Kościół p.w. św. Anny

Widok ogólny kościoła Widok kapliczki z Chrystusem
Widok portalu Widok kapliczki

Kościół wzniesiony został w XIII wieku. Budowlę przebudowywano i restaurowano w latach 1759 i 1839-1840. Podczas tej ostatniej przebudowy kościół otrzymał nowy dach. W XIX wieku dostawiono wysoką przybudówkę po stronie południowej oraz od zachodu. W wyniku przekształceń otworów okiennych kościół utracił pierwotny wygląd. Jednak mimo to zachował się romański portal oraz sklepienia krzyżowo-żebrowe. W kościele znajduje się ołtarz z 1610r i ambona z pierwszej połowy XVII wieku. Obok kościoła stoi dawna pastorówka z 1736 r. Po II Wojnie Światowej świątynia stała się kościołem filialnym parafii rzymsko-katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.
Wpisany został do rejestru zabytków pod nr 944, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11.09.1961r. Ogólna charakterystyka: konstrukcja ścian murowana, więźba dachowa drewniana, dach pokryty dachówką, wieża murowana z kopułą wykonaną z blachy miedzianej

Nagrobek NN osoby

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek NN osoby na cmentarzu przykościelnym.

Grobowiec Gustava Seidler i jego żony Auguste

Ogólny widok grobowca

Grobowiec Herrschaft Besitzera Gustava Hermanna Seidler, urodzonego 21 lutego 1851 roku a zmarłego 23 grudnia 1909 roku oraz jego żony Auguste Seidler zd. Thiele, urodzonej 14 września 1857 roku a zmarłej 13 listopada 1924 roku.

Grób rodziny Finck von Finckenstein

Widok fragmentu krzyża Widok fragmentu krzyża
Ogólny widok uszkodzonej płyty

Na cmentarzu dworskim pośród drzew znajduje się grób, a właściwie jego resztki, rodziny właścicieli Nieder Schönbrunn - Finck von Finckenstein. Jeszcze w 1986 roku, jak widać na miniaturowym zdjęciu, krzyż nie był uszkodzony, obecnie pozostała z niego jedynie górna część. Uszkodzona a właściwie połamana jest płyta nagrobna Margarete Ottonie Charlotte Adolfine Gräfin Finck von Finckenstein, urodzonej 20 lipca 1847 roku w Lipsku a zmarłej 29 września 1917 roku w Studniskach Dolnych. Jej mężem był Karl August Ferdinand Alexander Graf Finck von Finckenstein, urodzony 29 lipca 1835 roku a zmarły 20 sierpnia 1915 roku. Posiadali pięcioro dzieci:
- Hans, Graf Finck von Finckenstein, urodzony 14 września 1878 roku
- Margarete Amalie Therese Johanne, Gräfin Finck von Finckenstein, urodzona 1 sierpnia 1881
- Karl-Otto Hans Heinrich Hermann, Graf Finck von Finckenstein, urodzony także 1 sierpnia 1881 roku, ożeniony z Sophie Charlotte von Kiel, zmarł w 1936 roku. Do końca II wojny światowej majątek znajdował się w rękach jego syna Hansa, urodzonego w 1914 roku.
- Aniela Else Gertrud Klara, Gräfin Finck von Finckenstein, urodzona 13 listopada 1883 roku, wyszła za mąż za Kerstana von Schlotheim
- Karl-Günther Georg Hans Clemens, Graf Finck von Finckenstein, urodzony 27 sierpnia 1890 roku, ożeniony z Marie Henriette, Gräfin von Rex.


krzyz (77 kB)

Grób rodzinny Finckensteinów, w którym pochowani zostali młodsi bracia Hansa Grafa Fincka von Finckensteina, jego matka oraz sześcioro członków tej rodziny, znajduje się ok. 1,5 km na wschód od dawnego pałacu na tzw. "Zwierzyńcu", na jego zachodnim obrzeżu pomiędzy Studniskami Dolnymi a Mikułową. Jeszcze w 1986 roku stał tam w całości granitowy krzyż z napisem "Friede sei mit Euch" - "Pokój jest z Wami", ale i on padł ofiarą wandali. Wydawać by się mogło, że miejsca spoczynku powinny być otoczone szczególną troską i pozostawione w spokoju. Ale nic z tego, zresztą widać to po zdewastowanych grobach czy kaplicach na cmentarzach w różnych regionach Dolnego Śląska.

Dziękuję bardzo Eckhardowi Huth, niestrudzonemu fotografowi zachodnich terenów Śląska za nadesłanie kopii zdjęcia z 1986 roku wyżej wspomnianego krzyża, które zrobił Hans Graf Finck von Finckenstein.

Zamknij okno