Kościół p.w. MB Anielskiej

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Widoczny na zdjęciach kościół filialny MB Anielskiej, wzmiankowany w 1346 r., wzniesiony w XV w., powiększony o loże kolatorskie w 1721 r., wykonane wg projektu J. S. Hammera z Drezna, a ozdobione stiukami przez G. B. Marche z Lubania. Kościół założony jest na czworoboku z wydzielonym prezbiterium, zamkniętym trójbocznie, dwiema lożami od południa i północy, z czworoboczmą wieżą od zachodu. We wnętrzu organy, ambona i ołtarz z ok. 1728 r., w lożach kaflowe piece z XVIII w., a na zewnątrz dwanaście kamiennych epitafiów i płyt nagrobnych z XVI-XVIII w.

Tekst pochodzi z portalu Wratislaviae Amici.

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

 • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße, überwachsen und verwittert, für:
  1) einen Ritter Pentzig und
  2) seine Hausfrau.
  3) einen Ritter Warnsdorf und
  4) seine Hausfrau. Sämtlich aus der zweiten Hälfte des XVI. Jahrhunderts.
  5) eine Frau, geborene Giersdorf, † um 1600.
  6) einen Ritter Pentzig † 1614.
  7) Helena Margaretha von Kiesewetter, geborene von Pentzig, Frau auf Wainschau, Reitnitz und Nieda † 1733.
  8) ihren Gemahl Ernst Christian von Kiesewetter † 1738.

- Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -

Płyty nagrobne i epitafia

Widok ogólny płyt Widok ogólny płyt
Ogólny widok płyt i epitafiów

Zespół renesansowych płyt nagrobnych oraz również renesansowych epitafiów, na ścianie kościoła.

Płyta nagrobna rycerza z rodziny von Penzig † 1560

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna mężczyzny w stroju rycerskim z rodziny von Penzig, zmarłego w 1560 roku

Płyta nagrobna kobiety - żony rycerza von Penzig

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna kobiety - żony mężczyzny w stroju rycerskim z rodziny von Penzig.

Płyta nagrobna rycerza z rodziny von Warnsdorf † 1559

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna mężczyzny w stroju rycerskim z rodziny von Warnsdorf, zmarłego w 1559 roku

Płyta nagrobna kobiety - żony rycerza von Warnsdorf

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna kobiety - żony mężczyzny w stroju rycerskim z rodziny von Warnsdorf.

Płyta nagrobna kobiety z rodziny von Gersdorf

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna kobiety z rodziny von Gersdorf, zmarłej około 1600 roku

Epitafium Ernsta von Warnsdorf † 1656

Ogólny widok epitafium

Epitafium poświęcone Ernstowi von Warnsdorf, zmarłemu 23 listopada 1656 roku. W lewym górnym rogu znajduje się herb rodziny von Warnsdorf. Szkoda tylko, że płyta inskrypcyjna jest mocno zwietrzała i nie pozwala na jej dokładne odczytanie.

Epitafium Rudolfa von Penzig † 1687

Ogólny widok epitafium

Epitafium poświęcone Rudolfowi von Penzig, urodzonemu 28 listopada 1598 roku a zmarłemu 8 grudnia 1687 roku po przeżyciu 89 lat. Dolna część płyty inskrypcyjnej również jest bardzo zwietrzała i uniemożliwia jej odczytanie.

Grobowiec rodziny Schenke Reutnitz

Ogólny widok grobowca

Grobowiec rodziny Schenke Reutnitz z oderwanymi płytami inskrypcyjnymi.

Płyta nagrobna Marie Ullrich † 1882

Ogólny widok grobowca

Płyta nagrobna właścicielki ziemskiej z Łomnicy Marie Luise Pauline Ullrich zd. Poltrack, urodzonej 29 października 1844 roku w Wendisch-Kunnersdorf na Górnych Łużycach (pow. Görlitz), a zmarłej 5 marca 1882 roku w Łomnicy.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Barokowe epitafium, całkowicie już nieczytelne.

Nagrobek Johanna Sachmanna † 1816

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Johanna Gottlieba Sachmanna, urodzonego 15 września 1748 roku a zmarłego w lutym 1816 roku.

Nagrobek rodziny Neumann

Widok ogólny nagrobka Widok fragmentu nagrobka

Podwójny nagrobek z zachowaną jedynie lewą płytą inskrypcyjną, poświęconą dwojgu dzieci Christiana Friedricha Neumanna z Ręczyna.
Selma Henriette - zmarła 5 lipca 1872 roku w wieku 3 tygodni oraz Ernst Julius, jedyny syn, zmarły 24 sierpnia 1877 roku mając zaledwie 13 dni.

Nagrobek Johanna Müllera † 1851

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Johanna Gottfrieda Müllera z Niedowa, urodzonego 29 lutego 1780 roku a zmarłego 11 sierpnia 1851 roku w wieku 71 lat, 5 miesięcy oraz 13 dni.

Zamknij okno