Cmentarz przykościelny

Widok fragmentu cmentarza

Fragment cmentarza przykościelnego

Grobowiec rodziny Kuhn

Ogólny widok grobowca

Grobowiec rodziny Kuhn, w którym spoczywają trzy osoby.
Oskar Kuhn, urodzony 19 lipca 1892 roku a zmarły 29 września 1930 roku, Johann Kuhn, urodzony 11 sierpnia 1884 roku a zmarły 6 kwietnia 1924 roku oraz Siegfried Kuhn, urodzony 18 września 1924 roku a zmarły 23 grudnia 1929 roku.

Grobowiec rodziny Friedrich Mayer

Ogólny widok grobowca

Grobowiec rodziny Friedrich Mayer, z oderwanymi płytami inskrypcyjnymi.

Grobowiec NN rodziny

Ogólny widok grobowca

Grobowiec NN rodziny z przedwojennych Jędrzychowic, z wyłupanymi płytami inskrypcyjnymi.

Grobowiec NN rodziny

Ogólny widok grobowca

Grobowiec NN rodziny z przedwojennych Jędrzychowic, z wyłupanymi płytami inskrypcyjnymi.

Zamknij okno