Kościół ewangelicki (w ruinie)

Widok ogólny kościoła

Jednonawowy kościół ewangelicki został wzniesiony w początkach XVI wieku, następnie był rozbudowywany na przełomie XVI i XVII w. oraz w 1725 roku. Uległ znacznemu zniszczeniu w 1945 roku. Obecnie zachowały się mury zewnętrzne, trójprzęsłowe sklepienia sieciowe, wsparte na filarach przyściennych, oraz szereg nagrobnych płyt renesansowych i barokowych. W ostatnim czasie kościół otrzymał nowe pokrycia dachowe.

Epitafia

Ogólny widok epitafiów

Epitafia znajdujące się obok wejścia do kościoła.

Epitafium Caspara Assmanna † 1687

Ogólny widok epitafium

Epitafium Caspara Assmanna syna Eliasa, zmarłego 3 maja 1687 roku - 9 tygodni, 3 dni i 6 godzin po urodzeniu.

Epitafium Christiny Assmann † 1689

Ogólny widok epitafium

Epitafium Christiny Assmann z Gościszowa, żony Eliasa Assmanna, urodzonej 26 września 1652 roku a zmarłej w wieku 37 lat 28 lipca 1689 roku. Urodziła 5 synów i 3 córki.

Epitafium Erdmanna Reiche † 1691

Ogólny widok epitafium

Epitafium Erdmanna Reiche, syna Johanna i Elisabeth, urodzonego w 1636 roku a zmarłego 7 września 1691 roku. Posiadał 2 synów i 3 córki.

Płyta nagrobna Adelaid Krafft † 1899

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Adelaid Krafft, zmarłej 3 listopada 1899 roku w wieku 68 lat. Płyta jest w bardzo złym stanie technicznym.

Płyty nagrobne i nagrobki

Ogólny widok pozostałości

Pozostałości po nagrobkach i płytach nagrobnych dawnych mieszkańców Ruszowa.

Zamknij okno