Kościół ewangelicki

Widok ogólny wieży Widok tablicy informacyjnej

Początki kościoła, którego wieżę można do dziś oglądać sięgają XIV w. Ok. 1380 r. powstał tutaj niewielki kościółek katolicki pw. Najświętszej Marii Panny. W II poł. XVI w. świątynię powiększono oraz dobudowano wieżę.
Tragicznym dniem w historii kościoła było święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w 1717 r. Podczas nabożeństwa uderzył w niego piorun. Zginęło wówczas 7 osób. W latach 1776 - 1778 przeprowadzono kolejną rozbudowę obiektu. Była ona na tyle duża, że we wnętrzu mogło się już pomieścić 1200 wiernych na miejscach siedzących.
Ok. 1830 r. wokół kościoła powstał cmentarz.
Po II wojnie światowej nieużytkowana budowla popadała w coraz większą ruinę. W latach 70. XX w. świątynia została wyburzona. Pozostawiono jedynie wieżę.
W latach 2001 - 2002 wieża została zabezpieczona i odrestaurowana.
Jej sylwetkę i najeżoną przekaźnikami kopułę widać już z daleka. Tajemnica wyjaśnia się na miejscu. Na bocznej elewacji znajduje się tablica informująca o tym, że restauracja została sfinansowana przez PTK CENTERTEL.
Na tablicy widnieje myśl Sofoklesa : "Tylko szlachetne czyny są trwałe".

Płyta nagrobna NN osoby

Ogólny widok płyty

Płyta nagrobna NN osoby, pochodząca z XVI wieku.

Epitafium NN osoby

Ogólny widok epitafium

Fragment epitafium, prawdopodobnie tutejszego pastora.

Fragment nagrobka

Ogólny widok epitafium

Fragment nagrobka.

Pomnik

Ogólny widok pomnika

Pomnik upamiętniający ofiary I wojny światowej.

Lapidarium

Ogólny widok epitafium

Lapidarium ze starych poewangelickich nagrobków.

Nagrobek Marie Hartmann † 1909

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Marie Hartmann zd. Leißner, urodzonej 1 lutego 1837 roku a zmarłej 5 marca 1909 roku.

Nagrobek Ernestine Friedländer † 1926

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Ernestine Friedländer ze Spytkowa, urodzonej 22 stycznia 1857 roku a zmarłej 27 września 1926 roku.

Nagrobek Wandy Rose † 1883

Ogólny widok nagrobka

Nagrobek Wandy Rose, urodzonej 12 marca 1851 roku a zmarłej 16 lipca 1883 roku.

Zamknij okno