Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św.

Widok ogólny kościoła Widok ogólny kościoła
Widok ogólny kościoła Widok wnętrza kościoła
Ogólny wnętrza kościoła

Kościół filialny Podwyższenia Krzyża Św. murowany z kamienia . Wzmiankowany w 1346 r. w obecnej formie wzniesiony w II poł. XIV w. Rozbudowany w 1612 r. Odbudowany po pożarze w 1697 r., nowe sklepienie w 1700 r. Remontowany w XIX w. Do 1945 roku pełnił role kościoła ewangelickiego . Remont dachu w 1999-2000, elewacje w trakcie remontu od 2006r.
Świątynia ozdobiona jest przez barokowy ołtarz główny, klasycystyczną ambonę, dwa nagrobki: jeden barokowy, drugi z 1707 r. W. Mollera von Mollerstein. Są również tarcze herbowe gotycka z XV i barokowa z XVII. Odnotowano również okute żelazem późnogotyckie drzwi z przełomu XV/XVI w.

Herb rodziny von Rindfleisch

Ogólny widok herbu

Herb rodziny von Rindfleisch z pamiątkowym napisem u dołu upamiętniającym rozbudowę kościoła w 1612 roku przez braci Jacoba i Friedricha von Rindfleisch.

Nagrobek Alfreda Kernera † 1919

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Alfreda Kernera podoficera regimentu artylerii i rycerza Krzyża Żelaznego, urodzonego 17 sierpnia 1899 roku, który zginął na terenie Polski 24 stycznia 1919 roku w walce przeciw Polakom.

Hier ruht in Gott
unser lieber Sohn u. Brüder
Alfred
Kerner
Untffz i. Fuss. Artl. Regt. No 15
Ritter des Eis. Kreuzes
geb. d. 17. Aug. 1899
gef. d. 24. Jan. 1919
im Kampfe gegen die Polen

Miejsce spoczynku rodziny Lindner

Ogólny widok grobowca

Miejsce spoczynku rodziny Lindner z Żarek.

Płyta nagrobna Christine Starke † 1904

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Christine Auguste Starke zd. Loitsch z Żarek Średnich, urodzonej 14 lutego 1851 roku a zmarłej 12 maja 1904 roku.

Hier
ruhet in Gott
unsere geliebte Gattin
u. Mutter
Frau Bauergutsbesitzer
Christ. Auguste
Starke geb. Loitsch
aus Mittel-Sohre
* 14. Febr. 1851           + 12. Mai 1904

Płyta nagrobna Anny Schweidler † 1941

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Anny Schweidler, urodzonej 25 maja 1856 roku a zmarłej 13 stycznia 1941 roku.

Hier ruht in Gott
unsere liebe Mutter
u. Grossmutter
Anna Schweidler
* 25. 5. 1856
+ 13. 1. 1941

Płyta nagrobna Pauline Menzel † 1935

Ogólny widok płyty

Dwuczęściowa płyta nagrobna, z której wykorzystana jest lewa część i poświęcona Pauline Menzel zd. Schmidt, urodzonej 10 czerwca 1860 roku a zmarłej 14 lutego 1935 roku.

Hier ruhen in Gott
meine liebe Gattin, unsere gute
Mutter, Schwiegern- u. Großmutter
Pauline
Menzel
geb. Schmidt
* 10. 6. 1860           + 14. 2. 1935

Arbeit, Mühe, Fleiss u. Streben
war ihr Leben

Płyta nagrobna Klary Schröler † 1935

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna Klary Schröler, urodzonej 17 sierpnia 1895 roku a zmarłej 3 marca 1935 roku.

Hier ruht in Gott
unsere liebe Tochter
u. Schwester
Klara Schröler
* 17. 8. 1895
+ 3. 3. 1935
Ruhe Sanft !

Grobowiec rodziny Buddenbaum

Ogólny widok grobowca

Grobowiec rodziny Buddenbaum. Pochowani są tam jedynie Wilhelm Buddenbaum i jego żona Elisabeth zd. Czygan

Tablica pamiatkowa

Ogólny widok tablicy

Dwujęzyczna tablica pamiątkowa poświęcona ofiarom wojny i mieszkańcom dawnych Żarek Średnich.
Na pamiątkę niemieckich i polskich ofiar wojny oraz spoczywających tu zmarłych mieszkańców Żarek Średnich.

Zamknij okno