Kościół p.w. św. Piotra i Pawła

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła

Obiekt poewangelicki, wzniesiony w pocz. XVIII w., na miejscu wcześniejszego. Budynek jednonawowy, murowany z kamienia, z niewyodrębnionym prezbiterium, z wieżą od zachodu. We wnętrzu nakrytym sklepieniem krzyżowym, zachowało się rzeźbione wyposażenie z 1. poł. XVIII w., a w murze cmentarnym nagrobek rycerza Lessowa (zm. 1313), należący do najstarszych przedstawień postaciowych na Śląsku.
W zewnętrzne ściany świątyni wmurowano kilka całopostaciowych nagrobków z XVI i XVII w., m.in.:
1. Anny Marii Haubitz, zm. w 1651 r. w wieku 59 lat (z wywodem genealogicznym z 16 herbami jej przodków) ;
2. Cloelii v. Gierstdorfin ads Hennersdorf, zm. w 1584 r., żony Hansa v Nostitz, spadkobierczyni Radomierzyc ;
3. Ursuli Zettritzin, zm. w 1594 r. ;
4. Heinricha (...)(?), ur. w 1628 r., zm. w 1684 r.;
5. nieznanej kobiety, zm. w 1666 r. w wieku 31 lat .
Godne uwagi jest także epitafium dwójki dzieci - jedno wyobrażono w koszuli, drugie w powijakach. Prawdopodobnie jest to wizerunek dziecka urodzonego martwo (kościelny pochówek i uwiecznianie nieochrzczonego dziecka było charakterystyczne dla pobożności protestanckiej, nie występowało u katolików).

Opis w opracowaniu Hansa Lutscha

  • Grabstein mit der eingerizten lebensgroßen Figur eines Ritters, der mit Eisenhut auf dem Topfhelm, Kettenhemde mit übergestreiftem Lederkoller bekleidet ist, mit der Rechten das Schwert, mit der Linken das Wappenschild fasst. Er ist unten auf 1/3 seiner Länge fortgeschlagen; die Breite beträgt 83cm. Herum die vertiefte Inschrift in Majuskeln: Anno Dni + M. Ccc. Xiii° (1313) + Xi . . . . . . . . . . . . De . Losow +.
  • Grabsteine mit den Figuren der Verstorbenen in Lebensgröße (erhaben gearbeitet) für:
   1) Frau Cecilie von Nostitz, geborene von Gersdorf + 1584.
   2) die Witwe Ursula von Gersdorf, geborene von Zettritz + 1594.
   3) Anna Maria Tuppawerin, geb. Rechenbergin + 1654.
   4) Heinrich Anshelm von Ziegler, + 1684, Vater des unter 6) genannten Gründers des Fräuleinstiftes und des gleichnamigen Schriftstellers.
   5) für seine Frau
   6) Joachim Sigismund von Ziegler und Klipphausen + 1734.
  - Die Kunstdenkmäler der Landkreise des Reg.-Bezirks Liegnitz - im amtlichem Auftrage bearbeitet von Hans Lutsch. Breslau 1891. -


Płyta nagrobna Heinricha von Ziegler † 1684

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Heinricha Anshelma von Ziegler, urodzonego 28 marca 1628 roku a zmarłego w wieku 56 lat 9 sierpnia 1684 roku.

Płyta nagrobna żony Heinricha von Ziegler † 1666

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna żony Heinricha Anshelma von Ziegler, zmarłej w 1666 roku.

Płyta nagrobna Cloelii von Nostitz † 1584

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Cloelii von Nostitz zd. von Giersdorf, żony Hansa von Nostitz, zmarłej 6 grudnia 1584 roku.

Płyta nagrobna Ursuli von Giersdorf † 1594

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Ursuli von Giersdorf zd. von Zettritz, wdowy zmarłej w 1594 roku.

Płyta nagrobna Anny von Haubitz † 1651

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Anny Marii von Haubitz zmarłej w 1651 roku w wieku 59 lat.

Grobowiec rodziny Zatschler

Ogólny widok grobowca

Grobowiec rodziny Zatschler na przykościelnym cmentarzu.

Grobowiec NN rodziny

Ogólny widok grobowca

Grobowiec NN rodziny na przykościelnym cmentarzu z inskrypcją modlitewną a zniszczonymi płycinami z nazwiskami.

Grobowiec rodziny Zimmermann

Ogólny widok grobowca

Grobowiec rodziny Zimmermann na przykościelnym cmentarzu.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok grobowca

Barokowe epitafium ze zniszczoną płytą inskrypcyjną.

Płyta nagrobna rycerza von Lossow

Widok ogólny płyty Widok ogólny płyty

W niszy muru cmentarnego koło kaplicy grobowej (obecnie przesłonięty krzewami), znajduje się najciekawszy, choć uszkodzony nagrobek. Jest to górna część płyty nagrobnej rycerza von Losow z 1313 r., z wykutym konturowym wizerunkiem postaci. Uważa się ją za najstarszą płytę tego typu w płd.-zach. Polsce (niestety, wizerunek nieudolnie "poprawiono" w XIX w.). Napis na tabliczce powyżej pochodzi z 1713 r. i wyjaśnia historię odnalezienia płyty: "Dieser 400 Jährige Stein gefunden bey der Reparirung der Kirche ist der Antiquität wegn hirher gesetzt Ao 1713", czyli "Ten czterysta lat stary kamień, znaleziony przy renowacji kościoła został ze względu na swoją antyczność tutaj przeniesiony w roku 1713". Inskrypcja brzmi następująco: Anno Dni + M. Ccc. Xiii° (1313) + Xi . . . . . . . . . . . . De . Losow +.


Zamknij okno