Cmentarz parafialny MB Łaskawej (dawny cmentarz ewangelicki)

Widok ogólny kaplicy cmentarnej Widok ogólny dzwonnicy cmentarnej

Dawna ewangelicka nekropolia utworzona zaraz po I WŚ i służąca okolicznym mieszkańcom do II WŚ. W czasie wojny grzebano tu jeńców wojennych różnych narodowości (Amerykanów, Belgów, Francuzów, Jugosłowian, Włochów) z pobliskiego obozu jenieckiego Stalag VIIIA. Po wojnie część grobów ekshumowano a szczątki wywieziono na cmentarze wojenne w Polsce oraz w krajach ojczystych zmarłych. W roku 1968 ówczesna Rada Narodowa Zgorzelca podjęła decyzję o zniszczeniu cmentarza. Cegły ze zburzonej kaplicy i okalającego cmentarz muru posłużyły jako materiały budowlane. Kamienne nagrobki sprzedano a te, które nie znalazły nabywców, zostały użyte do utwardzenia miejskich placów.
Obecnie cmentarz należy do parafii MB Łaskawej i podlega ciągłej rewitalizacji. Do tej pory uporządkowano teren, wycięto samosiejki, wytyczono alejki i nowe groby, a ocalałe nagrobki zebrano w lapidarium. W dniu 20 listopada 2010 r., przy udziale niemieckiego biskupa ewangelickiego Wilhelma Pitza, odbyło się uroczyste odsłonięcie tablic upamiętniających pochowanych tam mieszkańców przedwojennego Goerlitz.

Brama wejściowa

Ogólny widok wejścia

Brama wejściowa na dawny cmentarz ewangelicki a obecnie parafialny MB Łaskawej.

Tablica okolicznościowa

Ogólny widok tablicy

Okolicznościowa tablica - Pamięci modlitewnej pochowanym na tym cmentarzu.

Tablica pamiątkowa

Ogólny widok tablicy

Tablica upamiętniająca śmierć jeńców wojennych w pobliskim obozie Stalag VIII A Görlitz.

Tablica pamiątkowa

Ogólny widok tablicy

Tablica upamiętniająca śmierć 28 jeńców jugosławiańskich oraz jeńców polskich.

Pomnik

Ogólny widok pomnika

Pomnik upamiętniający śmierć 28 jeńców jugosławiańskich.

Lapidarium

Ogólny widok lapidarium

Lapidarium wykonane z nagrobków pochowanych na tym cmentarzu dawnych mieszkańców Zgorzelca.

Nagrobek Hansa Göbel † 1918

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Hansa Göbel, urodzonego 19 sierpnia 1892 roku, który zginął we Francji 24 kwietnia 1918 roku.

Nagrobek Heinricha Katscher i jego żony Luise

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Heinricha Katscher, urodzonego 7 października 1849 roku a zmarłego 30 października 1904 roku oraz jego żony Luise Katscher zd. Knappe, urodzonej 30 października 1857 roku. Data śmierci niewidoczna.

Zamknij okno