Dawny cmentarz ewangelicki

Widok kamienia z napisem

Kamień z wyrytym napisem "Cmentarz ewangelicki XVIII w" z ręką wskazującą kierunek.


Fragment cmentarza Fragment cmentarza
Fragment cmentarza Fragment cmentarza
Fragment cmentarza

Pozostałości po zdewastowanym cmentarzu ewangelickim dawnych mieszkańców Nieder Bielau.

Fragment płyty inskrypcyjnej Idy Schmidt † 1921

Ogólny widok płyty

Zachowany fragment płyty inskrypcyjnej Idy Schmidt zd. Diener, urodzonej 22 listopada 1849 roku a zmarłej 8 października 1921 roku.

Hier
ruhet in Frieden
unsere liebe . . . . . . Mutter
Ida Schmidt
geb. Diener
geb. d. 22. Novbr. 1849
gest. d. 8. Oktbr. 1921
Ruhe wohl !

Zamknij okno