. 30 . MAII . IST . IN . GOT . SELIGLICH . ENTSCHLAFEN . D . EDLE . TVGENT . REICHE . FRAW . ANNA . GEBORNE BROMITZIN . V. DIETERSPACH . D . EDLEN . WOLEHRENWESTEN . HANS . V . HAVGWITZ . AVF . METSCHEL . ELICHE . HAVSFRAW . DER . GOT . GENADE

Płyta nagrobna Hansa von Haugwitz † 1604

               
               
               
               
               

Płyta nagrobna Hansa von Haugwitz, pana na Mycielinie, zmarłego 10 sierpnia 1604 roku
Wokół postaci zmarłego widnieje osiem herbów, po stronie ojczystej von Haugwitz, von Braun, von Landskron i von Glaubitz, a po stronie macierzystej von Promnitz, zasłonięty ręką, von Knobelsdorf oraz von Schaffgotsch.
Także i tej płyty nagrobnej nie ujął w swoim opracowaniu Hans Lutsch.

ANNO 1604 DEN 10 AVGVSTY IST IN GOT SELIGLICH ENTSCHLAFFEN DER EDLE WOLEHRENVESTE VND WOLBENAMBTE HANS VON HAVGWITZ AVF METSCHEL IST STARB ALTERS . . . IAHRE LIGT ALHIE BEGRABEN GOT VF BLEIHE HATT EINE SANFTE RUHE EIN LAVFTERS

Płyta nagrobna NN osoby

Płyta nagrobna NN osoby.

Mauzoleum rodziny von Niebelschütz

               
               
               
               
               
               
               

Mauzoleum rodziny von Niebelschütz powstało pod koniec XVIII wieku, a pierwszym, który tam spoczął był ostatni przedstawiciel rodziny von Studnitz Melchior Adolph wraz z małżonką Helene Friderike Elisabeth.
Oprócz nich w Mauzoleum spoczęli:
Hans Ernst von Niebelschütz
Anna Christiane von Niebelschütz
Friderike Dorothea Juliane von Niebelschütz
Johanna von Haugwitz
Ernst August Gottlob von Niebelschütz
Henriette von Niebelschütz
Fritz Balthasar Nikolaus von Niebelschütz
Ida von Niebelschütz

Na jednej ze ścian znajduje się bardzo skorodowane epitafium Anny Cathariny Bergen, żony Rudolpha Bergena, urodzonej 24 maja 1754 roku. Dół epitafium jest całkowicie złuszczony.

A teraz kilka zdań na temat osób, które zostały pochowane w Mauzoleum.
Melchior Adolph von Studnitz zmarł 18/21 listopada 1757 roku.

Jego żona Helene Friderike Elisabeth von Studnitz zd. von Czettritz urodziła się 23 czerwca 1724 roku w Płoninie koło Bolkowa. Była córką Carla Heinricha von Czettritz z Płoniny, Świdnika k. Kamiennej Góry i Niedamirowa oraz Heleny Margerethy zd. von Doberrn. 5 lutego 1744 roku wyszła za mąż za Melchiora Adolpha von Studnitz. Zmarła w wieku 70 lat i 4 miesięcy. Przed śmiercią w 1794 roku na mocy testamentu swojego męża sprzedała cały majątek Mycielin Hansowi Ernstowi von Niebelschütz, i był on w rękach tej rodziny aż do 1945 roku.

Hans Ernst von Niebelschütz urodził się 19 lutego 1754 roku w Stumbergu a zmarł 22 czerwca 1827 roku w Mycielinie. On to też w 1800 roku kupił od Christiana Gottloba von Tschiersky ze Szprotawy za 34 tysiące talarów Grodziszcze oraz Grzegorzowice koło Polkowic.

Anna Christiane von Niebelschütz zd. von Berge und Herrendorf, była córką Siegmunda Rudolpha von Berge i pierwszą żoną Hansa Ernsta von Niebelschütz. Zmarła 10 kwietnia 1808 roku.

Friderike Dorothea Juliane von Niebelschütz zd. von Taubenheim była córką Carla Ludwiga Friedricha von Raubenheim i Wilhelminy Charlotte Dorothea Marschal von Bieberstein. Urodziła się 28 grudnia 1780 roku a 6 maja 1811 roku została drugą żoną Hansa Ernsta von Niebelschütz. Zmarła 3 lutego 1850 roku.

Johanna von Haugwitz zd. von Niebelschütz urodziła się 25 lutego 1812 roku a zmarła 7 stycznia 1867 roku.

Ernst August Gottlob von Niebelschütz urodził się 27 czerwca 1813 roku w Kożuchowie a zmarł 12 maja 1882 roku w Mycielinie.

Henriette von Niebelschütz zd. von Heisler urodziła się 19 maja 1808 roku a zmarła 12 sierpnia 1867 roku.

Na temat Fritza Balthasara Nikolausa von Niebelschütz nie ma żadnych wiadomości.

Ida Bertha Antoinette Anna von Niebelschütz zd. von Tresckow urodziła się w 1862 roku w Cremzow a zmarła w 1884 roku w Mycielinie.

Epitafium Antona Rahn † 1838

Epitafium Antona Rahn, urodzonego 29 sierpnia 1769 roku w Bardo a zmarłego 23 kwietnia 1838 roku w wieku 69 lat. Był on przez 17 lat proboszczem w tutejszym kościele.

Cmentarz

               
               

Fragmenty cmentarza przykościelnego.

Zamknij okno